Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

      179
Hiện tại link clip đã hỏng, chúng tôi đang khắc phục, update trong thời gian nhanh nhất. Xin quý vị hoan hỷ nghe những bài giảng khác

Giới thiệu Chú Đại Bi – Đại Bi vai trung phong Đà La Ni

Chú Đại Bi, hay Đại Bi tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài bác chú minh họa công đức nội chứng của Đức quán Tự Tại người thương Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva).

Bạn đang xem: Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Bài chú này còn tồn tại các tên thường gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán nắm Âm Đại Bi vai trung phong Đà La Ni, Quảng Đại như ý Vô ngại ngùng Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn quán Tự Tại ý trung nhân Tát Quảng Đại viên mãn Vô xấu hổ Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, thanh cảnh Đà La Ni

*

Theo kinh Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, bài bác chú này được tình nhân tát Quán thay Âm phát âm trước một cuộc tập họp của các Phật, tình nhân tát, các thần với vương. Tương tự như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn thông dụng cùng cùng với phật Quán thay Âm làm việc Đông Á, bài bác chú này thường được dùng để đảm bảo an toàn hoặc để gia công thanh tịnh.

Nguồn nơi bắt đầu Chú Đại Bi

Chú Đại Bi được trích từ bỏ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cố kỉnh Âm người yêu Tát Quảng Ðại như ý Vô xấu hổ Ðại Bi trung khu Ðà La Ni Kinh. Trong kinh ngài Quán ráng Âm người thương Tát bạch Phật rằng: “Bạch đức vậy Tôn, con có chú Đại Bi trung khu đà ra ni, ni xin nói ra, vì mong mỏi cho bọn chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bịnh, được sinh sống lâu, được nhiều có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu toàn bộ thiện căn, được tiêu tan toàn bộ sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả mọi chỗ ước ao cầu. Cúi xin nạm Tôn trường đoản cú bi doãn hứa”, rồi tiếp đến đọc Chú Đại Bi.

Các phiên bản Chú Đại Bi

Chú Đại Bi thường xuyên dùng chính là Tâm Chú của Đức Thanh Cảnh quán Tự Tại người tình Tát (Nìlakantha Avalokite’svara Bodhisatva) đa phần do hai ngài Bất không Kim cưng cửng và Kim cưng cửng Trí dịch vào khoảng giữa thế kỷ thứ 6. Các bạn dạng này được giữ truyền dưới 2 dạng là bạn dạng dài với phiên bản ngắn:

Bản dài (quảng bản) được ghi nhấn qua những bài

Thanh Cảnh cửa hàng Tự Tại người yêu Tát Đà La Ni, Bất ko Kim cương cứng dịch. Quảng Đại như ý Vô hổ thẹn Đại Bi trung khu Nễ La loài kiến Tha Đà La Ni, Kim cưng cửng Trí dịch. Tiệm Tự Tại bồ Tát Quảng Đại viên mãn Vô không tự tin Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, Chỉ không dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn quán Tự Tại người thương Tát Quảng Đại như ý Vô không tự tin Đại Bi trọng tâm Đà La Ni Chú, Kim cưng cửng Trí dịch.

Bản ngắn (lược bản) được ghi nhận qua các bài

Đại tự Đại Bi cứu vãn Khổ cứu vớt Nạn Quán thế Âm Tự tại Vương người yêu Tát Quảng Đại thỏa mãn Vô không tự tin Tự tại Thanh Cảnh Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, Bất ko Kim cương dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán thế Âm người yêu Tát Đại Bi trung ương Đà La Ni, Bất không dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán nắm Âm bồ Tát Quảng Đại như ý Vô ngại ngùng Đại Bi trọng điểm Đà La Ni, Già Phạm Đạt Ma dịch.

Xem thêm: Rong Biển Làm Kimbap, Sushi Gói 10 Lá Rong Biển Làm Kimbap, Sushi Gói 10 Lá

Chú Đại Bi được đúc kết từ gớm Đại Bi vai trung phong Đà La Ni của Phật Quán cố kỉnh Âm. điện thoại tư vấn tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi gồm thảy là 84 câu, 415 chữ.

Chú đại bi giờ đồng hồ Việt

Đây là bạn dạng Chú đại bi tiếng Việt được sử dụng trong những nghi thức tụng niệm phổ thông, có hướng dẫn tụng của thầy say mê Trí Thoát:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại ngùng Đại-bi trung khu đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước bát ra da, ý trung nhân đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra vạc duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phát xà da đế, ma ha phân phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, sơn rô đánh rô, người tình đề dạ, tình nhân đề dạ, bồ đà dạ, người thương đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị dung nhan ni na, tía dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Tía đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha. O Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án, tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần lúc trì vươn lên là cuối cùng)

Chú đại bi bên trong Kinh Đại bi trung tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại ngùng đại bi, thần chú cứu vớt khổ. Trí chú này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh rất Lạc. Thần chú này do Quan cầm Âm nhân tình tát nói. Hy vọng trì chú này thì nên phát tình nhân đề tâm, kính duy trì trai giới, tâm luôn luôn bình đẳng với mọi loài và yêu cầu trì tụng liên tục.

Chú đại bi chia theo 84 câu

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật ý trung nhân Tát ( 3 lần ) Thiên thủ thiên nhãn vô hổ ngươi đại bi trọng điểm đà la ni

1. Nam mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ domain authority 2. Nam tế bào A Rị domain authority 3. Bà Lô Yết Đế Thước chén bát Ra da 4. Người thương Đề Tát Đỏa Bà domain authority 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà domain authority 6. Ma Ha ca lô Ni Ca domain authority 7. Án 8. Tát Bàn Ra phạt Duệ 9. Số Đát na Đát lan 10. Nam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị da 11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà 12. Nam mô Na Ra Cẩn Trì 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế 14. Tát Bà A Tha Đậu Du bằng 15. A Thệ Dựng 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) mãng cầu Ma Bà Già 17. Ma phân phát Đạt Đậu 18. Đát Điệt Tha 19. Án A Bà Lô Hê 20. Lô Ca Đế 21. Ca Ra Đế 22. Di Hê Rị 23. Ma Ha người yêu Đề Tát Đỏa 24. Tát Bà Tát Bà 25. Ma Ra Ma Ra 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông 28. Độ Lô Độ Lô phân phát Xà da Đế 29. Ma Ha phân phát Xà da Đế 30. Đà Ra Đà Ra 31. Địa Rị Ni 32. Thất Phật Ra da 33. Giá trả giá Ra 34. Mạ Mạ phạt Ma Ra 35. Mục Đế Lệ 36. Y Hê Y Hê 37. Thất na Thất mãng cầu 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi 39. Phát Sa phân phát Sâm 40. Phật Ra Xá da 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị 43. Ta Ra Ta Ra 44. Vớ Rị vớ Rị 45. Sơn Rô đánh Rô 46. Bồ Đề Dạ người tình Đề Dạ 47. ý trung nhân Đà Dạ bồ Đà Dạ 48. Di Đế Rị Dạ 49. Na Ra Cẩn Trì 50. Địa Rị nhan sắc Ni na 51. Tía Dạ Ma mãng cầu 52. Ta Bà Ha 53. Tất Đà Dạ 54. Ta Bà Ha 55. Ma Ha vớ Đà Dạ 56. Ta Bà Ha 57. Vớ Đà Du Nghệ 58. Thất Bàn Ra Dạ 59. Ta Bà Ha 60. Mãng cầu Ra Cẩn Trì 61. Ta Bà Ha 62. Ma Ra na Ra 63. Ta Bà Ha 64. Vớ Ra Tăng A Mục Khê da 65. Ta Bà Ha 66. Ta Bà Ma Ha A vớ Đà Dạ 67. Ta Bà Ha 68. Trả Kiết Ra A tất Đà Dạ 69. Ta Bà Ha 70. Tía Đà Ma Yết tất Đà Dạ 71. Ta Bà Ha 72. Mãng cầu Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ 73. Ta Bà Ha 74. Ma Bà Lợi thắng Yết Ra Dạ 75. Ta Bà Ha 76. Nam mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ da 77. Nam tế bào A Rị da 78. Bà Lô Yết Đế 79. Thước Bàn Ra Dạ 80. Ta Bà Ha 81. Án vớ Điện Đô 82. Mạn Đà Ra 83. Bạt Đà Dạ 84. Ta Bà Ha (Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì đổi mới cuối cùng)

Ý nghĩa số đông câu Chú Đại Bi

1. Nam mô Hắt Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện nay tướng hành giả vậy chuỗi lễ tụng mong Bồ-Tát cảm ứng. 2. Nam tế bào A Rị Da: Quan-Âm hóa hiện tại tướng tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành mang y giáo phụng hành. 3. Bà Lô Yết Đế Thước bát Ra Da: Quán-Âm hóa hiện tại tướng Quán-Tự-Tại trì bát. Hành giả quán tưởng khiến chúng sinh được trường thọ. 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: quan liêu Âm hiện thân Bất không Quyên Sách nhân tình Tát từ giác giác tha, phổ độ chúng sanh. 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: quan lại Âm hiện nay tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát. 6. Ma Ha mũ chào mào Ni Ca Da: quan Âm hóa hiện tại tướng Mã-Minh người yêu Tát từ bỏ giác giác tha, từ đô tự tha. 7. Án: quan lại Âm hóa hiện tại tướng các Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án thành chánh giác. 8. Tát Bàn Ra vạc Duệ: quan tiền Âm hóa hiện tại tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ chúng ma. 9. Số Đát mãng cầu Đát Tỏa: quan Âm hóa hiện tại tướng Bộ-Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện. 10. Nam mô Tất mèo Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: quan lại Âm hiện tướng Long Thọ người yêu Tát hộ trì bạn tu hành, hàng phục toàn bộ ma oán. 11. Bà Lô Kiết Đế: quan lại Âm hiện tại tướng Phật thỏa mãn báo Thân Lô Xá na rộng độ vô lượng chúng sanh. 12. Nam mô Na Ra Cẩn Trì: quan Âm hiện tại tướng Phật thanh tịnh Pháp Thân Tỳ Lô giá bán Na gia hộ chúng sanh an lạc. 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: tiệm Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương phù trì hành trả xa lìa loại ác thú. 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: quan Âm hiện tại tướng tình nhân Tát Cam Lộ vương vãi tay nuốm cành dương, tay ráng bình ngọc cam lộ độ chúng sanh. 15. A Thệ Dựng: quán Âm hiện nay tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên vương tuần sát bốn phương khuyến thiện dứt ác. 16. Tát Bà Tát Đa na Ma Bà Tát Đa na Ma Bà Già: cửa hàng Âm hiện tại tướng Thần vương vãi Bà Già Bà Đế độ chúng sanh gồm duyên. 17. Ma vạc Đạt Đậu: quan lại Âm hiện tại tướng Quân Tra Lợi bồ Tát phương diện có ba con đôi mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện. 18. Đát Điệt Tha: cửa hàng Âm hiện nay tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh. 19. Án A Bà Lô Hê: quan lại Âm hiện nay tướng quan liêu Âm tình nhân Tát từ bi vô lượng cứu vãn khổ ban vui. 20. Lô Ca Đế: quan lại Âm hiện nay tướng Đại Phạm Thiên Vương ngơi nghỉ trong mười phương trái đất độ thoát chúng sanh. 21. Ca Ra Đế: quan liêu Âm hiện nay tướng Đế Thần sống trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh. 22. Di Hê Rị: quan liêu Âm hóa hiện nay tướng cục cưng Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh. 23. Ma Ha người tình Đề Tát Đỏa: quan Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, trường đoản cú bi vô ngã chạm màn hình độ người chân thật tu hành. 24. Tát Bà Tát Bà: quan tiền Âm hiện tại thân người thương Tát mùi hương Tích điều phục năm phương bọn chúng quỷ theo hầu tương trợ chúng sanh. 25. Ma Ra Ma Ra: quan tiền Âm hiện tại Bạch Y bồ Tát tay mặt cụ Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sinh được trường thọ. 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: quan tiền Âm hiện tại tướng Phật A Di Đà khiến chúng sanh khi hết thân nầy đồng sanh rất Lạc quốc. 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông: quan Âm hiện tướng người thương Tát ko Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng bọn chúng sanh. 28. Độ Lô Độ Lô vạc Xà domain authority Đế: quan tiền Âm hóa thân bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng tước Vương mặt hàng phục những ma oán. 29. Ma Ha vạc Xà domain authority Đế: quan lại Âm hóa hiện Đại Lực Thiên tướng mạo tay gắng Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành. 30. Đà La Đà La: quan Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sinh phá trừ xẻ chấp pháp chấp. 31. Địa Rị Ni: quan liêu Âm hiện tướng Sư Tử vương vãi xét nghiệm người tụng chú khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa. 32. Thất Phật Ra Da: quan liêu Âm hiện tướng bồ Tát đam mê Lịch tay cầm Kim Xử mặt hàng phục các ma với quyến thuộc của chúng. 33. Giá xác định giá Ra: quan Âm hiện tại thân người thương tát Tồi Toái tay nắm Kim Luân hóa độ oán ma điều phục tùng. 34. Mạ Mạ phát Ma Ra: quan Âm hiện nay thân Đại mặt hàng Ma Kim Cang tay chũm Kim Luân hộ trì bọn chúng sanh đắt đại cát đại lợi tường. 35. Mục Đế Lệ: quán Âm hiện tại tướng chư Phật, người yêu Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành đưa phụng trì chứng đắt Phật quả. 36. Y Hê Y Hê: quan liêu Âm hiện tại thân Ma Hê Thủ La Thiên vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng. 37. Thất na Thất Na: tiệm Âm hiện tại thân Ca mãng cầu Ma tướng mạo Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không gây tai hại nhân gian. 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: quan Âm hiện nay tướng tay nuốm khiên, tay cố kỉnh cung tên kính tụng thần chú đắc pháp tự tại. 39. Phạt Xa phân phát Xâm: quan Âm hiện nay thân Kim Khôi Đại Tướng chũm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh. 40. Phật Ra Xá Da: quan Âm hiện nay tướng Phật A Di Đà, bọn chúng sanh tưởng niệm thì hiện tại tiền tương lai đã thấy Phật. 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra: tiệm Âm hiện nay Tướng chén Bộ Thần Vương chắp tay niệm tự bi thu phục chúng ma. 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị: quan lại Âm hiện nay tướng Tứ Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên. 43. Ta Ra Ta Ra: quan liêu Âm hóa độ Phổ Đà đánh hiển linh bất khả tư nghì, có chân thành và ý nghĩa Ta-Bà khổ như núi non hiểm trở. 44. Tất Rị tất Rị: quán Âm hiện nay tướng mạo từ bỏ bi tay chũm cành dương, tay vắt tịnh bình rưới nước cam lồ cứu giúp khổ độ sanh. 45. Tô Rô sơn Rô: cửa hàng Âm hóa tướng tá lá cây rụng, bọn chúng sanh nghe giờ được tư lợi ích: tiệm đảnh, mát thân, trọng điểm vui, đầy đủ. 46. Bồ Đề Dạ ý trung nhân Đề Dạ: quan liêu Âm hiện nay tướng diện mạo từ bi thân cận con nít giáo hóa ích lợi chúng sanh. 47. Bồ Đà Dạ ý trung nhân Đà Dạ: quan liêu Âm hiện nay tướng A Nan tôn giả tay núm bình chén hóa độ bọn chúng sanh. 48. Di Đế Rị Dạ: quan liêu Âm hiện tại tướng Di Lặc người tình Tát chỉ dạy bọn chúng sanh tu hạnh đại bi, được chơn ngộ ra an lạc. 49. Na Ra Cẩn Trì: quan Âm hiện tướng Địa Tạng bồ Tát khai ngộ chúng sanh tỉnh giấc giác mê chấp, được thoát khổ ác đạo. 50. Địa Rị dung nhan Ni Na: quan tiền Âm hiện tướng ý trung nhân Tát Bảo Tràng tay kiết ấn, tay nuốm Kim Xoa làm công dụng chúng sanh. 51. Ba Dạ Ma Na: quan liêu Âm hiện tại tướng Bảo Kim quang đãng Tràng nhân tình Tát thay Bạt chiết La Xử ích lợi độ sanh. 52. Ta Bà Ha: quan Âm hiện tướng tía đầu Viên-Tịch Thắng-Nghĩa ích lợi độ sanh. 53. Tất Đà Dạ: quan liêu Âm hiện tướng tôn đưa Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt toàn bộ pháp. 54. Ta Bà Ha: quan Âm hiện nay tướng tình nhân Tát Hằng Hà Sa đứng trên đầu rồng, dùng tâm như ý cát tường hóa độ chúng sanh. 55. Ma Ha vớ Đà Dạ: quan tiền Âm hiện tại tướng người yêu Tát Phóng-Quang tay vắt tràng phan báu lợi ích độ sanh. 56. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện nay tướng tôn mang Mục Kiền Liên tay vậy tích trượng, bình bát xong trừ tai ương, cứu độ bọn chúng sanh. 57. Tất Đà Du Nghệ: quan Âm hiện Tây Phương cực Lạc, toàn bộ chư Thiên, tình nhân Tát vân tập thính thọ pháp hỷ, hóa độ thập phương nhơn thiên. 58. Thất Bàn Ra Dạ: quan tiền Âm hiện tại tướng Thiên nữ Tự trên Viên Mãn 59. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện tướng tôn đưa A-Xà-Na hoan tin vui bưng cao bình bát tăng trưởng tâm tác dụng độ sanh. 60. Na Ra Cẩn Trì: quan Âm hiện tại tướng người tình Tát tô Hải Huệ tay cố kỉnh kiếm kim cương hóa độ thánh-giả Tiểu-thừa. 61. Ta Bà Ha: quan Âm hiện tướng tôn giả cừu Đà La quảy nón lá vô trụ chiến hạ nghĩa độ hóa chúng sanh. 62. Ma Ra mãng cầu Ra: quan liêu Âm hiện tại tướng bồ Tát Bảo Ấn vương vãi tay cố gắng búa rubi Như Ý kiểm nghiệm trọng tâm hạnh bọn chúng sanh. 63. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện tướng tôn mang Câu Hy La có giầy cỏ sút trên sóng nước vạc sanh giờ đồng hồ hải triều cảnh giác trung ương chúng sanh. 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: quan Âm hiện nay tướng người thương Tát Dược vương tay cố dược thảo trừ bịnh khổ chúng sanh. 65. Ta Bà Ha: quan lại Âm hiện nay tướng Viên Mãn người tình Tát thân khoác y đỏ chấp tay trọng điểm viên mãn an nhàn chúng sanh. 66. Ta Bà Ma Ha A vớ Đà Dạ: quan liêu Âm hiện tướng Dược Thượng nhân tình Tát tay cầm cố bình ngọc giải trừ tật khổ bọn chúng sanh. 67. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện nay tướng tôn mang Xá Lợi Phất tay cố kỉnh chơn kinh cứu giúp cánh chiến thắng nghĩa hóa đạo bọn chúng sanh quy Tịnh Độ. 68. Giả Kiết Ra A vớ Đà Dạ: quan lại Âm hiện nay tướng Thần Hổ gầm, tay vậy búa bền chí tâm thu phục ma oán. 69. Ta Bà Ha: quan Âm hiện nay tướng chư Thiên Ma vương tay cố Xà yêu quý hóa đạo chúng sanh giải trừ tâm ân oán hận. 70. Ba Đà Ma Yết vớ Đà Dạ: quan tiền Âm hiện tướng Linh mùi hương Thiên người thương Tát bưng lư Như Ý hộ trì bọn chúng sanh. 71. Ta Bà Ha: quan Âm hiện tướng Tán Hoa Thiên tình nhân Tát tay cụ bảo liên ngàn cánh thành tựu chúng sanh tác dụng an lạc. 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ: quan liêu Âm hiện nay tướng Tôn trả Phú lâu Na tay bưng bình chén bát cứu độ bọn chúng sanh lìa tai nạn. 73. Ta Bà Ha: quan lại Âm hiện tại tướng tình nhân Tát Đà La Ni từ tay bưng trái tươi ba thí độ sanh chân thực tu hành rõ pháp tánh không. 74. Ma Bà Lợi chiến thắng Yết Ra Dạ: quan lại Âm hiện tại tướng người tình Tát Tam Ma Thiền na kiết già bên trên bánh xe, tay bưng đèn ngọc sáng khắp pháp giới. 75. Ta Bà Ha: quan liêu Âm hiện nay tướng tôn mang Đại Ca Diếp tay trái vắt chuỗi, tay mặt gắng thiền trượng hướng dẫn chúng sanh tu hành. 76. Nam mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: quan tiền Âm hiện tướng nhân tình Tát hư Không Tạng rứa hoa ngồi trên đá khiến cho chúng sanh kiên định tín trung khu dõng mãnh tinh tấn. 77. Nam tế bào A Rị Da: quan lại Âm hiện tại tướng bồ Tát Phổ hiền hậu kiết già thiền tọa trên mùi hương Tượng khiến cho chúng sanh viên mãn công hạnh. 78. Bà Lô Kiết Đế: quan tiền Âm hóa thân tình nhân Tát Văn Thù ngồi trên sư tử tay chỉ lỗi không khến bọn chúng sanh khai ngộ. 79. Thước Bàn Ra Dạ: quan liêu Âm hiện nay tướng hoa sen nghìn cánh giải trừ bọn chúng sanh ái sắc đẹp trần hư vọng, thấy tự tánh không. 80. Ta Bà Ha: quan liêu Âm hiện tại tướng buông thõng nhì tay giải trừ nhĩ căn minh bạch thanh trần hư vọng, nghe từ tánh không. 81. Án tất Điện Đô: quan Âm hiện nay tướng mở nhì bàn tay đoạn tỳ căn ái nhiễm mùi hương trần, từ bỏ giác tánh không. 82. Mạn Đà Ra: quan lại Âm hiện tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái lan truyền vị è cổ hư vọng, trường đoản cú giác tánh không. 83. Bạt Đà Dạ: quan Âm hiện nay tướng tay bưng bát hương giải trừ tham ái đụng xúc, khiến chúng sanh đoạn thân căn xúc trần hư vọng, tự giác tánh không. 84. Ta Bà Ha: quan Âm hiện nay tướng tay cụ tràng phan giải trừ phân biệt những pháp, khiến cho chúng sanh đoạn ý căn chấp pháp nai lưng hư vọng, biết từ tánh không.