Tiếng anh lớp 2 theo chủ đề

      27

Từ vựng luôn là gốc rễ kiến thức quan trọng nhất đến các bé khi học tiếng Anh. Vị vậy việc bổ sung kiến thức về trường đoản cú vựng cho các bé bỏng là vô cùng đề xuất thiết. Nội dung bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng hợp một số chủ đề về từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 2 cho các bé nhỏ nhé!

Từ vựng giờ Anh lớp 2 về thời gian

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh

Phiên âm

Nghĩa giờ Việt

One o’clock

/wʌn/ /əˈklɒk/

1 giờ

Two o’clock

/tuː/ /əˈklɒk/

2 giờ

Three o’clock

/θriː/ /əˈklɒk/

3 giờ

Four o’clock

/fɔːr/ /əˈklɒk/

4 giờ

Five o’clock

/faɪv/ /əˈklɒk/

5 giờ

Six o’clock

/sɪks/ /əˈklɒk/

6 giờ

Seven o’clock

/ˈsɛvn/ /əˈklɒk/

7 giờ

Eight o’clock

/eɪt/ /əˈklɒk/

8 giờ

Nine o’clock

/naɪn/ /əˈklɒk/

9 giờ

Ten o’clock

/tɛn/ /əˈklɒk/

10 giờ

Eleven o’clock

/ɪˈlɛvn/ /əˈklɒk/

11 giờ

Twelve o’clock

/twɛlv/ /əˈklɒk/

12 giờ

Để luyện tập cho các nhỏ xíu từ vựng tiếng Anh về thời gian, phụ huynh có thể cho bé ôn tập tành nói theo mẫu thắc mắc và câu vấn đáp sau:

What time is it?: Mấy giờ rồi?It is seven o’clock: hiện nay là 7 giờ.

Từ vựng giờ Anh lớp 2 về trạng thái con người

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh

Phiên âm

Nghĩa giờ Việt

Angry

/’æŋgri/

tức giận

Bored

/bɔ:d/

chán

Cold

/kəʊld/

lạnh

Happy

/’hæpi/

hạnh phúc

Hot

/hɒt/

nóng

Hungry

/ˈhʌŋgri/

đói

Thirsty

/ˈθɜːsti/

khát nước

Tired

/ˈtaɪəd/

mệt mỏi

Sad

/sæd/

buồn

Scared

/skeəd/

sợ hãi

Sleepy

/ˈsliːpi/

buồn ngủ

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 2 về gia đình

Gia đình luôn là nơi thân cận với những con nhất, chính vì vậy chủ thể này để giúp đỡ các nhỏ ghi nhớ các từ vựng xuất sắc hơn so với những chủ đề khác.