Tam quốc diễn nghĩa truyện

      2

Bạn vẫn đọc truyện Tam Quốc diễn nghĩa bên trên trang pokeht.vn, nơi bạn cũng có thể tìm thấy không hề ít truyện tìm hiệp hay, bắt đầu nhất!!!

Tam Quốc diễn nghĩa là trong những tác phẩm của La tiệm Trung.

Bạn đang xem: Tam quốc diễn nghĩa truyện

Tam Quốc diễn nghĩa lấy toàn cảnh vào những năm cuối triều đại đơn vị Hán, sự giảm sút của của triều đình tạo nên xã hội trung hoa rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dung hoạn quan khinh rẻ hiền đức tài, si mê tửu sắc bỏ quên chính vì sự nên triều đình càng ngày đổ nát, cuộc sống đời thường người dân càng ngày lần than, rất khổ, giặc chiếm nổi lên mọi nơi. Với nổi lên trong những số đó là loàn đảng khăn vàng của bằng hữu nhà Trương Giác với mấy vạn đệ tử theo hầu. Loạn nạm xuất anh hùng, nhiều hào kiệt ban đầu lộ diện giúp đất nước như ba anh em Lưu Bị, quan lại Vũ, ngôi trường Phi, quan Thừa làm việc Hạ Phi tên Tôn Kiên, quan Kỵ đô úy Tào Tháo... Được sự góp sức, cuối cùng triều đình cũng đánh tan được loàn đảng. Mặc dù nhiên, bên vua vẫn con ngữa quen đường cũ, đàn hoạn quan tiền vẫn lộng hành.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Ca Khúc Hay Của Bich Phương Idol, Những Bài Hát Hay Nhất Của Bích Phương

Sản phẩm công nghệ sử Tây Lương là Đổng Trác nhân thời cơ này đã phế truất vua cũ, lập vua new rồi từ bỏ phong cho doanh nghiệp làm tướng mạo quốc vắt hết quyền hành. Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến các quan cực kỳ phẫn nổ. Sản phẩm công nghệ sử những châu, quận dẫn đầu là Kỳ hương thơm Hầu Viên Thiệu hội quân tiến tấn công nhưng bởi nội bộ bất hòa đề xuất quân đội cũng tan rã.

Kể từ bỏ thời điểm đó các trận chiến tranh giành khu đất đai, quyền lực xảy ra miên man không hoàn thành giữa những lãnh chúa ở các châu quận, sau này dần dần hình thành cần thế Tam Quốc với lưu Bị ở đất Thục, Tào cởi nhà Ngụy và Tôn Quyền công ty Ngô. Trận đánh giữa 3 thế lực kéo dãn dài gần một cố gắng kỉ gây nên bao nhiêu tổn thất cho bách tính đương thời nhưng đó cũng là đông đảo bản hero ca về việc dũng cảm, mưu lược, tấm lòng có nhân trung nghĩa của hero Tam Quốc. Đó là số đông con bạn mà hậu thế họ khi nhìn lại vẫn nên thấy cảm kích. Một truyện quân sự đầy mức độ hút, đọc với thu nhận thêm các bài học quý hiếm cho chủ yếu mình.

Trang: 1  2

Trang: 1  2

Truyện các tác đưa khác
Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt

Hoàng Ưng

Ngân kiếm hận - Thập tam trinh sát - Bạch Tri Thù - Tương tứ phu nhân - Họa mày điểu - Vô tuy nhiên phổ - phượng hoàng kiếp - Thiên Đao - Thất dạ câu hồn (Nữ lang sát thủ) - Vô ngôi trường công tử - Ngân lang - Tử Vong Điểu - Ngọc Thanh Đình - Đồ long - Quỷ tiêu - Quỷ tiết u linh - Huyết biển bức - truy tìm lạp bát bách lý - Phong lôi dẫn - Ma đao - Lôi đình thiên lý - khô lâu trinh sát - Tiêu hồn lệnh - game phong thần thất giới
Minh tướng mạo quân hệ liệt

Thời Vị Hàn

Thâu Thiên cung - Hoán Nhật tiễn - tuyệt đỉnh - đánh hà
Ngoại truyện: Phá Lãng trùy - Thiết Hồn hình ảnh - Toái không Đao
Kính hệ liệt

Thương Nguyệt

Tiền truyện: Chu Nhan - Thần đưa ra hữu thủ
Song thành - Phá quân - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả
Thính Tuyết Lâu hệ liệt

Thương Nguyệt

Huyết Vi - Phong Vũ - Thần Binh những - bệnh dịch - Hỏa Diễm Diên Vĩ - Chỉ Gian Sa - Bái Nguyệt Giáo đưa ra chiến - Hoang Nguyên Tuyết - Chú kiếm sư
Tán Thiên hệ liệt

Thương Nguyệt

Hoa Kính (Bạch Loa hệ liệt) - Dạ thuyền xuy địch vũ tiêu tiêu - Loạn chũm - Tịch nhan - Mạn thanh - yêu mến Hải - Tinh trụy - Phi Thiên - tuyệt nhất Chỉ khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - Tuyết mãn Thiên tô - Tinh ko - Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Đỉnh tìm Các hệ liệt

Thương Nguyệt

Đại mạc hoang nhan - Đế Đô tủ - Mạn Châu Sa hoa - Bỉ Ngạn hoa - kiếm ca - Thất dạ tuyết - Bích Thành - Ảo thế
Hạc Thiết ngũ bộ hệ liệt

Vương Độ Lư