Luật thi hành án dân sự sửa đổi

      38

Điểm mới của nguyên lý Thi hành dân sự sửa thay đổi 2014

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Luật số: 64/2014/QH13

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa xãhội nhà nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật sửa đổi, bổsung một trong những điều của hiện tượng thi hành án dân sự số 26/2008/QH12.

Bạn đang xem: Luật thi hành án dân sự sửa đổi

Điều 1.

Sửa đổi, bổsung một trong những điều của chính sách thi hành án dân sự:

1. Sửa đổi, bổsung Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này hiện tượng nguyên tắc, trình tự,thủ tục thi hành bản án, ra quyết định dân sự, hình phân phát tiền, trưng thu tài sản,truy thu tiền, gia sản thu lợi bất chính, cách xử trí vật chứng, tài sản, án giá tiền vàquyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần gia sản trong phiên bản án,quyết định hành chính của tòa án, ra quyết định của Tòa án xử lý phá sản, ra quyết định xử lý vụ việc tuyên chiến và cạnh tranh của Hội đồng giải pháp xử lý vụ vấn đề cạnhtranh có liên quan đến gia sản của bên buộc phải thi hành với phán quyết, quyết địnhcủa Trọng tài thương mại (sau trên đây gọi chung là bạn dạng án, quyết định); hệ thống tổchức thi hành dân sự và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụ của tín đồ được thihành án, tín đồ phải thực hành án, người dân có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan; nhiệmvụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá thể trong vận động thi hành án dân sự.”

2. Sửa đổi, té sungđiểm đ và điểm e; bổ sung điểm g khoản 1 Điều 2 như sau:

“đ) đưa ra quyết định xửlý vụ việc đối đầu và cạnh tranh của Hội đồng giải pháp xử lý vụ việc tuyên chiến đối đầu mà sau 30 ngày, kểtừ ngày gồm hiệu lực pháp luật đương sự ko tự nguyện thi hành, không khởi kiệntại Tòa án;

e) Phán quyết, quyết định của Trọngtài yêu thương mại;

g) ra quyết định của toàn án nhân dân tối cao giải quyếtphá sản.”

3. Bổ sung cập nhật khoản 9 Điều 3 như sau:

“9. Mỗi quyết định thi hành án là mộtviệc thực hành án.”

4. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 7 như sau:

“Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của ngườiđược thực hiện án

1. Fan được thực hiện án có những quyềnsau đây:

a) Yêu mong thi hành án, đình chỉ thihành một trong những phần hoặc toàn bộ phiên bản án, quyết định, vận dụng biện pháp bảo đảm, áp dụngbiện pháp chống chế thi hành án được lý lẽ trong chế độ này;

b) Được thông báo vềthi hành án;

c) thỏa thuận hợp tác với fan phải thi hànhán, người dân có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan tiền về thời gian, địa điểm, phương thức,nội dung thi hành án;

d) yêu thương cầu tòa án nhân dân xác định, phân chiaquyền sở hữu, áp dụng tài sản; yêu cầu Tòa án lý giải những điểm chưa rõ,đính bao gồm lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để đảm bảo an toàn quyền,lợi ích đúng theo pháp của bản thân mình trong trường hợp tất cả tranh chấp về gia tài liên quan lại đếnthi hành án;

đ) Tự mình hoặc ủy quyền mang đến ngườikhác xác minh, báo tin về đk thi hành án của tín đồ phải thihành án;

e) không hẳn chịu chi phí xác minhđiều khiếu nại thi hành án vì chưng Chấp hành viên thực hiện;

g) yêu cầu nuốm đổiChấp hành viên vào trường hợp có căn cứ nhận định rằng Chấp hành viên không vô tưkhi có tác dụng nhiệm vụ;

h) Ủy quyền cho người khác thực hiệnquyền, nghĩa vụ của mình;

i) chuyển nhượng bàn giao quyềnđược thi hành án cho tất cả những người khác;

k) Được miễn, giảmphí thực hành án vào trường hợp cung cấp tin chính xác về điều kiện thihành án của fan phải thi hành án cùng trường thích hợp khác theo phương tiện của Chínhphủ;

l) khiếu nại, tố giác về thực hành án.

2. Fan được thực hiện án bao gồm cácnghĩa vụ sau đây:

a) Chấp hành nghiêm chỉnh phiên bản án, quyếtđịnh;

b) tiến hành các quyết định, yêu cầucủa Chấp hành viên trong thực hiện án; thông báo cho phòng ban thi hành án dân sựkhi có biến đổi về địa chỉ, nơi cư trú;

c) chịu phí, ngân sách chi tiêu thi hành án theoquy định của luật pháp này.”

5. Bổ sung cập nhật Điều 7avà Điều 7b vào sau Điều 7 như sau:

“Điều 7a. Quyền, nghĩa vụ của ngườiphải thực hiện án

1. Tín đồ phải thi hành án có các quyềnsau đây:

a) tự nguyện thi hành án; thỏa thuậnvới tín đồ được thi hành án, người dân có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan về thờigian, địa điểm, phương thức, câu chữ thi hành án; trường đoản cú nguyện giao tài sản đểthi hành án;

b) Tự mình hoặc ủy quyền mang lại ngườikhác yêu ước thi hành án theo nguyên tắc của luật này;

c) Được thông tin vềthi hành án;

d) yêu cầu toàn án nhân dân tối cao xác định, phân chiaquyền sở hữu, thực hiện tài sản; yêu mong Tòa án phân tích và lý giải những điểm không rõ,đính chính lỗi bao gồm tả hoặc số liệu không đúng sót; khởi khiếu nại dân sự để bảo vệ quyền,lợi ích vừa lòng pháp của bản thân mình trong ngôi trường hợp tất cả tranh chấp về gia tài liên quan lại đếnthi hành án;

đ) đưa giao nghĩa vụ thi hành áncho tín đồ khác theo lao lý của pháp luật này;

e) yêu thương cầu nỗ lực đổiChấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên ko vô tưkhi làm cho nhiệm vụ;

g) Được xét miễn, giảm nhiệm vụ thihành án; được xét miễn, giảm một trong những phần hoặc toàn bộ ngân sách cưỡng chế thi hànhán theo phương pháp của công cụ này;

h) năng khiếu nại, tố giác về thi hành án.

2. Bạn phải thi hành án gồm cácnghĩa vụ sau đây:

a) thực hiện đầy đủ, kịp thời bản án,quyết định;

b) Kê khai trung thực tài sản, điềukiện thi hành án; cung cấp đầy đủ tài liệu, sách vở và giấy tờ có liên quan đến tài sản củamình khi bao gồm yêu cầu của người có thẩm quyền và phụ trách trước pháp luậtvề câu chữ kê khai đó;

c) thực hiện các quyết định, yêu cầucủa Chấp hành viên trong thực hành án; thông báo cho cơ sở thi hành án dân sựkhi có đổi khác về địa chỉ, địa điểm cư trú;

d) Chịu chi tiêu thi hành án theo quyđịnh của nguyên lý này.

Điều 7b. Quyền, nhiệm vụ của ngườicó quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

1. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quancó các quyền sau đây:

a) Được thông báo, tham gia vào việcthực hiện biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án cơ mà mình bao gồm liênquan;

b) yêu cầu toàn án nhân dân tối cao xác định, phân chiaquyền sở hữu, áp dụng tài sản; yêu cầu Tòa án lý giải những điểm không rõ,đính chủ yếu lỗi thiết yếu tả hoặc số liệu không nên sót; khởi khiếu nại dân sự để bảo đảm quyền,lợi ích hòa hợp pháp của chính bản thân mình trong ngôi trường hợp gồm tranh chấp về gia tài liên quan liêu đếnthi hành án;

c) năng khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

2. Người dân có quyền lợi, nghĩa vụ liênquan tất cả nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định, yêu cầu của Chấp hànhviên trong thi hành án; thông tin cho cơ sở thi hành án dân sự khi tất cả thay đổivề địa chỉ, khu vực cư trú.”

6. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 Điều 12 như sau:

“2. Viện kiểm liền kề nhân dân kiểm sátviệc tuân theo điều khoản của Tòa án, phòng ban thi hành án dân sự, Chấp hànhviên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan trong việc thi hành án dân sự.

Khi kiểm cạnh bên thi hành án dân sự, Việnkiểm giáp nhân dân bao gồm nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

a) Kiểm sát việc cấp, gửi giao, giảithích, sửa chữa, té sung phiên bản án, ra quyết định của Tòa án;

b) Yêu ước Chấp hành viên, cơ quanthi hành án dân sự cùng cấp, cấp cho dưới ra ra quyết định về thi hành án, gửi các quyếtđịnh về thực hiện án; thực hiện đúng phiên bản án, quyết định; trường đoản cú kiểm tra việc thihành án và thông báo công dụng kiểm tra mang đến Viện kiểm gần kề nhân dân; yêu cầu cơquan, tổ chức triển khai và cá thể cung cấp cho hồ sơ, tài liệu, dẫn chứng có liên quan đếnviệc thực hiện án theo cơ chế của giải pháp này;

c) trực tiếp kiểm sát chuyển động thihành án dân sự của ban ngành thi hành dân sự cùng cấp cho và cấp dưới, Chấp hànhviên, những cơ quan, tổ chức và cá thể có liên quan; ban hành kết luận kiểm sátkhi chấm dứt việc kiểm sát;

d) thâm nhập phiên họp của tòa án xétmiễn, giảm nhiệm vụ thi hành án so với khoản thu nộp giá thành nhà nước vàphát biểu ý kiến của Viện kiểm giáp nhân dân;

đ) kiến nghị xem xét hành vi, quyết địnhliên quan mang lại thi hành án có vi phạm, quy định ít nghiêm trọng của tand án, cơquan thi hành dân sự cùng cấp hoặc cung cấp dưới, yêu ước khắc phục vi phạm luật phápluật cùng xử lý người vi phạm; ý kiến đề xuất cơ quan, tổ chức triển khai liên quan gồm sơ hở, thiếusót trong hoạt động làm chủ khắc phục nguyên nhân, đk dẫn cho tới vi phạmpháp hiện tượng và áp dụng những biện pháp chống ngừa;

e) chống nghị hành vi, ra quyết định củaThủ trưởng, Chấp hành viên phòng ban thi hành án dân sự cùng cấp, cung cấp dưới tất cả viphạm lao lý nghiêm trọng xâm phạm tiện ích của công ty nước, quyền, công dụng hợppháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; yêu ước đình chỉ việc thi hành, thu hồi, sửađổi, bổ sung cập nhật hoặc hủy bỏ quyết định có vi bất hợp pháp luật trong bài toán thi hànhán, ngừng hành vi vi bất hợp pháp luật.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 14 như sau:

“7. Report công tác thực hành án dânsự trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng theo lao lý của pháp luật; báocáo tòa án nhân dân về kết quả thi hành phiên bản án, quyết định khi bao gồm yêu cầu.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau:

“2. Tổng kết trong thực tế công tác thihành án theo thẩm quyền; thực hiện cơ chế thống kê, báo cáo công tác tổ chức,hoạt rượu cồn thi hành án dân sự theo trả lời của cơ quan thống trị thi hành án thuộcBộ Quốc phòng; report Tòa án về công dụng thi hành phiên bản án, đưa ra quyết định khi có yêucầu.”

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 16 như sau:

“7. Báo cáo công tác thực hành án dânsự trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng theo nguyên tắc của pháp luật; báocáo tandtc về kết quả thi hành bạn dạng án, ra quyết định khi tất cả yêu cầu.”

10. Sửa đổi, bổsung những khoản 5, 6 với 7 Điều 18 như sau:

“5. Người có đủ tiêu chuẩn chỉnh quy định tạikhoản 1 Điều này, là sỹ quan tiền quân đội tại ngũ thì được chỉ định Chấp hành viêntrong quân đội.

Tiêu chuẩn để được chỉ định Chấp hànhviên sơ cấp, Chấp hành viên trung cung cấp và Chấp hành viên cao cấp trong quân độiđược triển khai theo biện pháp tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

6. Người đang là Thẩm phán, Kiểm sátviên, Điều tra viên được điều cồn đến công tác làm việc tại cơ quan thi hành án dân sự,người đã từng là Chấp hành viên tuy vậy được bố trí làm trách nhiệm khác và bao gồm đủ điềukiện pháp luật tại khoản 1 Điều này thì có thể được chỉ định Chấp hành viên sinh sống ngạchtương đương không qua thi tuyển.

7. Trường hợp đặc biệt do nhu cầu bổnhiệm Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, người có đủ tiêuchuẩn biện pháp tại khoản 1 Điều này sẽ có thời hạn làm công tác điều khoản từ05 năm trở lên hoàn toàn có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp; gồm 10 năm có tác dụng côngtác luật pháp trở lên rất có thể được chỉ định Chấp hành viên trung cấp; gồm 15 nămlàm công tác lao lý trở lên có thể được chỉ định Chấp hành viên cao cấpkhông qua thi tuyển.”

11. Sửa đổi, bổsung các khoản 1, 2 với 3 Điều 28 như sau:

“1. Toàn án nhân dân tối cao đã ra phiên bản án, quyết địnhquy định tại những điểm a, b, c, d với g khoản 1 Điều 2 của vẻ ngoài này buộc phải chuyểngiao bản án, ra quyết định đó mang đến cơ quan tiền thi hành dân sự có thẩm quyền trongthời hạn 30 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực hiện hành pháp luật.

2. Tòa án nhân dân đã ra bản án, quyết địnhquy định trên điểm a khoản 2 Điều 2 của quy định này nên chuyển giao phiên bản án, quyếtđịnh đó cho cơ quan lại thi hành dân sự có thẩm quyền vào thời hạn 15 ngày, kểtừ ngày ra bản án, quyết định.

3. Tòa án, Trọng tài thương mại dịch vụ đã raquyết định vận dụng biện pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời phải gửi giao ra quyết định đó chocơ quan liêu thi hành dân sự có thẩm quyền ngay sau thời điểm ra quyết định.”

12. Sửa đổi, bổsung Điều 29 nhưsau:

“Điều 29. Giấy tờ thủ tục nhận bản án, quyếtđịnh

Khi nhận bản án, ra quyết định do Tòaán, Trọng tài dịch vụ thương mại chuyển giao, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra,vào sổ nhận phiên bản án, quyết định.

Sổ nhận bản án, ra quyết định phải ghirõ số thiết bị tự; ngày, tháng, năm nhận phiên bản án, quyết định; số, ngày, tháng, năm củabản án, quyết định và tên Tòa án, Trọng tài thương mại dịch vụ đã ra phiên bản án, quyết định;tên, showroom của đương sự và tài liệu khác bao gồm liên quan.

Việc giao, nhận trực tiếp bản án, quyếtđịnh phải gồm chữ ký của nhị bên; trường hợp nhận được bản án, quyết định và tàiliệu có tương quan bằng mặt đường bưu năng lượng điện thì ban ngành thi hành án dân sự phải thôngbáo bởi văn bản cho Tòa án, Trọng tài thương mại dịch vụ đã chuyển giao biết.”

13. Sửa đổi, bổsung Điều 31 nhưsau:

“Điều 31. Tiếp nhận, khước từ yêu cầuthi hành án

1. Đương sự tự mình hoặc ủy quyền chongười khác yêu ước thi hành án bằng hiệ tượng trực tiếp nộp 1-1 hoặc trình bàybằng lời nói hoặc kiến nghị và gửi đơn qua bưu điện. Tình nhân cầu đề nghị nộp phiên bản án, quyết định,tài liệu khác tất cả liên quan.

Ngày yêu mong thi hành án được xem từngày người yêu cầu nộp đối kháng hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày tất cả dấu bưu điệnnơi gửi.

2. Đơn yêu cầu yêu cầu có các nội dungsau đây:

a) Tên, showroom của tình nhân cầu;

b) Tên phòng ban thi hành dân sự nơiyêu cầu;

c) Tên, showroom của fan được thihành án; người phải thực hành án;

d) văn bản yêu ước thi hành án;

đ) thông tin về tài sản, điều kiệnthi hành án của người phải thực hiện án, nếu có;

e) Ngày, tháng, năm làm cho đơn;

g) Chữ ký hoặc lăn tay của tín đồ làmđơn; trường phù hợp là pháp nhân thì phải bao gồm chữ ký của người đại diện thay mặt hợp pháp vàđóng lốt của pháp nhân, giả dụ có.

3. Trường hợp người yêu cầu trực tiếptrình bày bằng lời nói thì cơ sở thi hành án dân sự phải lập biên bạn dạng có cácnội dung pháp luật tại khoản 2 Điều này, gồm chữ ký của người lập biên bản; biênbản này có giá trị như đối kháng yêu cầu.

4. Khi mừng đón yêu ước thi hành án,cơ quan liêu thi hành dân sự phải kiểm soát nội dung yêu cầu và những tài liệu kèmtheo, vào sổ nhận yêu mong thi hành án và thông tin bằng văn phiên bản cho tình nhân cầu.

5. Phòng ban thi hành dân sự từ chốiyêu mong thi hành án với phải thông báo bằng văn phiên bản cho tình nhân cầu trong thờihạn 05 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày nhận ra yêu ước thi hành án trong số trườnghợp sau đây:

a) người yêu cầu không tồn tại quyền yêu cầuthi hành án hoặc nội dung yêu cầu không liên quan đến ngôn từ của phiên bản án, quyếtđịnh; bạn dạng án, ra quyết định không làm cho phát sinh quyền, nghĩa vụ của những đương sựtheo nguyên lý của phương tiện này;

b) cơ quan thi hành án dân sự đượcyêu cầu không có thẩm quyền thi hành án;

c) hết thời hiệu yêu ước thi hànhán.”

14. Sửa đổi, bổsung điểm c khoản 1, khoản 2 với điểm dkhoản 3 Điều 35 như sau:

“c) ra quyết định giám đốc thẩm, tái thẩmcủa toàn án nhân dân tối cao nhân dân cao cấp đối với phiên bản án, ra quyết định đã có hiệu lực hiện hành pháp luậtcủa toàn án nhân dân tối cao nhân dân quận, huyện, thị xã, tp thuộc tỉnh và tương đươngnơi cơ sở thi hành án dân sự có trụ sở;”

“2. Cơ sở thi hành án dân sự cấp tỉnhcó thẩm quyền thực hiện các bạn dạng án, đưa ra quyết định sau đây:

a) bạn dạng án, quyết định sơ thẩm của Tòaán quần chúng tỉnh, tp trực thuộc tw trên thuộc địa bàn;

b) phiên bản án, quyết định của tand nhândân cấp cho cao;

c) đưa ra quyết định của tòa án nhân dân tốicao chuyển nhượng bàn giao cho phòng ban thi hành dân sự cấp tỉnh;

d) phiên bản án, đưa ra quyết định của tòa án nướcngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được toàn án nhân dân tối cao công nhận và mang đến thihành tại Việt Nam;

đ) Phán quyết, ra quyết định của Trọngtài yêu thương mại;

e) đưa ra quyết định xử lývụ việc đối đầu và cạnh tranh của Hội đồng xử trí vụ việc cạnh tranh;

g) phiên bản án, ra quyết định do cơ quan thihành án dân sự nơi không giống hoặc phòng ban thi hành án cấp quân khu ủy thác;

h) bản án, ra quyết định thuộc thẩm quyềnthi hành của phòng ban thi hành dân sự cấp huyện vẻ ngoài tại khoản 1 Điều nàymà thấy cần thiết lấy lên để thi hành;

i) bản án, đưa ra quyết định quy định tạikhoản 1 Điều này mà có đương sự hoặc gia sản ở nước ngoài hoặc rất cần phải ủy tháctư pháp về thực hành án.”

“d) ra quyết định dân sự của tand nhândân tối cao bàn giao cho phòng ban thi hành án cấp cho quân khu;”

15. Sửa đổi, bổsung Điều 36 nhưsau:

“Điều 36. Ra ra quyết định thi hànhán

1. Thủ trưởng ban ngành thi hành án dânsự ra ra quyết định thi hành án khi bao gồm yêu mong thi hành án, trừ trường đúng theo quy địnhtại khoản 2 Điều này.

Thời hạn ra ra quyết định thi hành ántheo yêu mong là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu mong thi hành án.

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dânsự tất cả thẩm quyền dữ thế chủ động ra đưa ra quyết định thi hành án cùng phân công Chấp hành viêntổ chức thi hành so với phần phiên bản án, đưa ra quyết định sau:

a) Hình phạt tiền, truy vấn thu tiền, tàisản thu lợi bất chính, án phí, lệ chi phí Tòa án;

b) Trả lại tiền, gia tài cho đương sự;

c) trưng thu sung quỹ nhà nước, tịchthu tiêu hủy thứ chứng, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà nước;

d) tịch thu quyền sử dụng đất cùng tài sảnkhác trực thuộc diện sung quỹ nhà nước;

đ) quyết định áp dụng phương án khẩncấp trợ thời thời;

e) quyết định của tand giải quyếtphá sản.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, đề cập từngày thừa nhận được phiên bản án, quyết định quy định tại những điểm a, b, c và d khoản này,Thủ trưởng cơ quan thi hành dân sự phải ra đưa ra quyết định thi hành án.

Đối với quyết định quy định trên điểm đkhoản này thì phải ra ngay đưa ra quyết định thi hành án.

Đối với ra quyết định quy định trên điểme khoản này thì phải ra đưa ra quyết định thi hành án vào thời hạn 03 ngày làm cho việc,kể từ ngày nhận được quyết định.

3. Quyết định thi hành án nên ghi rõhọ, tên, công tác của người ra quyết định; số, ngày, tháng, năm, thương hiệu cơ quan, tổchức ban hành bản án, quyết định; tên, add của tín đồ phải thực hiện án, ngườiđược thi hành; phần nhiệm vụ phải thi hành án; thời hạn tự nguyện thi hành án.

4. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể Điềunày.”

16. Sửa đổi, bổsung Điều 38 nhưsau:

Điều 38. Gửi quyết định về thihành án

Trong thời hạn 03 ngày làm cho việc, đề cập từngày ra quyết định, các quyết định về thực hành án buộc phải được gửi cho Viện kiểmsát nhân dân thuộc cấp, trừ trường thích hợp Luật này có quy định khác.

Quyết định cưỡng chế thi hành án phảiđược gửi mang lại Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn (sau trên đây gọi bình thường là Ủy bannhân dân cung cấp xã) nơi tổ chức cưỡng chế thực hiện án, cơ quan, tổ chức, cá nhâncó tương quan đến việc tiến hành quyết định cưỡng chế thi hành án.”

17. Sửa đổi, bổsung Điều 44 nhưsau:

“Điều 44. Xác minh điều kiện thihành án

1. Vào thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngàyhết thời hạn từ nguyện thực hành án mà tín đồ phải thực hiện án không tự nguyệnthi hành thì Chấp hành viên triển khai xác minh; trường đúng theo thi hành quyết địnháp dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời thì phải triển khai xác minh ngay.

Người buộc phải thi hành án buộc phải kê khaitrung thực, cung cấp đầy đủ tin tức về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hànhán với ban ngành thi hành dân sự và phải phụ trách về câu hỏi kê khai củamình.

2. Ngôi trường hợp tín đồ phải thi hành ánchưa có điều kiện thi hành án thì tối thiểu 06 mon một lần, Chấp hành viên phảixác minh đk thi hành án; ngôi trường hợp bạn phải thực hiện án chưa có điềukiện thực hành án là fan đang chấp hành quyết phạt tù túng mà thời gian chấp hànhhình phân phát tù còn lại từ 02 năm trở lên trên hoặc không xác định được địa chỉ, khu vực cưtrú new của tín đồ phải thực hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần.Sau hai lần xác minh mà fan phải thi hành án vẫn chưa xuất hiện điều kiện thi hànhán thì cơ sở thi hành dân sự phải thông báo bằng văn bản cho bạn đượcthi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được triển khai khi tất cả thôngtin new về đk thi hành án của bạn phải thi hành án.

3. Ban ngành thi hành án dân sự rất có thể ủyquyền cho cơ quan lại thi hành án dân sự nơi fan phải thực hành án có tài sản, cưtrú, thao tác hoặc gồm trụ sở nhằm xác minh điều kiện thi hành án.

4. Khi xác minh điều kiện thi hànhán, Chấp hành viên có trọng trách sau đây:

a) Xuất trình thẻ Chấp hành viên;

b) Xác minh ví dụ tài sản, thu nhập,các đk khác nhằm thi hành án; so với tài sản phải đk quyền sở hữu, sửdụng hoặc đăng ký giao dịch bảo vệ thì còn đề nghị xác minh tại cơ quan có chứcnăng đăng ký tài sản, thanh toán giao dịch đó;

c) Trường phù hợp xác minh bởi văn bảnthì văn bản yêu ước xác minh đề xuất nêu rõ văn bản xác minh và những thông tin cầnthiết khác;

d) ngôi trường hợp bạn phải thực hành ánlà cơ quan, tổ chức triển khai thì Chấp hành viên trực tiếp xem xét tài sản, sổ sách quảnlý vốn, tài sản; xác minh tại cơ quan, tổ chức triển khai khác có tương quan đang quản ngại lý,bảo quản, lưu giữ giữ thông tin về tài sản, tài khoản của tín đồ phải thực hành án;

đ) Yêu mong cơ quan trình độ hoặc mời,thuê chuyên gia để làm rõ các nội dung buộc phải xác minh vào trường hợp đề nghị thiết;

e) Lập biên phiên bản thể hiện khá đầy đủ kếtquả xác minh có xác thực của Ủy ban dân chúng hoặc công an cấp xã hoặc cơ quan,tổ chức, cá nhân nơi thực hiện xác minh.

5. Fan được thực hiện án có quyền tựmình hoặc ủy quyền cho những người khác xác minh đk thi hành án, cung cấpthông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án của bạn phải thi hànhán mang đến cơ quan liêu thi hành án dân sự.

Trường hòa hợp Chấp hành viên thấy cầnthiết hoặc công dụng xác minh của Chấp hành viên và tín đồ được thực hành án khácnhau hoặc gồm kháng nghị của Viện kiểm cạnh bên nhân dân thì cần xác minh lại. Việcxác minh lại được tiến hành trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đượckết trái xác minh vì chưng đương sự hỗ trợ hoặc nhận được kháng nghị của Viện kiểmsát nhân dân.

6. Trọng trách của cơ quan, tổ chức,cá nhân có tương quan trong câu hỏi xác minh đk thi hành án:

a) Cơ quan, tổ chức, công chức tưpháp - hộ tịch, địa chính - kiến tạo - đô thị và môi trường, cán bộ, công chứccấp xã khác và cá thể có liên quan tiến hành yêu cầu của Chấp hành viên cùng phảichịu trọng trách về các nội dung thông tin đã cung cấp;

b) bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tổ chứctín dụng khác, văn phòng đk quyền thực hiện đất, phòng ban đăng ký thanh toán bảođảm, công triệu chứng và các cơ quan, tổ chức, cá thể khác đang sở hữu thông tin hoặcquản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trọng trách cung cấpthông tin về điều kiện thi hành án của bạn phải thực hành án; ký vào biên bảntrong trường vừa lòng Chấp hành viên xác minh thẳng hoặc trả lời bằng văn bảntrong thời hạn 03 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày cảm nhận văn bạn dạng yêu cầu của Chấphành viên, đối với thông tin về tài khoản thì phải cung cấp ngay;

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắmgiữ thông tin hoặc thống trị tài sản, tài khoản của người phải thực hành án cótrách nhiệm đưa tin khi bạn được thi hành án hoặc fan đại diệntheo ủy quyền của bạn được thi hành án có yêu mong trong thời hạn 05 ngày làmviệc, tính từ lúc ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp vì sự khiếu nại bất khả phòng hoặctrở mắc cỡ khách quan. Trường vừa lòng cơ quan, tổ chức, cá thể từ chối cung ứng thìphải bao gồm văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

7. Ngôi trường hợp bạn được thi hành án,cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc đưa tin sai sự thật vềđiều khiếu nại thi hành án của bạn phải thực hiện án thì phải phụ trách trướcpháp luật, giao dịch thanh toán các ngân sách phát sinh, trường hợp gây ra thiệt sợ thì phảibồi thường.

8. Chính phủ nước nhà quy định cụ thể Điềunày.”

18. Bổ sung cập nhật Điều44a vào sau cùng Điều 44 như sau:

“Điều 44a. Xác minh việc không cóđiều kiện thi hành án

1. Căn cứ hiệu quả xác minh điều kiệnthi hành án, Thủ trưởng phòng ban thi hành án dân sự ra quyết định về câu hỏi chưacó đk thi hành án khi thuộc một trong những trường đúng theo sau đây:

a) bạn phải thực hành án không cóthu nhập hoặc bao gồm thu nhập chỉ bảo đảm an toàn cuộc sống buổi tối thiểu cho người phải thihành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng với không có tài năng sản nhằm thi hànhán hoặc có tài sản tuy nhiên giá trị gia tài chỉ đủ nhằm thanh toán chi phí cưỡng chếthi hành án hoặc gia tài theo luật pháp của quy định không được kê biên, xử lýđể thi hành án;

b) fan phải thực hành án đề xuất thihành nghĩa vụ về trả vật sệt định tuy vậy vật đề nghị trả không thể hoặc hư hư đếnmức ko thể thực hiện được; nên trả sách vở nhưng sách vở không thể thu hồi vàcũng cấp thiết cấp lại được nhưng mà đương sự không tồn tại thỏa thuận khác;

c) Chưa xác định được địa chỉ, khu vực cưtrú của bạn phải thực hiện án, bạn chưa thành niên được giao cho tất cả những người khácnuôi dưỡng.

2. Tin tức về tên, địa chỉ, nghĩa vụphải thực hành của tín đồ phải thực hiện án chưa tồn tại điều khiếu nại thi hành được đăng tảitrên trang thông tin điện tử về thi hành dân sự và gửi đến Ủy ban quần chúng. # cấpxã khu vực xác minh để niêm yết. Khi người phải thực hiện án có đk thi hànhthì ban ngành thi hành án phải tổ chức triển khai thi hành.

Chính bao phủ quy định cụ thể khoảnnày.”

19. Sửa đổi, bổsung Điều 45 như sau:

“Điều 45. Thời hạn trường đoản cú nguyện thihành án

1. Thời hạn từ bỏ nguyện thi hành án là10 ngày, tính từ lúc ngày tín đồ phải thực hành án dìm được quyết định thi hành án hoặcđược thông báo hợp lệ đưa ra quyết định thi hành án.

2. Trường đúng theo cần ngăn ngừa người phảithi hành án bao gồm hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc hành vi khác nhằm mục tiêu trốntránh bài toán thi hành án thì Chấp hành viên vận dụng ngay giải pháp quy định tạiChương IV của hiện tượng này.”

20. Sửa đổi, bổsung Điều 47 nhưsau:

“Điều 47. Giao dịch tiền, trả tàisản thực hành án

1. Số tiền thực hành án, sau khoản thời gian trừcác túi tiền thi hành án cùng khoản tiền vẻ ngoài tại khoản 5 Điều 115 của Luậtnày thì được giao dịch theo vật dụng tự sau đây:

a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiềncông lao động, trợ cấp cho thôi việc, trợ cấp cho mất việc làm, trợ cấp cho mất mức độ lao động;tiền bồi thường thiệt hại về tính chất mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;

b) Án phí, lệ phí tổn Tòa án;

c) những khoản yêu cầu thi hành án kháctheo bạn dạng án, quyết định.

2. Trường hợp có nhiều người được thihành án thì việc giao dịch thanh toán tiền thực hành án được triển khai như sau:

a) Việc thanh toán giao dịch được thực hiện theothứ tự hình thức tại khoản 1 Điều này; trường hợp trong và một hàng ưu tiên cónhiều người được thực hiện án thì việc giao dịch thanh toán được triển khai theo xác suất sốtiền mà họ được thực hiện án;

b) Số tiền thực hiện án thu theo quyếtđịnh chống chế thi hành án được thanh toán cho những người được thi hành ántính đến thời khắc có quyết định cưỡng chế đó; số tiền sót lại được thanh toáncho những người dân được thực hiện án theo những quyết định thi hành án khác tính đếnthời điểm thanh toán;

c) sau khoản thời gian thanh toán theo cơ chế tạiđiểm a với điểm b khoản này, số tiền còn sót lại được trả cho người phải thi hànhán.

3. Trường phù hợp xử lý gia tài cầm cố,thế chấp mà bên nhận vắt cố, thế chấp vay vốn là bên được thi hành án hoặc ngôi trường hợpbán gia tài mà bạn dạng án, đưa ra quyết định tuyên kê biên để đảm bảo thi hành một nghĩa vụcụ thể thì số tiền thu được từ các việc bán gia sản cầm cố, gắng chấp, bị kê biên đượcưu tiên giao dịch thanh toán cho bên nhận vậy cố, thế chấp hoặc bên có nghĩa vụ được bảođảm sau khi trừ án mức giá của bản án, quyết định đó, túi tiền cưỡng chế với khoản tiềnquy định trên khoản 5 Điều 115 của mức sử dụng này.

Trường thích hợp xử lý gia tài cầm cố, thếchấp mà bên nhận nuốm cố, nạm chấp chưa hẳn là tín đồ được thực hành án thì ngườinhận cụ cố, thế chấp vay vốn được ưu tiên giao dịch trước lúc thanh toán những khoảntheo nguyên lý tại Điều này.

Xem thêm:

4. Thứ tự giao dịch tiền thực hiện ánvề phá sản triển khai theo nguyên tắc của luật pháp về phá sản.

5. Vào thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngàythu được tiền, gia tài thi hành án, Chấp hành viên phải tiến hành việc thanhtoán tiền, trả gia sản thi hành án nguyên lý tại các khoản 1, 2 cùng 3 Điều này.

Trường hòa hợp đương sự chưa tới nhậnthì tiền, tài sản đó được cách xử lý theo phép tắc tại Điều 126 của công cụ này.”

21. Sửa đổi, bổsung khoản 1 Điều 48 như sau:

“1. Thủ trưởng ban ngành thi hành ándân sự ra quyết định hoãn thi hành án vào trường đúng theo sau đây:

a) tín đồ phải thực hiện án bị nhỏ nặng,có xác nhận của khám đa khoa từ cấp cho huyện trở lên; bị mất hoặc bị giảm bớt năng lựchành vi dân sự theo ra quyết định của Tòa án;

b) Chưa xác định được địa chỉ cửa hàng của ngườiphải thực hành án hoặc vị lý do chính đại quang minh khác mà tín đồ phải thực hành án khôngthể từ bỏ mình triển khai nghĩa vụ theo bản án, quyết định;

c) Đương sự đồng ý hoãn thực hiện án;việc gật đầu đồng ý hoãn thực hiện án phải khởi tạo thành văn bạn dạng ghi rõ thời hạn hoãn, tất cả chữký của đương sự; trong thời hạn hoãn thực hiện án thì tín đồ phải thực hành ánkhông cần chịu lãi suất vay chậm thực hành án, trừ trường hợp đương sự gồm thỏa thuậnkhác;

d) tài sản để thi hành án đã có Tòaán thụ lý để xử lý theo luật pháp tại Điều 74 cùng Điều 75 của cách thức này; tàisản được kê biên theo Điều 90 của luật này nhưng mà sau khi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá theo quy địnhmà giá bán trị bằng hoặc tốt hơn chi phí và nhiệm vụ được bảo đảm;

đ) bài toán thi hành án đang trong thời hạncơ quan bao gồm thẩm quyền giải thích bạn dạng án, ra quyết định và vấn đáp kiến nghị của cơquan thi hành dân sự theo phương pháp tại điểm b khoản 2 Điều 170 cùng khoản 2 Điều179 của phương tiện này;

e) Người được trao tài sản, bạn đượcgiao nuôi dưỡng đã được thông tin hợp lệ 02 lần về câu hỏi nhận tài sản, nhấn ngườiđược nuôi dưỡng nhưng không tới nhận;

g) Việc bàn giao quyền và nghĩa vụthi hành án theo dụng cụ tại Điều 54 của giải pháp này chưa triển khai được bởi sự kiệnbất khả kháng hoặc trở ngại ngùng khách quan;

h) gia sản kê biên không bán được màngười được thực hành án không sở hữu và nhận để thực hành án theo luật pháp tại khoản 3 Điều104 của nguyên lý này.”

22. Sửa đổi, bổsung khoản 1 Điều 50 như sau:

“1. Thủ trưởng cơ quan thi hành ándân sự đề nghị ra đưa ra quyết định đình chỉ thi hành án vào trường đúng theo sau đây:

a) tín đồ phải thực hành án chết khôngđể lại di sản hoặc theo lao lý của pháp luật nghĩa vụ của người đó theo bảnán, ra quyết định không được chuyển giao cho tất cả những người thừa kế;

b) fan được thực hành án chết màtheo nguyên tắc của luật pháp quyền và tiện ích của tín đồ đó theo bạn dạng án, quyết địnhkhông được đưa giao cho tất cả những người thừa kế hoặc không có người thừa kế;

c) Đương sự có thỏa thuận hợp tác bằng văn bảnhoặc bạn được thực hiện án gồm văn bản yêu mong cơ quan thi hành dân sự đìnhchỉ thi hành một trong những phần hoặc toàn thể quyền, tiện ích được hưởng theo phiên bản án, quyếtđịnh, trừ trường hợp câu hỏi đình chỉ thực hành án ảnh hưởng đến quyền, tác dụng hợppháp của bạn thứ ba;

d) phiên bản án, ra quyết định bị bỏ một phầnhoặc toàn bộ, trừ trường hợp biện pháp tại khoản 2 Điều 103 của dụng cụ này;

đ) tín đồ phải thực hiện án là tổ chứcđã bị giải thể, không còn tài sản nhưng theo chế độ của quy định nghĩa vụ của họkhông được bàn giao cho tổ chức triển khai khác;

e) Có quyết định miễn nghĩa vụ thihành án;

g) tandtc ra đưa ra quyết định mở thủ tụcphá sản đối với người nên thi hành án;

h) bạn chưa thành niên được giaonuôi chăm sóc theo bạn dạng án, quyết định đã chết hoặc đang thành niên.”

23. Sửa đổi, bổsung Điều 52 nhưsau:

“Điều 52. Dứt thi hành án

Việc thực hành án tất nhiên kết thúctrong trường đúng theo sau đây:

1. Có xác nhận của cơ quan thi hànhán dân sự về vấn đề đương sự đang thực hiện hoàn thành quyền, nghĩa vụ của mình.

2. Có ra quyết định đình chỉ thi hànhán.”

24. Sửa đổi, bổsung điểm d cùng điểm e khoản 1 Điều 54như sau:

“d) Trường đúng theo giải thể thì cơ quancó thẩm quyền ra ra quyết định giải thể phải thông báo cho cơ quan thi hành án dânsự biết trước lúc ra quyết định. Trường hòa hợp quyền, nhiệm vụ thi hành án của tổchức bị giải thể được chuyển nhượng bàn giao cho tổ chức khác thì tổ chức mới liên tiếp thựchiện quyền, nghĩa vụ thi hành án.

Trường hợp doanh nghiệp lớn giải thể vày bịthu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo chính sách của cách thức doanh nghiệpthì nhiệm vụ thi hành án được bàn giao theo chế độ của công cụ doanh nghiệp.

Cơ quan tiền thi hành án dân sự, fan đượcthi hành án, người dân có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan gồm quyền ý kiến đề nghị cơ quan lại cóthẩm quyền để mắt tới lại ra quyết định giải thể theo khí cụ của pháp luật.

Trường hợp gia tài để thực hành ánkhông còn do triển khai quyết định giải thể trái luật pháp thì ban ngành ra quyếtđịnh giải thể phải phụ trách thi hành phần nghĩa vụ của tổ chức triển khai bị giảithể tương xứng với gia tài đó;”

“e) ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn thực hiệnchuyển đổi thành công ty cổ phần nhưng trước đó chưa thực hiện quyền, nghĩa vụ thihành án của mình thì sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp cổ phần tiếp tục thực hiện nay quyền,nghĩa vụ thi hành án.”

25. Sửa đổi, bổsung Điều 61 nhưsau:

“Điều 61. Điều khiếu nại miễn, giảmnghĩa vụ thực hiện án so với khoản thu nộp chi phí nhà nước

1. Bạn phải thực hiện án được xét miễnnghĩa vụ thực hành án khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Không tài năng sản hoặc tài giỏi sảnnhưng gia tài đó theo vẻ ngoài của điều khoản không được cách xử lý để thi hành án hoặckhông bao gồm thu nhập hoặc gồm thu nhập chỉ bảo vệ cuộc sống về tối thiểu cho những người phảithi hành án với người mà họ có nhiệm vụ nuôi dưỡng;

b) không còn thời hạn 05 năm, kể từ ngày raquyết định thực hành án so với khoản thu nộp giá cả nhà nước có mức giá trị dưới2.000.000 đồng hoặc không còn thời hạn 10 năm, tính từ lúc ngày ra quyết định thi hành án đốivới khoản thu nộp ngân sách nhà nước có mức giá trị trường đoản cú 2.000.000 đồng mang lại dưới5.000.000 đồng.

2. Fan phải thực hiện án sẽ thi hànhđược 1 phần khoản thu nộp chi tiêu nhà nước được xét miễn thực hành phầnnghĩa vụ còn lại khi có đủ những điều khiếu nại sau đây:

a) thuộc trường hợp vẻ ngoài tại điểma khoản 1 Điều này;

b) không còn thời hạn 05 năm, tính từ lúc ngày raquyết định thi hành án nhưng phần nghĩa vụ còn lại có giá trị bên dưới 5.000.000 đồnghoặc hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án nhưng mà phần nghĩa vụcòn lại có mức giá trị tự 5.000.000 đồng mang đến dưới 10.000.000 đồng.

3. Tín đồ phải thi hành án đã thi hànhđược một phần khoản thu nộp chi phí nhà nước mà thuộc ngôi trường hợp nguyên lý tạiđiểm a khoản 1 Điều này thì được xét giảm một phần nghĩa vụ thực hành án khi cómột trong số điều kiện sau đây:

a) hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày raquyết định thực hiện án mà phần nhiệm vụ còn lại có mức giá trị trường đoản cú 10.000.000 đồng đến100.000.000 đồng, những lần giảm ko quá 1 phần tư số tiền sót lại phải thihành án;

b) không còn thời hạn 10 năm, tính từ lúc ngày raquyết định thực hiện án mà lại phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ bên trên 100.000.000đồng, các lần giảm không quá một trong những phần năm số tiền còn sót lại phải thực hiện ánnhưng buổi tối đa không thực sự 50.000.000 đồng.

4. Fan phải thực hành án đang tích cựcthi hành được 1 phần án phí, tiền phạt nhưng lâm vào thực trạng kinh tế quánh biệtkhó khăn kéo dãn dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn thương tâm hoặc gầy đau gây nên mà không thểtiếp tục thực hành được phần nhiệm vụ còn lại hoặc lập công phệ thì được xét miễnthi hành phần nhiệm vụ còn lại.

5. Người phải thi hành án khí cụ tạicác khoản 1, 2 cùng 3 Điều này chỉ được xét miễn hoặc bớt một lần trong 01 năm đốivới mỗi phiên bản án, quyết định.

Quyết định thi hành án thứ nhất là căncứ để khẳng định thời hạn xét miễn, giảm nhiệm vụ thi hành án.

6. Bộ Tư pháp chủ trì, kết hợp vớiTòa án nhân dân buổi tối cao, Viện kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao khuyên bảo Điều này.”

26. Sửa đổi, bổsung Điều 67 nhưsau:

“Điều 67. Phong tỏa tài khoản, tàisản ở khu vực gửi giữ

1. Việc phong tỏa tài khoản, gia tài ởnơi gửi giữ lại được tiến hành trong trường hợp bạn phải thực hành án có tài năng khoản,tài sản gởi giữ.

2. Quyết định phong lan tài khoản,tài sản ở chỗ gửi duy trì phải xác định rõ số tiền, tài sản bị phong tỏa. Chấp hànhviên buộc phải giao ra quyết định phong tỏa mang đến cơ quan, tổ chức, cá thể đang quản lýtài khoản, tài sản của bạn phải thi hành án.

Trường hợp đề nghị phong tỏa ngay tài khoản,tài sản của bạn phải thực hiện án ở địa điểm gửi giữ cơ mà chưa phát hành quyết định phongtỏa thì Chấp hành viên lập biên bạn dạng yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá thể đang quảnlý tài khoản, tài sản của fan phải thực hành án phong lan tài khoản, tài sảnđó. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, Chấp hành viên nên ra quyếtđịnh phong lan tài khoản, tài sản.

Cơ quan, tổ chức, cá thể đang quảnlý tài khoản, tài sản phải thực hiện ngay yêu cầu của Chấp hành viên về phong tỏatài khoản, tài sản. Biên bản, quyết định phong lan tài khoản, gia sản trong trườnghợp này cần được gửi ngay cho Viện kiểm gần cạnh nhân dân thuộc cấp.

3. Trong thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngàyra quyết định phong tỏa tài khoản, gia tài ở vị trí gửi giữ, Chấp hành viên phảiáp dụng phương án cưỡng chế hoặc ra quyết định ngừng việc phong lan theo quyđịnh của dụng cụ này.”

27. Sửa đổi, bổsung Điều 68 nhưsau:

“Điều 68. Tạm giữ lại tài sản, giấy tờcủa đương sự

1. Chấp hành viên đang triển khai nhiệmvụ thi hành án bao gồm quyền tạm duy trì tài sản, giấy tờ liên quan đến việc thi hành ánmà đương sự, tổ chức, cá thể khác vẫn quản lý, sử dụng. Cơ quan, tổ chức, cánhân hữu quan có trọng trách phối hợp, hỗ trợ, thực hiện yêu mong của Chấp hànhviên trong việc tạm duy trì tài sản, giấy tờ.

2. Quyết định tạm duy trì tài sản, giấy tờphải khẳng định rõ các loại tài sản, sách vở và giấy tờ bị tạm bợ giữ. Chấp hành viên phải giao quyếtđịnh tạm duy trì tài sản, giấy tờ cho đương sự hoặc tổ chức, cá nhân đang quản lí lý,sử dụng.

Trường hợp phải tạm duy trì ngay tài sản,giấy tờ mà chưa ban hành quyết định tạm giữ lại tài sản, giấy tờ thì Chấp hành viênyêu mong giao tài sản, sách vở và giấy tờ và lập biên phiên bản về vấn đề tạm giữ.

Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lậpbiên bản, Chấp hành viên phải ban hành quyết định tạm duy trì tài sản, giấy tờ.Biên bản, quyết định tạm giữ lại tài sản, giấy tờ phải được nhờ cất hộ ngay cho Viện kiểmsát nhân dân cùng cấp.

3. Khi tạm giữ lại tài sản, sách vở phảilập biên bạn dạng có chữ ký kết của Chấp hành viên và fan đang quản ngại lý, thực hiện tài sản,giấy tờ; ngôi trường hợp bạn đang quản lý, thực hiện tài sản, giấy tờ không ký kết thìphải bao gồm chữ ký của tín đồ làm chứng. Biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ phải đượcgiao cho người quản lý, sử dụng tài sản, giấy tờ.

4. Chấp hành viên yêu mong đương sự,cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hỗ trợ các giấy tờ, tài liệu đề nghị thiếtđể chứng minh quyền sở hữu, sử dụng; thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức,cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu khẳng định quyền sở hữu, sử dụngđối với tài sản, sách vở tạm giữ.

Trường hợp nên thiết, Chấp hành viênphải xác minh, làm rõ hoặc yêu ước Tòa án, cơ quan bao gồm thẩm quyền khẳng định ngườicó quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, sách vở tạm giữ.

5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngàycó căn cứ khẳng định tài sản, sách vở tạm giữ thuộc quyền sở hữu, thực hiện của ngườiphải thực hành án, Chấp hành viên buộc phải ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chếtheo phương pháp tại Chương IV của cách thức này; ngôi trường hợp bao gồm căn cứ khẳng định tài sản,giấy tờ tạm duy trì không nằm trong quyền sở hữu, thực hiện của người phải thực hành án hoặcthuộc quyền sở hữu, sử dụng của fan phải thực hành án tuy nhiên đã tiến hành xongnghĩa vụ của chính bản thân mình thì Chấp hành viên đề nghị ra quyết định trả lại tài sản, giấy tờcho người dân có quyền sở hữu, sử dụng.”

28. Sửa đổi, bổsung Điều 69 nhưsau:

“Điều 69. Tạm dừng việc đăng ký,chuyển quyền sở hữu, sử dụng, chuyển đổi hiện trạng tài sản

1. Trường đúng theo cần ngăn ngừa hoặc pháthiện đương sự tất cả hành vi gửi quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại, thayđổi hiện trạng tài sản, trốn tránh việc thi hành án, Chấp hành viên ra quyết địnhtạm dừng vấn đề đăng ký, đưa quyền sở hữu, sử dụng, đổi khác hiện trạng tài sảncủa người phải thực hành án, tài sản chung của fan phải thực hiện án với ngườikhác.

2. Ra quyết định tạm dừng vấn đề đăng ký,chuyển quyền sở hữu, sử dụng, biến đổi hiện trạng gia tài phải được gửi ngaycho cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan để tạm ngưng việc đăng ký, gửi quyềnsở hữu, sử dụng, chuyển đổi hiện trạng gia tài đó.

3. Chấp hành viên yêu mong đương sự,cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hỗ trợ các giấy tờ, tài liệu cần thiếtđể chứng tỏ quyền sở hữu, sử dụng; thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức,cá nhân có tương quan về quyền khởi kiện yêu cầu khẳng định quyền sở hữu, sử dụngđối cùng với tài sản.

Trường hợp nên thiết, Chấp hành viênphải xác minh, làm rõ hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan gồm thẩm quyền xác minh quyềnsở hữu, sử dụng gia sản để thực hiện án, giải quyết tranh chấp tài sản; yêu thương cầuhủy giấy tờ, giao dịch liên quan tiền đến gia tài theo quy định của pháp luật.

4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngàycó căn cứ khẳng định tài sản trực thuộc quyền sở hữu, thực hiện của người phải thi hànhán, Chấp hành viên yêu cầu ra ra quyết định áp dụng giải pháp cưỡng chế theo quy địnhtại Chương IV của hình thức này; ngôi trường hợp bao gồm căn cứ xác định tài sản không thuộcquyền sở hữu, áp dụng của tín đồ phải thực hiện án thì Chấp hành viên buộc phải ra quyếtđịnh xong việc tạm ngưng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, biến đổi hiệntrạng tài sản.”

29. Sửa đổi, bổsung Điều 72 như sau:

“Điều 72. Chiến lược cưỡng chế thihành án

1. Chấp hành viên lập planer cưỡngchế thực hiện án trong trường hòa hợp cần huy động lực lượng.

2. Planer cưỡng chế thực hành án cócác nội dung bao gồm sau đây:

a) Tên tín đồ bị vận dụng biện pháp cưỡngchế;

b) biện pháp cưỡng chế đề xuất áp dụng;

c) Thời gian, vị trí cưỡng chế;

d) Phương án thực hiện cưỡng chế;

đ) Yêu ước về lực lượng thâm nhập bảovệ cưỡng chế;

e) Dự trù ngân sách chi tiêu cưỡng chế.

3. Kế hoạch cưỡng chế bắt buộc được gửingay đến Viện kiểm liền kề nhân dân, phòng ban Công an thuộc cấp, Ủy ban quần chúng cấpxã nơi tổ chức cưỡng chế cùng cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan đến bài toán cưỡngchế thực hành án. Cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan có trọng trách thực hiệntheo kế hoạch, yêu mong của Chấp hành viên.

4. Trong thời hạn 03 ngày có tác dụng việc, kểtừ ngày nhận được kế hoạch chống chế của phòng ban thi hành dân sự cùng cấp,cơ quan tiền Công an có trọng trách xây dựng planer và lập phương án bảo đảm an toàn cưỡngchế.

Cơ quan Công an có trách nhiệm bố trílực lượng, phương tiện cần thiết để duy trì gìn lẻ loi tự, bảo đảm hiện trường, kịp thờingăn chặn, giải pháp xử lý hành vi tẩu tán tài sản, cản trở, chống đối câu hỏi thi hành án,tạm giữ tín đồ chống đối, khởi tố vụ án hình sự khi có tín hiệu phạm tội.”

30. Sửa đổi, bổsung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3Điều 73 như sau:

“a) ngân sách chi tiêu định giá lại tài sản nếungười được thi hành án yêu ước định giá lại, trừ trường hợp định giá lại vì cóvi phạm phép tắc về định giá;”

“b) ngân sách xác minh điều kiện thihành án;”

31. Sửa đổi, bổsung Điều 74 nhưsau:

“Điều 74. Xác định, phân chia, xửlý gia sản chung để thi hành án

1. Trường hòa hợp chưa xác minh được phầnquyền cài tài sản, phần quyền thực hiện đất của fan phải thi hành án trong khốitài sản bình thường để thực hiện án thì Chấp hành viên cần thông báo cho tất cả những người phảithi hành án và những người dân có quyền cài đặt chung đối với tài sản, quyền sử dụngđất biết để họ tự thỏa thuận hợp tác phân chia tài sản chung hoặc yêu cầu tand giảiquyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày nhậnđược thông báo mà các bên không tồn tại thỏa thuận hoặc thỏa thuận vi phạm quy địnhtại Điều 6 của pháp luật này hoặc thỏa thuận không được cùng không yêu thương cầu toàn án nhân dân tối cao giảiquyết thì Chấp hành viên thông báo cho người được thực hiện án có quyền yêu cầuTòa án khẳng định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của tín đồ phảithi hành án vào khối gia sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngày nhậnđược thông tin mà fan được thực hiện án ko yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấphành viên yêu mong Tòa án khẳng định phần quyền mua tài sản, phần quyền sử dụngđất của bạn phải thực hành án trong khối gia sản chung theo thủ tục tố tụngdân sự.

Chấp hành viên xử lý tài sản theo quyếtđịnh của tòa án.

2. Tài sản kê biên thuộc sở hữu chungđã xác minh được phần sở hữu của các chủ sở hữu thông thường được giải pháp xử lý như sau:

a) Đối với gia sản chung rất có thể chiađược thì Chấp hành viên vận dụng biện pháp cưỡng chế phần gia sản tương ứng vớiphần sở hữu của người phải thực hành án;

b) Đối với gia tài chung không thểchia được hoặc nếu việc phân chia thành giảm đáng kể cực hiếm của tài sản thì Chấphành viên rất có thể áp dụng giải pháp cưỡng chế đối với toàn bộ tài sản và thanhtoán mang lại chủ cài chung còn sót lại giá trị phần tài sản thuộc quyền cài của họ.

3. Chủ sở hữu tầm thường được quyền ưutiên cài đặt phần gia tài của bạn phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữuchung.

Trước lúc bán gia sản lần đầu đối vớitài sản thuộc sở hữu chung, Chấp hành viên thông báo và định thời hạn mang lại chủ sởhữu phổ biến mua phần tài sản của fan phải thi hành án theo giá vẫn định vào thờihạn 03 tháng đối với bất hễ sản, 01 tháng đối với động sản; so với những lầnbán tài sản tiếp theo sau thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày được thông tin hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm cho việc, đề cập từngày hết thời hạn ưu tiên mà nhà sở hữu tầm thường không mua tài sản thì tài sản đượcbán theo điều khoản tại Điều 101 của hiện tượng này.”

32. Sửa đổi, bổsung Điều 75 như sau:

“Điều 75. Giải quyết và xử lý tranh chấp,yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án

1. Trường hợp gia sản của người phảithi hành án bị cưỡng chế để thi hành án cơ mà có người khác tranh chấp thì Chấphành viên thông tin cho đương sự, người dân có tranh chấp về quyền của họ được khởikiện tại tòa án nhân dân hoặc đề nghị cơ quan tất cả thẩm quyền giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày đượcthông báo phù hợp lệ nhưng mà đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại toàn án nhân dân tối cao hoặc đềnghị cơ quan tất cả thẩm quyền xử lý thì việc xử lý gia sản được thực hiệntheo quyết định của tòa án nhân dân hoặc cơ quan gồm thẩm quyền.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đượcthông báo vừa lòng lệ nhưng mà đương sự, người dân có tranh chấp ko khởi khiếu nại tại tòa án nhân dân hoặckhông ý kiến đề xuất cơ quan tất cả thẩm quyền xử lý thì Chấp hành viên cách xử lý tài sảnđể thực hành án theo hiện tượng của cách thức này.

2. Ngôi trường hợp bao gồm căn cứ xác minh giaodịch tương quan đến tài sản thi hành án nhằm mục tiêu trốn tránh nghĩa vụ thi hành án thìChấp hành viên thông báo cho những người được thực hiện án nhằm yêu cầu tòa án tuyên bốgiao dịch đó vô hiệu hóa hoặc yêu cầu cơ quan bao gồm thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan lại đếngiao dịch đó.

Hết thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngày đượcthông báo mà tín đồ được thực hiện án ko yêu ước thì Chấp hành viên yêu thương cầuTòa án tuyên bố thanh toán giao dịch đó vô hiệu hóa hoặc yêu cầu cơ quan gồm thẩm quyền diệt giấytờ tương quan đến giao dịch đó.

3. Trường hợp Chấp hành viên yêu cầuTòa án giải quyết và xử lý các việc quy định trên khoản 1 Điều 74 của khí cụ này và khoản1, khoản 2 Điều này để thi hành án thì chưa hẳn chịu án phí, lệ mức giá Tòa án.”

33. Sửa đổi, bổsung điểm b khoản 1 và bổ sung khoản 3 Điều 99 như sau:

“b) Đương sự có yêu ước định giá chỉ lạitrước khi gồm thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản. Yêu cầu định giálại chỉ được triển khai một lần và chỉ được chấp nhận nếu đương sự có đơn yêu cầutrong thời hạn 05 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày nhận được thông báo về công dụng thẩmđịnh giá bán và nên nộp ngay trợ thì ứng chi phí định giá bán lại tài sản.”

“3. Giá thẩm định và đánh giá lại đ