Miến tiếng anh là gì

      43

made from a kind of tuber plant familiar to cassava, mien threads are very long and tough when being served, these long tiny flour threads are cut into smaller piecesthis kind of cassava vermicelli is used to make several different dishes the most popular is mien ga (chicken cassava vermicelli), mien bo (beef cassava vermicelli) and mien luon (eel cassava vermicelli) cassava vermicelli is also used for different dishes stirred in fat such as mien xao thit (vermicelli and pork stirred in fat), mien xao long ga (vermicelli and chicken tripe stirred in fat) and mien xao cua (vermicelli and sea crab meat stirred in fat)


Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

miến

* noun

Vermicelli made of cassava

Made from a kind of tuber plant familiar to cassava, Mien threads are very long and tough. When being served, these long tiny flour threads are cut into smaller pieces.This kind of cassava vermicelli is used to make several different dishes. The most popular is Mien Ga (chicken cassava vermicelli), Mien Bo (beef cassava vermicelli) and Mien Luon (eel cassava vermicelli). Cassava vermicelli is also used for different dishes stirred in fat such as Mien Xao Thit (vermicelli and pork stirred in fat), Mien Xao Long Ga (vermicelli and chicken tripe stirred in fat) and Mien Xao Cua (vermicelli and sea crab meat stirred in fat)


Từ điển Việt Anh - VNE.

Bạn đang xem: Miến tiếng anh là gì

Miến

Burma (short for Miến Điện)

miến

(1) glass noodles, long rice; (2) wheat noodles


*

*

*

*

Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.

Xem thêm: Mua Bán, Thanh Lý Bồn Tắm Đứng Thanh Lý, Bồn Tắm Đứng Thanh Lý


Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.Khi tra từ tiếng Việt, bạn có thể nhập từ khóa có dấu hoặc không dấu,tuy nhiên nếu đã nhập chữ có dấu thì các chữ tiếp theo cũng phải có dấu và ngược lại,không được nhập cả chữ có dấu và không dấu lẫn lộn.