Học ngữ pháp tiếng anh online miễn phí

      2

Khóa học ngữ pháp tiếng Anh trên pokeht.vn cung ứng kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tự cơ phiên bản đến nâng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu học ngữ pháp để giao tiếp, luyện thi, và nhiều mục đích khác của đông đảo đối tượng người dùng học viên.

Chương trình học tập ngữ pháp giờ Anh bao gồm 34 bài bác học.

học tập thử miễn tổn phí : Bài 2: Thì lúc này tiếp diễn

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng pokeht.vn


Bạn đang xem: Học ngữ pháp tiếng anh online miễn phí

*

*

*

Xem thêm: Máy Bơm Nước Hồ Cá Tphcm Cũ & Mới, Hàng Xịn Giá Tốt, Bơm Nước Máy Giá Tốt Tháng 3, 2022

*

*

LUYỆN NGHE - NÓI ĐỘC THOẠI LUYỆN NGHE - NÓI HỘI THOẠI Chọn bài xích mẫu |--|--|--Beginner |------|------|------How are you doing? |------|------|------Where are you from? |------|------|------Where bởi vì you parents live? |------|------|------What kind of hobbies vày you h |------|------|------Introducing a friend |------|------|------Do you have any children? |------|------|------Do you know the address? |------|------|------Telling the time |------|------|------Arranging the time |------|------|------At the post office |------|------|------At the train station |------|------|------Borrowing money |------|------|------Buying a plane ticket |------|------|------Confirming a plane |------|------|------Taking about the weather |------|------|------What kind of music vì you lik |------|------|------Who is that woman? |------|------|------Making a hotel reservation |------|------|------Checking out of a khách sạn |------|------|------When are you going on vacatio |------|------|------Buying clothes |------|------|------Ending a conversation |------|------|------Exchanging money |------|------|------Ordering breakfast |------|------|------Ordering food |------|------|------Talking about family |------|------|------Talking abou dreams |------|------|------Where are you going on vacati |------|------|------What vị you vị for a living? |--|--|--Elementary |------|------|------Do you know how to get downto |------|------|------At a restaurant |------|------|------At passport control |------|------|------Doctor’s visit |------|------|------At the grocery |------|------|------At the post-office |------|------|------At a shoes cửa hàng |------|------|------At the train station |------|------|------Booking a hotel room |------|------|------Check-in a khách sạn |------|------|------Describing people |------|------|------ Ending a conversation |------|------|------Buying a shirt |------|------|------Finding a convenience store |------|------|------Hair salon tóc |------|------|------Making a doctor’s appointment |------|------|------I have a cold. |------|------|------Inviting someone khổng lồ the party |------|------|------Leave a message |------|------|------Making plans |------|------|------Open a bank account |------|------|------Ordering flowers |------|------|------Car renting |------|------|------Sending a package |------|------|------Taking a xe taxi |------|------|------Talking about the weather |------|------|------What kinds of things vì chưng you l |------|------|------What's your favorite kind of |------|------|------What's your favorite sport? |------|------|------At the library
Giọng: English UK Male English Popular English US Female English UK Female Tốc độ: Very slow Slow Regular Quick Very quick Độ cao: 0.5 0.8 1 1.2 1.4