Sức bền vật liệu 1

      3
*
NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
*
form size bìa:19x27 cm
*
Năm XB:2020
*
Quốc gia:Việt phái nam
*
một số loại sách: Ebook, Sách giấy
*
*
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Sách bài tập mức độ bền vật liệu I được biên soạn theo lịch trình của học phần mức độ bền vật tư I.

Bạn đang xem: Sức bền vật liệu 1

Sách được biên soạn nhằm giao hàng việc học hành và đào tạo tại những trường Đại học tập thuộc khối chuyên môn nói thông thường và của ngôi trường Đại học thành lập nói riêng.

Để thuận lợi cho người sử dụng, bố cục tổng quan của cuốn bài xích tập được trình bày theo vật dụng tự những chương như trong giáo trình. Mỗi chương tất cả phần tóm tắt lý thuyết, bài xích giải mẫu mã và các ví dụ từ giải.

Chương 1 trình bày về việc phẳng của thanh và các phương thức vẽ biểu thứ ứng lực.

Xem thêm: Top 6 Trà Giảm Cân Nhật Bản Chính Hãng, Trà Giảm Cân Ban Đêm Của Nhật Loại Nào Tốt

Chương 2, 5 và 6 trình diễn về những trường hợp chịu đựng lực cơ phiên bản của thanh: thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, thanh tròn chịu xoắn thuần túy, và dầm chịu uốn ngang phẳng.

Chương 3 trình diễn các vấn đề về tâm lý ứng suất trên một điểm và các thuyết bền.

Chương 4 trình bày các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang.


MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu0.3
Mục lục0.5
Hệ đơn vị SI0.7
Danh mục những ký hiệu0.1
Chương 1. Biểu vật ứng lực11
1.1. Phương pháp mặt cắt vươn lên là thiên11
1.2. Phương thức vẽ biểu đồ theo những điểm quánh biệt11
1.3. Cách thức cộng tác dụng13
Bài tập mẫu14
Bài tập tự giải28
Chương 2. Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm32
2.1. Ứng lực32
2.2. Ứng suất trên mặt phẳng cắt ngang32
2.3. Biến dạng dài33
2.4. Điều khiếu nại bền34
Bài tập mẫu36
Bài tập trường đoản cú giải54
Chương 3. Trạng thái ứng suất và những thuyết bền59
3.1. Tinh thần ứng suất tại một điểm. Phân loại trạng thái ứng suất59
3.2. Trạng thái ứng suất phẳng59
3.3. Dục tình ứng suất biến hóa dạng61
3.4. Các thuyết bền61
Bài tập mẫu63
Bài tập trường đoản cú giải75
Chương 4. Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang78
4.1. Tế bào men tĩnh của mặt phẳng cắt ngang so với một trục78
4.2. Mô men quán tính, tế bào men cửa hàng tính rất và mô men tiệm tính ly tâm79
4.3. Phương pháp chuyển trục tuy nhiên song80
4.4. Công thức xoay trục-Hệ trục tiệm tính chính trung tâm80
4.5. Đặc trưng hình học tập của một trong những hình đối chọi giản82
Bài tập mẫu83
Bài tập từ giải91
Chương 5. Thanh tròn chịu đựng xoắn thuần túy95
5.1. Ứng lực95

5.2. Ứng suất trên mặt phẳng cắt ngang của thanh tròn

chịu xoắn thuần túy

95
5.3. đưa vị của thanh tròn chịu đựng xoắn thuần túy96
5.4. Điều khiếu nại bền và đk cứng97
5.5. Tía dạng bài toán cơ bản98
Bài tập mẫu99
Bài tập từ giải98
Chương 6. Dầm chịu đựng uốn ngang phẳng110
6.1. Ứng lực110
6.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang110
6.3. Điều kiện bền112
6.4. Độ võng và góc luân phiên của dầm114
Bài tập mẫu120
Bài tập trường đoản cú giải140
Bảng phụ lục thép hình theo TCVN151
Tài liệu tham khảo161