Sức bền vật liệu 1

      45
*
NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
*
Kích thước bìa:19x27 cm
*
Năm XB:2020
*
Quốc gia:Việt Nam
*
Loại sách: Ebook, Sách giấy
*
*
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Sách bài tập Sức bền Vật liệu I được soạn theo chương trình của học phần Sức bền vật liệu I.

Bạn đang xem: Sức bền vật liệu 1

Sách được biên soạn nhằm phục vụ việc học tập và giảng dạy tại các trường Đại học thuộc khối kỹ thuật nói chung và của trường Đại học Xây dựng nói riêng.

Để thuận lợi cho người sử dụng, bố cục của cuốn bài tập được trình bày theo thứ tự các chương như trong giáo trình. Mỗi chương có phần tóm tắt lý thuyết, bài giải mẫu và các ví dụ tự giải.

Chương 1 trình bày về bài toán phẳng của thanh và các phương pháp vẽ biểu đồ ứng lực.

Xem thêm: Top 6 Trà Giảm Cân Nhật Bản Chính Hãng, Trà Giảm Cân Ban Đêm Của Nhật Loại Nào Tốt

Chương 2, 5 và 6 trình bày về các trường hợp chịu lực cơ bản của thanh: thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, thanh tròn chịu xoắn thuần túy, và dầm chịu uốn ngang phẳng.

Chương 3 trình bày các vấn đề về trạng thái ứng suất tại một điểm và các thuyết bền.

Chương 4 trình bày các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang.


MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu0.3
Mục lục0.5
Hệ đơn vị SI0.7
Danh mục các ký hiệu0.1
Chương 1. Biểu đồ ứng lực11
1.1. Phương pháp mặt cắt biến thiên11
1.2. Phương pháp vẽ biểu đồ theo các điểm đặc biệt11
1.3. Phương pháp cộng tác dụng13
Bài tập mẫu14
Bài tập tự giải28
Chương 2. Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm32
2.1. Ứng lực32
2.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang32
2.3. Biến dạng dài33
2.4. Điều kiện bền34
Bài tập mẫu36
Bài tập tự giải54
Chương 3. Trạng thái ứng suất và các thuyết bền59
3.1. Trạng thái ứng suất tại một điểm. Phân loại trạng thái ứng suất59
3.2. Trạng thái ứng suất phẳng59
3.3. Quan hệ ứng suất biến dạng61
3.4. Các thuyết bền61
Bài tập mẫu63
Bài tập tự giải75
Chương 4. Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang78
4.1. Mô men tĩnh của mặt cắt ngang đối với một trục78
4.2. Mô men quán tính, mô men quán tính cực và mô men quán tính ly tâm79
4.3. Công thức chuyển trục song song80
4.4. Công thức xoay trục-Hệ trục quán tính chính trung tâm80
4.5. Đặc trưng hình học của một số hình đơn giản82
Bài tập mẫu83
Bài tập tự giải91
Chương 5. Thanh tròn chịu xoắn thuần túy95
5.1. Ứng lực95

5.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang của thanh tròn

chịu xoắn thuần túy

95
5.3. Chuyển vị của thanh tròn chịu xoắn thuần túy96
5.4. Điều kiện bền và điều kiện cứng97
5.5. Ba dạng bài toán cơ bản98
Bài tập mẫu99
Bài tập tự giải98
Chương 6. Dầm chịu uốn ngang phẳng110
6.1. Ứng lực110
6.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang110
6.3. Điều kiện bền112
6.4. Độ võng và góc xoay của dầm114
Bài tập mẫu120
Bài tập tự giải140
Bảng phụ lục thép hình theo TCVN151
Tài liệu tham khảo161