Lý thuyết nguyên lý kế toán

      4

pokeht.vn sẽ tổng hòa hợp và phân tách sẽ đến các bạn Đề cương cứng ôn tập kim chỉ nan môn nguyên tắc kế toán có lời giải.Hy vọng với bốn liệu này sẽ cung cấp những con kiến thức có ích cho chúng ta trong quy trình ôn tập nâng cấp kiến thức trước lúc bước vào kì thi của mình. Mời chúng ta cùng tham khảo!


*


Câu 1: kế toán là gì? phương châm của kế toán?

*Định nghĩa kế toán:

-Theo nguyên tắc kế toán, kế toán tài chính là vấn đề thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích, cung cấp thông tin kinh tế tài chủ yếu dưới hình thức giá trị hiện đồ gia dụng và thời gian lao động

-Xét trên kỹ lưỡng khoa học: kế toán được xác minh là khoa học về thông tin và đánh giá các chuyển động kinh tế tài chính gắn liền với một tổ chức tuyệt nhất định thông qua một khối hệ thống các phương pháp riêng biệt.

Bạn đang xem: Lý thuyết nguyên lý kế toán

-Xét trên chi tiết nghề nghiệp: kế toán là quá trình tính toán cùng ghi chép bằng số lượng các vận động kinh tế tài chính phát sinh tại một tổ chức tuyệt nhất định nhằm phản ánh và giám đốc tình trạng và kết quả hoạt động vui chơi của đơn vị thông qua ba thước đo: tiền, hiện vật và thời gian lao động trong các số ấy tiền tệ là thước đo công ty yếu

*Vai trò của kế toán:

Kế toán là công cụ quản lý có vai trò đặc biệt không chỉ so với doanh nghiệp bên cạnh đó với các cơ quan công dụng của công ty nước và các đối tượng khác có quyền hạn trực tiếp hoặc con gián tiếp đối với hoạt động của doanh nghiệp.

-Đối với bên nước: Số liệu thông tin kế toán là địa thế căn cứ để tổng hợp, nhằm tính thuế, để khám nghiệm và chỉ đạo theo yêu thương cầu quản lý chung.

-Đối cùng với doanh nghiệp: Số liệu tin tức kế toán là đại lý để lập kế hoạch, đối chiếu tình hình thực hiện kế hoạch, kiểm tra bài toán chấp hành pháp luật và là đại lý để ra quyết định.

-Đối cùng với các đối tượng khác: Số liệu tin tức kế toán là địa thế căn cứ để ra quyết định đầu tư, download bán, thanh toán cũng tương tự xử lý các vấn đề có tương quan đến quyền lợi và trách nhiệm giữa doanh nghiệp lớn và những bên gồm liên quan.

Câu 2: trình bày các khái niệm, chính sách kế toán thông thường được thừa nhận?

Nguyên tắc giá chỉ phí: hình thức này yêu cầu khi xác minh giá của đối tượng phải căn cứ vào chi phí thực tế lúc đầu mà doanh nghiệp vứt ra để có được đối tượng người tiêu dùng và nhờ vào giá gốc để bội nghịch ánh, chứ không phải theo giá chỉ thị trường

Nguyên tắc ghi thừa nhận doanh thu: doanh thu là số tiền tìm được khi cung cấp sản phẩm, mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ cho khách hàng. Lệch giá được ghi nhận vào thời khắc sản phẩm, hàng hóa được giao quyền sở hữu cho những người mua, dịch vụ xong được người tiêu dùng trả tiền hoặc gật đầu đồng ý thanh toán

Nguyên tắc cân xứng (tương xứng):Nguyên tắc này đòi hỏi chi tiêu phải phù hợp với lệch giá ở kỳ mà lợi nhuận được ghi nhận, tức là các chi tiêu có liên quan đến bài toán tạo lệch giá ở kỳ như thế nào thì được nhìn nhận là ngân sách của kỳ đó, ngẫu nhiên chi mức giá đó bỏ ra ở kỳ nào

Nguyên tắc khách quan:Nguyên tắc này yêu cầu các nghiệp vụ tài chính phải được ghi chép theo đúng bản chất, nội dung của sự việc vật hiện tượng lạ và nên kiểm bệnh được trải qua các vật chứng có tính khả quan như các chứng từ kế toán.

Nguyên tắc tuyệt nhất quán:Nguyên tắc này đòi hỏi các khái niệm, những nguyên tắc, cách thức mà kế toán áp dụng phải đồng điệu từ kỳ này sang kỳ khác để đảm bảo so sánh được thông tin tài chính của các kỳ kế toán với nhau. Mặc dù trong trường hòa hợp nếu yêu cầu phải chuyển đổi phương pháp sử dụng thì nên thông báo cho tất cả những người sử dụng thông tin biết cùng phải gồm giải trình rõ ràng.

Nguyên tắc công khai:Nguyên tắc này yêu cầu số liệu thông tin kế toán tài bao gồm phải được trình bày công khai và giải trình rõ ràng, tin tức đưa ra ko được giấu những sự khiếu nại quan trọng.

Nguyên tắc thận trọng:Nguyên tắc này yêu thương cầu tất cả các khoản lợi nhuận chưa triển khai hoặc lợi nhuận dự con kiến thì chưa được ghi nhận. Trong những khi đó đối với các khoản lỗ dự kiến rất cần phải được lập dự trữ tương ứng. Giải pháp được chắt lọc đảm bảo tác động tới vốn chủ download thấp nhất.

Nguyên tắc trọng yếu:Với bề ngoài này thì chỉ chú trọng đến những vấn đề, các yếu tố, các khoản mục mang ý nghĩa chất xung yếu quyết định bản chất nội dung sự vật hiện tượng kỳ lạ mà có thể bỏ qua những vấn đề, những yếu tố vật dụng yếu, ko quyết định bản chất nội dung sự vật hiện tượng. Hay nói theo một cách khác nó không làm ảnh hưởng đến tính trung thực của báo cáo, không làm lệch lạc sự phán xét của fan đọc báo cáo tài chính.

Câu 3: Đối tượng, trách nhiệm và hệ thống cách thức kế toán?

* Đối tượng của kế toán:là gia sản và mối cung cấp vốn

1) Tài sản:

a) gia tài ngắn hạn:

-Tiền và các khoản tương đương tiền.

-Đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn

-Các khoản đề nghị thu ngắn hạn

-Hàng tồn kho

-Tài sản thời gian ngắn khác

b) gia sản dài hạn:

-Các khoản yêu cầu thu lâu năm hạn.

Xem thêm: 1001 Các Kiểu Đầm Vải Linen May Gì Đẹp Không? Bạn Đã Biết Vải Linen May Gì Thì Đẹp Chưa

-Tài sản vậy định:

+ Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

+ Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

+ Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

-Bất động sản đầu tư

-Tài sản dở dang dài hạn

-Các khoản đầu tư tài bao gồm dài hạn

-Tài sản lâu dài khác

2) nguồn vốn:

a) Nợ cần trả:

-Nợ ngắn hạn

-Nợ nhiều năm hạn

b) Vốn chủ sở hữu:

-Vốn góp

-Lợi nhuận chưa phân phối

-Nguồn vốn khác

* Nhiệm vụ:

-Thực hiện tại ghi chép và phản ánh một biện pháp kịp thời vừa đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong doanh nghiệp bằng các phương pháp thích hợp.

-Thực hiện nay thu thập, xử lý, phân các loại và tổng hòa hợp số liệu theo các chỉ tiêu quan trọng để cung ứng các thông tin về vận động SXKD của chúng ta cho các đối tượng người tiêu dùng sử dụng thông tin

-Tổng vừa lòng số liệu và lập report quy định

-Thực hiện phân tích các thông tin, khuyến cáo các chủ ý với chỉ huy doanh nghiệp để lãnh đạo doanh nghiệp tự đó giới thiệu được các biện pháp, các quyết định đúng đắn, liên tưởng sự trở nên tân tiến của doanh nghiệp.

* Hệ thống cách thức kế toán:Chứng từ; Kiểm kê; Đánh giá; Tính giá thành; Tài khoản; Ghi sổ kép; Tổng hợp, bằng phẳng kế toán

Câu 4: Đối tượng sử dụng tin tức kế toán? những yêu cầu so với kế toán?

* Đối tượng sử dụng thông tin kế toán:

-Các đơn vị quản trị doanh nghiệp

-Các ban lãnh đạo doanh nghiệp

-Các cán bộ công nhân viên; những cổ đông; các chủ sở hữu

-Các bên liên doanh; những nhà tài trợ vốn; những nhà đầu tư; các chủ nợ

-Khách hàng; bên cung cấp;

-Cơ quan lại thuế; cục thống kê

-Các cơ quan quản lý nhà nước và cấp cho chủ quản

* những yêu cầu đối với kế toán:

-Số liệu thông tin do kế toán hỗ trợ phải phản ánh trung thực, khách quan các hoạt động sản xuất sale của doanh nghiệp.

-Số liệu thông tin kế toán đề xuất phản ánh một biện pháp kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào doanh nghiệp.

-Số liệu tin tức kế toán buộc phải phản ánh đầy đủ, toàn vẹn mọi vận động sản xuất sale xảy ra ở đối chọi vị.

-Số liệu tin tức kế toán đề xuất rõ ràng, minh bạch.

-Số liệu tin tức kế toán phải bảo vệ sự nhất quán về ngôn từ và phương thức tính toán để bảo đảm an toàn so sánh được thông tin kế toán giữa các kỳ với nhau.

-Tổ chức công tác kế toán bảo đảm an toàn yêu ước tiết kiệm, hiệu quả.

Câu 5: trình bày nội dung và phương pháp lập bảng bằng phẳng kế toán? cho ví dụ?

-Bảng bằng phẳng kế toán là một report tài thiết yếu tổng hợp đề đạt tổng quát tình trạng tài sản với nguồn hình thành tài sản của chúng ta tại một thời điểm nhất định.

-Bảng bằng phẳng kế toán là 1 trong tài liệu đặc biệt để nghiên cứu, đánh giá một cách bao quát tình hình, công dụng kinh doanh, trình độ sử dụng vống và hầu như triển vọng tởm tế, tài chủ yếu của doanh nghiệp

-Bảng bằng vận kế toán được lập vào vào cuối kỳ kế toán hoặc khi chia tách, sáp nhập, quyết toán thuế, vậy đổi bề ngoài sở hữu.

* cách thức lập bảng bằng phẳng kế toán:

-Phương pháp chung:

+ Số liệu ngơi nghỉ cột số đầu năm: căn cứ vào số liệu sinh sống số thời điểm cuối kỳ trên report của năm trước.

+ Số liệu cột số cuối kỳ: căn cứ vào số dư nợ của những tài khoản gia tài và căn cứ vào số dư có của các tài khoản mối cung cấp vốn.

- Phần tài sản:

+ những chỉ tiêu: hao mòn TSCĐ, dự phòng: đề xuất thu, đầu tư chứng khoán, dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho trong bảng CĐKT mang dấu âm (ghi trong ngoặc), số liệu địa thế căn cứ vào số dư tất cả của TK 214, 229

+ chỉ tiêu Trả trước cho những người bán căn cứ vào số dư nợ của TK 331

-Phần nguồn vốn:

+ Chỉ tiêu người tiêu dùng trả tiền trước địa thế căn cứ vào số dư bao gồm TK 131

+ Chỉ tiêu cp quỹ có dấu âm trên bảng CĐKT, số liệu căn cứ số dư nợ TK 419

+ các chỉ tiêu Chênh lệch đánh giá tài sản, Chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận không phân phối: bao gồm số dư nợ thì trên bảng CĐKT có dấu âm, gồm số dư tất cả thì nằm trong bảng CĐKT có dấu dương

-Căn cứ số liệu:

+ Bảng bằng phẳng kế toán kỳ trước

+ Sổ kế toán tài chính tổng hợp cụ thể (sổ cái, bảng tổng hợp chi tiết, bảng phân chia … )

+ Bảng cân đối tài khoản

Tài sản

Số đầu kỳ

Số cuối kỳ

Nguồn vốn

Số đầu kỳ

Số cuối kỳ

A. Tài sản ngắn hạn

2750

3442

A. Nợ nên trả

970

1357

1. Chi phí mặt

210

656

1. Vay với nợ thuê tài chính

360

360

2. Tiền nhờ cất hộ NH

890

1260

2. Bắt buộc trả thời gian ngắn người bán

410

540

3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn

0

102

3. Thuế và các khoản đề nghị nộp đơn vị nước

80

252

4. Phải thu của khách hàng

340

340

4. Phải trả người công nhân viên

0

97

5. Nguyên đồ gia dụng liêu

460

281

5. đề nghị trả khác

120

108

6. Giá cả SXKD dở dang

170

90

7. Thành phẩm

480

713

8. Hàng giữ hộ bán

200

0

B. Gia sản dài hạn

4320

4125

B. Vốn công ty sở hữu

6100

6210

1. Nguyên giá chỉ TSCĐ hữu hình

5420

5170

1. Vốn đầu tư chi tiêu của công ty sở hữu

5530

5530

2. Hao mòn TSCĐ hữu hình

(1450)

(1395)

2. Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

430

430

3. Góp vốn liên doanh

350

350

3. Roi sau thuế chưa phân phối

140

250

Tổng tài sản

7070

7567

Tổng nguồn vốn

7070

7567

Mời chúng ta bấm nút TẢI VỀ hoặc xem ONLINE để xem thêm đầy đủĐề cương cứng ôn tập định hướng môn nguyên lý kế toán có lời giải!