Kinh địa tạng bổn nguyện

      74

gớm Địa Tạng Bổn Nguyện, Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG, Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH


*

LỜI NÓI ĐẦUĐức Phật là bậc giác ngộ. Ngài đang thấu triệt chân lý. Ngài chỉ dạy cho bọn họ về toàn bộ các sự khổ, vì sao dẫn tới sự khổ và phương pháp diệt khổ và để được an vui. Trong 49 năm thuyết pháp, gần như lời dạy của Ngài được kết tập lại trong tam tạng kinh để cho bọn họ thực hành thoát khổ. Mục tiêu chính của việc tụng đọc bom tấn là để hiểu nghĩa kinh cùng hành trì theo hầu hết lời Phật dạy, đi đến chiến thắng được giác ngộ, giải thoát. Đã bao lâu nay, Phật tử bọn họ chỉ mang tụng kinh làm công khóa tu hành và coi do đó là đã rất đầy đủ sự tu tập Phật Pháp. Chúng ta tụng hết bộ kinh này, lại tụng đến bộ kinh khác, ko cần tò mò nghĩa kinh ra sao, miễn rằng tụng đọc được nhiều là tốt. Đây quả là 1 trong những sự lầm lạc với thiếu sót biết bao!Chùa bố Vàng ấn tống ghê Địa Tạng vì chưng Tam tạng pháp sư Pháp Đăng Hán dịch, Hòa Thượng ưng ý Trí Tịnh Việt dịch. Nội dung bao gồm yếu của tởm Địa Tạng chuyển phiên quanh chữ Hiếu, nói lên trách nhiệm của tín đồ sống đối với người sẽ quá vãng. Tởm cũng kể đến những tội phúc quả báo ở quả đât bên cơ để fan Phật tử nương theo kinh này cùng phụ thuộc vào oai lực độ trì, gia hộ của người thương Tát Địa Tạng để tu tập, hầu độ thoát cho chính mình, cho những người thân cũng như tất cả bọn chúng sanh vẫn quá vãng khỏi rơi vào con đường ác.Với tâm nguyện mang giáo pháp của Phật vào cuộc sống, tạo Tịnh độ ngay lập tức tại dương gian này, shop chúng tôi rất ý muốn quý Phật tử học, đọc sâu chính pháp với tinh tấn hành trì. Đó mới đó là mục đích và ý nghĩa sâu sắc của sự phát âm tụng bom tấn đưa cho giải thoát.Nguyện mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị vững cách trên tuyến đường đi tới quả vị Vô thượng người thương đề.

Bạn đang xem: Kinh địa tạng bổn nguyện

Tỳ kheo phù hợp Trúc Thái Minh

NGHI THỨC TỤNG KINH

NGUYỆN HƯƠNGNguyện rước lòng thành kínhGửi theo đám mây hươngPhảng phất mọi mười phươngCúng nhường nhịn ngôi Tam BảoThề trọn đời giữ lại đạoTheo tự tính làm lànhCùng pháp giới chúng sinhCầu Phật từ bỏ gia hộTâm người yêu đề kiên cốChí tu đạo vững bềnXa biển cả khổ nguồn mêChóng quay về bờ giác. (1 giờ chuông)Nam mô người yêu Tát hương Cúng Dường.(3 lần) (3 giờ đồng hồ chuông)

KHẤN NGUYỆN(Quỳ lẹo tay khấn Tam Bảo thuộc chư Thiên, thiện Thần bệnh minh)Nam mô Phật Bổn Sư yêu thích Ca Mâu Ni!Con kính bạch chư Phật, chư bồ Tát, chư hiền lành Thánh Tăng chứng tỏ và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho cái đó con.Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… hiện nay đang ở tại:…................... Từ bây giờ là ngày… tháng… năm… con một lòng lệ thuộc Tam Bảo, bé xin thực hành thực tế nghi lễ sám hối và tụng kinh... để cho con được hiểu lời Phật dạy, rèn sửa thân tâm, tu tập hóa giải nghiệp chướng, tăng trưởng phúc lành, trí tuệ khai minh.Chúng bé cũng nương oai lực của Tam Bảo, oai đức của chư Tăng chùa bố Vàng mà nhất trung ương cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng những vong linh (đọc vong linh mà bạn thích mời):... mừng quýnh về tại lũ tràng, cùng rất chúng con nghe kinh.Nam mô Phật Bổn Sư yêu thích Ca Mâu Ni!

TÁN PHẬTĐấng Pháp vương vô thượngBa cõi chẳng ai bằngThầy dạy dỗ khắp trời ngườiCha lành chung bốn loàiQuy y trọn một niệmDứt sạch nghiệp ba kìXưng dương thuộc tán thánỨc kiếp không thuộc tận. (1 giờ đồng hồ chuông)

QUÁN TƯỞNGPhật bọn chúng sinh tính thường rỗng lặngĐạo thông cảm không thể nghĩ về bànLưới đế châu ví đạo tràngMười phương Phật Bảo hào quang quẻ sáng ngờiTrước bảo tọa thân con ảnh hiệnCúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 tiếng chuông)

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô tận hư không trở nên pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền Thánh Tăng thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 giờ đồng hồ chuông)Chí chổ chính giữa đỉnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư yêu thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người yêu Tát, Hộ Pháp Chư Tôn người yêu Tát, Linh tô Hội Thượng Phật bồ Tát. (1 giờ đồng hồ chuông)Chí trọng tâm đỉnh lễ: Nam tế bào Tây Phương cực Lạc nhân loại Đại trường đoản cú Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán vậy Âm bồ Tát, Đại nỗ lực Chí bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng người yêu Tát. (1 giờ chuông)Chí vai trung phong đỉnh lễ: Nam tế bào Đông Phương Giáo công ty Tiêu Tai Diên lâu Dược Sư lưu Ly quang Vương Phật, Nhật Quang phát triển thành Chiếu tình nhân Tát, Nguyệt Quang thay đổi Chiếu người tình Tát, tịnh tâm Đại Hải nhất Thiết Thánh Chúng. (3 tiếng chuông)

VĂN PHÁT NGUYỆN

Lạy đấng Tam Giới TônQuy mạng mười phương PhậtNay bé phát nguyện lớnThọ trì tởm Địa Tạng.Trên đền tứ ơn nặng,Dưới cứu khổ tam đồ,Nếu tất cả kẻ thấy ngheĐều phát bồ Đề tâmHết một báo thân nàySinh qua cõi rất Lạc. (1 giờ đồng hồ chuông)Nam mô Phật Bổn Sư thích Ca Mâu Ni. (3 giờ đồng hồ chuông)

TÁN PHÁPPháp Phật sâu mầu chẳng gì hơnTrăm ngàn muôn kiếp khó khăn được gặpNay nhỏ nghe thấy vâng gìn giữNguyện phát âm nghĩa chân đức cầm Tôn.Nam tế bào U Minh Giáo nhà Đại từ bỏ - Đại Bi - Đại Nguyện cứu giúp Bạt Minh Đồ bạn dạng Tôn Địa Tạng Vương bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) (3 tiếng chuông)

KINH ÐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN QUYỂN THƯỢNG

KINH ÐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN QUYỂN TRUNG

KINH ĐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN QUYỂN HẠ

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆNĐệ tử chúng bé tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền người tình Tát:Một là kính lễ chư PhậtHai là xưng tán Như LaiBa là rộng lớn tu thờ dườngBốn là sám ân hận nghiệp chướngNăm là tùy hỷ công đứcSáu là thỉnh Phật chuyển PhápBảy là thỉnh Phật trụ thếTám là hay theo học tập PhậtChín là hằng thuận bọn chúng sinhMười là hồi phía khắp tất cả. (3 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN(Dành đến Chư Tăng)Chúng con nguyện lấy công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay, so với thân: thực hành thiểu dục tri túc, so với khẩu: Nói lời thanh tịnh xa rời những dục, so với ý: Thường tứ duy ChínhPháp. Nguyện cho những tín chủ... Cùng tất cả Phật tử bây giờ trong đạo tràng đang phát vai trung phong cúng dường cùng tu tập, tùy thuộc vào phúc báu của bản thân mình mà được bệnh dịch căn thuyên giảm, gia quyến an khang, tin tưởng nơi Tam Bảo càng ngày sâu, vai trung phong từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. (1 giờ chuông)Nguyện cho các vong linh… tùy thuộc vào phúc báu cúng dường cùng tu tập của những tín công ty mà được phát trung khu giác tỉnh, lìa khổ u minh, khởi niệm từ bỏ bi, xa lìa mặt đường khổ, tin sâu Tam Bảo, sinh về nơi cõi Phật an vui. (1 giờ đồng hồ chuông)Nguyện cho: giang sơn có phúc, dân tộc bản địa trung kiên, trí đức tròn đầy nhân vai trung phong hòa lạc, già con trẻ kính nhường, trí đần chẳng nghịch, mọi fan chung sức, góp nước an dân, fan vật cùng hưởng.Lại nguyện: dòng giống Việt Nam, khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa, vạc minh bản địa, ao ước cho ba nghiệp giường tiêu, chân trọng điểm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. (1 giờ chuông)Khắp nguyện: Phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng, tam đồ xong xuôi sạch.Nam mô Phật Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni.

Xem thêm: Cách Kết Nối Chuột Không Dây Với Máy Tính Windows, Macbook, Cách Để Kết Nối Chuột Không Dây

(3 giờ chuông)

PHỤC NGUYỆN(Dành mang đến Phật tử)Nam mô Phật Bổn Sư yêu thích Ca Mâu Ni!Con kính bạch chư Phật, chư người yêu Tát, chư Thánh hiền Tăng chứng tỏ và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho cái đó con. (1 giờ đồng hồ chuông)Chúng bé nguyện có công đức sám hối, tụng kinh ngày từ bây giờ của chúng nhỏ cầu cho toàn bộ các bọn chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh bác ái duyên về trong pháp hội được kết duyên pháp lữ với bọn chúng con, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành tính đến ngày thành Phật. (1 giờ đồng hồ chuông)Chúng bé cũng xin hồi hướng phúc lành mang đến cho... (tên......... Nguyện gì hiểu nấy.......), cho mái ấm gia đình chúng bé (nguyện gì đọc nấy)…........... và cùng cả nhà tinh tấn tu hành theo chủ yếu Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân phục hồi tử.Chúng con cũng xin hồi phía công đức này mang lại hương linh.......... Mất ngày......... Tận hưởng thọ......... Táng tại............ Cùng các hương linh gia tiên, các hương linh bao gồm duyên cùng với pháp hội được gửi hóa trung ương thức, khởi những niệm tự bi, xả bỏ ái chấp, phát nguyện tu hành để sớm được bay khổ.Nam mô Phật Bổn Sư ham mê Ca Mâu Ni! (1 xá)

HỒI HƯỚNGCông phu công đức gồm bao nhiêu,Con xin mang đó hồi hướng về,Nguyện mọi pháp giới những chúng sinhThảy hồ hết thể nhập vô sinh nhẫn. (1 tiếng chuông)Nguyện tiêu ba chướng sạch mát phiền não,Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,Nguyện những tội chướng thảy tiêu trừ,Đời đời thường hành bồ Tát đạo. (1 giờ chuông)Nguyện rước công đức tu hành này,Chan rải mười phương mọi tất cả,Hết thảy chúng bé cùng những loài,Đồng được đăng quang Vô Thượng giác. (3 tiếng chuông)

TAM TỰ QUYTự quy y Phật, nguyện cho việc đó sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát trọng điểm Vô Thượng. (1 tiếng chuông)Tự quy y Pháp, nguyện cho cái đó sinh, xâm nhập kinh tạng, kiến thức như biển. (1 tiếng chuông)Tự quy y Tăng, nguyện cho cái đó sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 giờ chuông)

-- HẾT --

Kinh Địa Tạng Bổn NguyệnHán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNGViệt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH