Smart tivi 4k asanzo 55 inch 55au7900 giá rẻ

      153
Xem danh sách thành phầm liên quan
u0110u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K UHD siu00eau nu00e9t, su1ed1ng u0111u1ed9ng gu1ea5p 4 lu1ea7n Full HD

Thiu1ebft ku1ebf khu00f4ng viu1ec1n 3 cu1ea1nh, mu00e0n hu00ecnh 43 inch lu1edbn vu01b0u1ee3t tru1ed9i Cu00f4ng nghu1ec7 HDR10+ tu0103ng u0111u1ed9 su00e2u vu00e0 u0111u1ed9 bỏ ra tiu1ebft cu1ee7a hu00ecnh u1ea3nh Apple TV hu1ed7 tru1ee3 coi cu00e1c chu01b0u01a1ng tru00ecnh giu1ea3i tru00ed cu1ee7a Apple Airplay 2 phu00e1t tru1ef1c tiu1ebfp tu1eeb thiu1ebft bu1ecb táo bị cắn sang Samsung Game Enhancer tu1ed1i u01b0u mu00e0n hu00ecnh, chu01a1i trò chơi khu00f4ng lo tru1ec5 hu00ecnh","tags":<>,"promotion_text":"Mua online giu1ea3m thu00eam u0111u1ebfn 1.500.000u0111"},"id":109835,"product_code":"000000000010048824-BO","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/757/10048824-smart-tivi-neo-qled-samsung-4k-98-inch-qa98qn90aakxxv-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/757/10048824-smart-tivi-neo-qled-samsung-4k-98-inch-qa98qn90aakxxv-1.jpg","link":"https://www.pokeht.vn/smart-tivi-neo-qled-samsung-4k-98-inch-qa98qn90aakxxv.html","origin_price":"229.900.000u0111","final_price":"229.900.000u0111","origin_price_int":229900000,"final_price_int":229900000,"name":"Smart vô tuyến Neo QLED Samsung 4K 98 inch QA98QN90AAKXXV","discount_percent":null,"saved":null,"is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"u0110u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K hiu1ec3n thu1ecb hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t chu00e2n thu1ef1c u0111u1ebfn tu1eebng bỏ ra tiu1ebft Ma Tru1eadn Lu01b0u1ee3ng Tu1eed Quantum Matrix giu00fap tu1ed1i u01b0u u0111u1ed9 su00e1ng cu1ee7a hu00ecnh u1ea3nh Bu1ed9 Xu1eed Lu00fd Lu01b0u1ee3ng Tu1eed Neo 4K nu00e2ng cu1ea5p vu00e0 tu1ed1i u01b0u chu1ea5t lu01b0u1ee3ng hu00ecnh u1ea3nh Cu00f4ng nghu1ec7 HDR10+u00a0tuu1ef3 chu1ec9nh mu00e0u su1eafc vu00e0 u0111u1ed9 tu01b0u01a1ng phu1ea3n vu01b0u1ee3t tru1ed9i Tru1ea3i nghiu1ec7m u00e2m thanh vu00f2m vu1edbi cu00f4ng Nghu1ec7 Object Tracking Sound+ (OTS+) Cu00f4ng nghu00eau0323 AVA khuu00eau0301ch u0111au0323i u00e2m thanh thoau0323i mang đến bu1ea1n nghe ru00f5 lu1eddi thou1ea1i Chu01a1i game mu01b0u1ee3t mu00e0, u0111u1ed9 tru1ec5 thu1ea5p nhu1edd Cu00f4ng Nghu1ec7 FreeSync Premium Pro","tags":null,"promotion_text":"Phiu1ebfu download hu00e0ng tru1ecb giu00e1 4.000.000u0111","id":106964,"product_code":"000000000010049706-CAI","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/741/10049706-google-tivi-sony-4k-85-inch-xr-85x95j-vn3-1_zdhm-b0.jpg","big_image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/741/10049706-google-tivi-sony-4k-85-inch-xr-85x95j-vn3-1_zdhm-b0.jpg","link":"https://www.pokeht.vn/google-tivi-sony-4k-85-inch-xr-85x95j-vn3.html","origin_price":"101.700.000u0111","final_price":"89.850.000u0111","origin_price_int":101700000,"final_price_int":89850000,"name":" Google vô tuyến Sony 4K 85 inch XR-85X95J VN3","discount_percent":"-12%","saved":"11.850.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Tivi cu00f3 u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K hiu1ec3n thu1ecb hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t, chi tiu1ebft gu1ea5p 4 lu1ea7n truyền hình Full HD Cu00f4ng nghu1ec7 XR 4K Upscaling nu00e2ng cu1ea5p cu00e1c nu1ed9i dung lu00ean chuu1ea9n gu1ea7n 4K su1eafc nu00e9t Cu00f4ng nghu1ec7 XR Super Resolution tu00e1i tu1ea1o đưa ra tiu1ebft giu00fap hu00ecnh u1ea3nh hiu1ec3n thu1ecb tu1ef1 nhiu00ean Cu00f4ng nghu1ec7 tu01b0u01a1ng phu1ea3n XR Contrast Booster x10 mang lại hu00ecnh u1ea3nh su1ed1ng u0111u1ed9ng nhu01b0 thu1eadt Cu00f4ng nghu1ec7 XR Triluminos PRO mu1edf ru1ed9ng hu00e0ng tu1ef7 mu00e0u su1eafc vu00e0 tu0103ng cu01b0u1eddng u0111u1ed9 bu00e3o hu00f2a Cu00f4ng nghu1ec7 XR Motion Clarity, tự động hóa mode mang lại hu00ecnh u1ea3nh chuyu1ec3n u0111u1ed9ng cấp tốc mu01b0u1ee3t mu00e0 Cu00f4ng nghu1ec7 nu00e2ng cu1ea5p u00e2m thanh vu00f2m 3 chiều mang u0111u1ebfn u00e2m thanh su1ed1ng u0111u1ed9ng, u0111u1eafm chu00ecm","tags":<"position":"top-left","image_url":"https://www.pokeht.vn/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/Badge%20Ngan%20Hang_700.png">,"promotion_text":"Phiu1ebfu mua hu00e0ng tru1ecb giu00e1 1.000.000u0111","id":105985,"product_code":"000000000010049513-CAI","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/735/10049513-google-tivi-sony-4k-50-inch-kd-50x86j-vn3-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/735/10049513-google-tivi-sony-4k-50-inch-kd-50x86j-vn3-1.jpg","link":"https://www.pokeht.vn/google-tivi-sony-4k-50-inch-kd-50x86j-vn3.html","origin_price":"24.000.000u0111","final_price":"20.350.000u0111","origin_price_int":24000000,"final_price_int":20350000,"name":"Google vô tuyến Sony 4K 50 inch KD-50X86J VN3","discount_percent":"-15%","saved":"3.650.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Tivi Sony cu00f3 u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K hiu1ec3n thu1ecb hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t gu1ea5p 4 lu1ea7n Full HD Cu00f4ng nghu1ec7 4K X-Reality PRO tu1ef1 u0111u1ed9ng nu00e2ng cu1ea5p hu00ecnh u1ea3nh lu00ean 4K su1eafc nu00e9t Cu00f4ng nghu1ec7u00a0Triluminos Pro tu00e1i hiu1ec7n du1ea3i mu00e0u ru1ed9ng, mu00e0u su1eafc ru1ef1c ru1ee1, tu1ef1 nhiu00ean Cu1ea3nh hu00e0nh u0111u1ed9ng nhanh mu01b0u1ee3t mu00e0 hu01a1n nhu1edd cu00f4ng nghu1ec7 Motionflow XR 800 Thiu1ebft ku1ebf loa bu1ea5t u0111u1ed1i xu1ee9ng X-Balanced Speaker đến u00e2m thanh chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cao Cu00f4ng nghu1ec7u00a0Room compensation tu1ed1i u01b0u hu00f3a u00e2m thanh vào phu00f2ng theo vu1ecb tru00ed ngu1ed3i Chia su1ebb nu1ed9i dung tu1eeb u0111iu1ec7n thou1ea1i lu00ean mu00e0n hu00ecnh TV quau00a0Chromecast, táo khuyết Airplayu00a0","tags":<"position":"top-left","image_url":"https://www.pokeht.vn/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/Badge%20Ngan%20Hang_700.png">,"promotion_text":"","id":105983,"product_code":"000000000010049511-CAI","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/735/10049511-google-tivi-sony-4k-55-inch-kd-55x86j-vn3-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/735/10049511-google-tivi-sony-4k-55-inch-kd-55x86j-vn3-1.jpg","link":"https://www.pokeht.vn/google-tivi-sony-4k-55-inch-kd-55x86j-vn3.html","origin_price":"26.800.000u0111","final_price":"20.850.000u0111","origin_price_int":26800000,"final_price_int":20850000,"name":"Google truyền hình Sony 4K 55 inch KD-55X86J VN3","discount_percent":"-22%","saved":"5.950.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Tivi Sony cu00f3 u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K hiu1ec3n thu1ecb hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t gu1ea5p 4 lu1ea7n Full HD Cu00f4ng nghu1ec7 4K X-Reality PRO tu1ef1 u0111u1ed9ng nu00e2ng cu1ea5p hu00ecnh u1ea3nh lu00ean 4K su1eafc nu00e9t Cu00f4ng nghu1ec7u00a0Triluminos Pro tu00e1i hiu1ec7n du1ea3i mu00e0u ru1ed9ng, mu00e0u su1eafc ru1ef1c ru1ee1, tu1ef1 nhiu00ean Cu1ea3nh hu00e0nh u0111u1ed9ng nhanh mu01b0u1ee3t mu00e0 hu01a1n nhu1edd cu00f4ng nghu1ec7 Motionflow XR 800 Thiu1ebft ku1ebf loa bu1ea5t u0111u1ed1i xu1ee9ng X-Balanced Speaker cho u00e2m thanh chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cao Cu00f4ng nghu1ec7u00a0Room compensation tu1ed1i u01b0u hu00f3a u00e2m thanh trong phu00f2ng theo vu1ecb tru00ed ngu1ed3i Chia su1ebb nu1ed9i dung tu1eeb u0111iu1ec7n thou1ea1i lu00ean mu00e0n hu00ecnh TV quau00a0Chromecast, apple Airplayu00a0","tags":<"position":"bottom-left","image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/bagde-2x-dealdinh.png","position":"top-left","image_url":"https://www.pokeht.vn/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/Badge%20Ngan%20Hang_700.png">,"promotion_text":"","id":105980,"product_code":"000000000010049427-CAI","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/735/10049427-google-tivi-sony-4k-75-inch-kd-75x86j-vn3-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/735/10049427-google-tivi-sony-4k-75-inch-kd-75x86j-vn3-1.jpg","link":"https://www.pokeht.vn/google-tivi-sony-4k-75-inch-kd-75x86j-vn3.html","origin_price":"51.000.000u0111","final_price":"34.850.000u0111","origin_price_int":51000000,"final_price_int":34850000,"name":"Google truyền hình Sony 4K 75 inch KD-75X86J VN3","discount_percent":"-32%","saved":"16.150.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Tivi Sony cu00f3 u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K hiu1ec3n thu1ecb hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t gu1ea5p 4 lu1ea7n Full HD Cu00f4ng nghu1ec7 4K X-Reality PRO tu1ef1 u0111u1ed9ng nu00e2ng cu1ea5p hu00ecnh u1ea3nh lu00ean 4K su1eafc nu00e9t Cu00f4ng nghu1ec7u00a0Triluminos Pro tu00e1i hiu1ec7n du1ea3i mu00e0u ru1ed9ng, mu00e0u su1eafc ru1ef1c ru1ee1, tu1ef1 nhiu00ean Cu1ea3nh hu00e0nh u0111u1ed9ng nhanh mu01b0u1ee3t mu00e0 hu01a1n nhu1edd cu00f4ng nghu1ec7 Motionflow XR 800 Thiu1ebft ku1ebf loa bu1ea5t u0111u1ed1i xu1ee9ng X-Balanced Speaker mang đến u00e2m thanh chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cao Cu00f4ng nghu1ec7u00a0Room compensation tu1ed1i u01b0u hu00f3a u00e2m thanh vào phu00f2ng theo vu1ecb tru00ed ngu1ed3i Chia su1ebb nu1ed9i dung tu1eeb u0111iu1ec7n thou1ea1i lu00ean mu00e0n hu00ecnh TV quau00a0Chromecast, apple Airplayu00a0","tags":<"position":"top-left","image_url":"https://www.pokeht.vn/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/Badge%20Ngan%20Hang_700.png">,"promotion_text":"Phiu1ebfu mua hu00e0ng tru1ecb giu00e1 500.000u0111","id":104998,"product_code":"000000000010049707-CAI","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/741/10049707-google-tivi-sony-4k-43-inch-kd-43x80j-vn3-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/741/10049707-google-tivi-sony-4k-43-inch-kd-43x80j-vn3-1.jpg","link":"https://www.pokeht.vn/google-tivi-sony-4k-43-inch-kd-43x80j-vn3.html","origin_price":"18.500.000u0111","final_price":"15.850.000u0111","origin_price_int":18500000,"final_price_int":15850000,"name":"Google tivi Sony 4K 43 inch KD-43X80J VN3","discount_percent":"-14%","saved":"2.650.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Bu1ed9 xu1eed lu00fd X1 4K HDRu00a0Processor cu1ea3i thiu1ec7n vu00e0 nu00e2ng cao chu1ea5t lu01b0u1ee3ng hu00ecnh u1ea3nh u0110u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K hiu1ec3n thu1ecb hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t, chi tiu1ebft gu1ea5p 4 lu1ea7n vô tuyến Full HD Cu00f4ng nghu1ec7 4K X-Reality Pro tu1ef1 u0111u1ed9ng nu00e2ng cu1ea5p hu00ecnh u1ea3nh lu00ean 4K su1eafc nu00e9t Cu00f4ng nghu1ec7 Triluminos Pro mu1edf ru1ed9ng hu01a1n 1 tu1ec9 mu00e0u su1eafc su1ed1ng u0111u1ed9ng, u0111u1eb9p mu1eaft Cu00f4ng nghu1ec7 XR Motion Clarity mang đến hu00ecnh u1ea3nh chuyu1ec3n u0111u1ed9ng nhanh mu01b0u1ee3t mu00e0 Thiu1ebft ku1ebf loa bu1ea5t u0111u1ed1i xu1ee9ng X-Balanced Speaker mang đến u00e2m thanh chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cao Cho phu00e9p tu00f9y chu1ecdn u00e2m thanh theo nu1ed9i dung coi phim, ca nhu1ea1c, bu00f3ng u0111u00e1u2026 Chia su1ebb nu1ed9i dung tu1eeb u0111iu1ec7n thou1ea1i lu00ean mu00e0n hu00ecnh TV quau00a0Chromecast, táo apple Airplayu00a0","tags":<"position":"bottom-left","image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/bagde-2x-dealdinh.png","position":"top-left","image_url":"https://www.pokeht.vn/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/Badge%20Ngan%20Hang_700.png">,"promotion_text":"","id":104988,"product_code":"000000000010049379-CAI","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/730/10049379-google-tivi-sony-4k-55-inch-kd-55x80j-vn3-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/730/10049379-google-tivi-sony-4k-55-inch-kd-55x80j-vn3-1.jpg","link":"https://www.pokeht.vn/google-tivi-sony-4k-55-inch-kd-55x80j-vn3.html","origin_price":"23.200.000u0111","final_price":"18.850.000u0111","origin_price_int":23200000,"final_price_int":18850000,"name":"Google tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80J VN3","discount_percent":"-19%","saved":"4.350.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Bu1ed9 xu1eed lu00fd X1 4K HDR, sở hữu u0111u1ebfn khu1ea3 nu0103ng tu00e1i tu1ea1o hu00ecnh u1ea3nh trung thu1ef1c, su1eafc nu00e9t Cu00f4ng nghu1ec7 Triluminos Pro mu1edf ru1ed9ng hu01a1n 1 tu1ec9 mu00e0u su1eafc, tru1ea3i nghiu1ec7m chu00e2n thu1eadt Cu00f4ng nghu1ec7 4K X-Reality Pro tu1ef1 u0111u1ed9ng nu00e2ng cu1ea5p hu00ecnh u1ea3nh lu00ean 4K, su1eafc nu00e9t Cu00f4ng nghu1ec7 chuyu1ec3n u0111u1ed9ng Motionflow XR 200 cho chuyu1ec3n u0111u1ed9ng nhanh mu01b0u1ee3t mu00e0 Thiu1ebft ku1ebf loa bu1ea5t u0111u1ed1i xu1ee9ng X-Balanced Speaker đến u00e2m thanh chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cao","tags":<"position":"bottom-left","image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/bagde-2x-dealdinh.png","position":"top-left","image_url":"https://www.pokeht.vn/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/Badge%20Ngan%20Hang_700.png">,"promotion_text":"","id":104955,"product_code":"000000000010049280-CHI","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/729/10049280-smart-tivi-lg-4k-50-inch-50up8100ptb-1_xz56-8o.jpg","big_image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/729/10049280-smart-tivi-lg-4k-50-inch-50up8100ptb-1_xz56-8o.jpg","link":"https://www.pokeht.vn/smart-tivi-lg-4k-50-inch-50up8100ptb.html","origin_price":"19.400.000u0111","final_price":"15.850.000u0111","origin_price_int":19400000,"final_price_int":15850000,"name":"Smart truyền hình LG 4K 50 inch 50UP8100PTB","discount_percent":"-18%","saved":"3.550.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Tivi UHD LG cu00f3 u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K hiu1ec3n thu1ecb hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t u0111u1ebfn tu1eebng chi tiu1ebft Bu1ed9 xu1eed lu00fdu00a0Quad chip core Processor 4K tu00e1i tu1ea1o vu00e0 nu00e2ng cu1ea5p chu1ea5t lu01b0u1ee3ng hu00ecnh u1ea3nh FILMMAKER MODEu2122u00a0truyu1ec1n tu1ea3i phim chu00e2n thu1ef1c nhu01b0 du01b0u1edbi gu00f3c nhu00ecn u0111u1ea1o diu1ec5n Cu00f4ng nghu1ec7 AI Soundu00a0tinh chu1ec9nh u00e2m thanh du1ef1a tru00ean thu1ec3 lou1ea1i nu1ed9i dung u0111ang xem Tivi LG hu1ed7 tru1ee3 tu00ecm kiu1ebfm bu1eb1ng giu1ecdng nu00f3i giu00fap tu00ecm kiu1ebfm nu1ed9i dung tiu1ec7n lu1ee3i hu01a1n","tags":<"position":"top-left","image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/bagde-right-top_300K.png","position":"bottom-left","image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/bagde-2x-dealdinh.png">,"promotion_text":"Mua Online giu1ea3m thu00eam u0111u1ebfn 800.000u0111","id":104950,"product_code":"000000000010049278-CHI","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/729/10049278-smart-tivi-lg-4k-55-inch-55up8100ptb-1_98tn-rd.jpg","big_image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/729/10049278-smart-tivi-lg-4k-55-inch-55up8100ptb-1_98tn-rd.jpg","link":"https://www.pokeht.vn/smart-tivi-lg-4k-55-inch-55up8100ptb.html","origin_price":"22.900.000u0111","final_price":"16.850.000u0111","origin_price_int":22900000,"final_price_int":16850000,"name":"Smart vô tuyến LG 4K 55 inch 55UP8100PTB","discount_percent":"-26%","saved":"6.050.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Tivi UHD LG cu00f3 u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K hiu1ec3n thu1ecb hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t u0111u1ebfn tu1eebng đưa ra tiu1ebft Bu1ed9 xu1eed lu00fdu00a0Quad core Processor 4K tu00e1i tu1ea1o vu00e0 nu00e2ng cu1ea5p chu1ea5t lu01b0u1ee3ng hu00ecnh u1ea3nh FILMMAKER MODEu2122u00a0truyu1ec1n tu1ea3i phim chu00e2n thu1ef1c nhu01b0 du01b0u1edbi gu00f3c nhu00ecn u0111u1ea1o diu1ec5n Cu00f4ng nghu1ec7 AI Soundu00a0tinh chu1ec9nh u00e2m thanh du1ef1a tru00ean thu1ec3 lou1ea1i nu1ed9i dung u0111ang xem Tivi LG hu1ed7 tru1ee3 tu00ecm kiu1ebfm bu1eb1ng giu1ecdng nu00f3i giu00fap tu00ecm kiu1ebfm nu1ed9i dung tiu1ec7n lu1ee3i hu01a1n","tags":<"position":"top-left","image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/bagde-right-top_300K.png","position":"bottom-left","image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/bagde-2x-dealdinh.png">,"promotion_text":"Mua Online giu1ea3m thu00eam u0111u1ebfn 800.000u0111","id":104876,"product_code":"000000000010049250-CHI","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/728/10049250-smart-tivi-oled-lg-4k-65-inch-oled65a1pta-1_vq41-l2.jpg","big_image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/728/10049250-smart-tivi-oled-lg-4k-65-inch-oled65a1pta-1_vq41-l2.jpg","link":"https://www.pokeht.vn/smart-tivi-oled-lg-4k-65-inch-oled65a1pta.html","origin_price":"57.900.000u0111","final_price":"44.850.000u0111","origin_price_int":57900000,"final_price_int":44850000,"name":"Smart vô tuyến OLED LG 4K 65 inch OLED65A1PTA","discount_percent":"-23%","saved":"13.050.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Mu00e0n hu00ecnh ku00edch thu01b0u1edbc 65'', u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K hiu1ec3n thu1ecb hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t tuyu1ec7t u0111u1eb9p Dolby Vision IQ tu1ef1 u0111u1ed9ng u0111iu1ec1u chu1ec9nh cu00e1c cu00e0i u0111u1eb7t hu00ecnh u1ea3nh du1ef1a tru00ean nu1ed5i dung hiu1ec3n thu1ecb Cu00f4ng nghu1ec7 Dolby Atmos tu1ea1o u00e2m thanh vu00f2m u0111a chiu1ec1u mang lại tru1ea3i nghiu1ec7m xem su1ed1ng u0111u1ed9ng Bu1ed9 xu1eed lu00fdu00a0u03b17 Gen4 Processor 4Ku00a0phu00e2n tu00edch, tu1ed1i u01b0u hu00f3a u00e2m thanh, hu00ecnh u1ea3nh hiu1ec3n thu1ecb Cu00f4ng nghu1ec7u00a0FILMMAKER MODEu2122 truyu1ec1n tu1ea3i nu1ed9i dung phim nhu01b0 u00fd u0111u1ed3 cu1ee7a u0111u1ea1o diu1ec5n","tags":<"position":"top-left","image_url":"https://www.pokeht.vn/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/Badge%20Ngan%20Hang_700.png">,"promotion_text":"Phiu1ebfu tải hu00e0ng tru1ecb giu00e1 1.000.000u0111","id":104823,"product_code":"000000000010049304-CHI","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/730/10049304-smart-tivi-lg-4k-43-inch-43up7550ptc-1_b7vq-w1.jpg","big_image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/730/10049304-smart-tivi-lg-4k-43-inch-43up7550ptc-1_b7vq-w1.jpg","link":"https://www.pokeht.vn/smart-tivi-lg-4k-43-inch-43up7550ptc.html","origin_price":"14.400.000u0111","final_price":"11.450.000u0111","origin_price_int":14400000,"final_price_int":11450000,"name":"Smart truyền họa LG 4K 43 inch 43UP7550PTC","discount_percent":"-20%","saved":"2.950.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Thiu1ebft ku1ebf tu1ed1i giu1ea3n, ku00edch thu01b0u1edbc 43 inch tu00f4 u0111iu1ec3m cho khu00f4ng gian nu1ed9i thu1ea5t tu1ea1i nhu00e0 u0110u1ed3 hu1ecda HDR tinh chu1ec9nh, u0111u1ed9 tru1ec5 thu1ea5p giu00fapu00a0chu01a1i trò chơi mu01b0u1ee3t mu00e0, hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t Bu1ed9 xu1eed lu00fd AI a5 4K, lou1ea1i bu1ecf nhiu1ec5u vu00e0 tu1ea1o ra mu00e0u su1eafc, u0111u1ed9 tu01b0u01a1ng phu1ea3n ru1ef1c ru1ee1 Bluetooth Surround Ready với u0111u1ebfn tru1ea3i nghiu1ec7m u00e2m thanh vu00f2m chu00e2n thu1eadtu00a0 Cu00f4ng nghu1ec7u00a0FILMMAKER MODEu2122, tu1eadn hu01b0u1edfng ru1ea1p chiu1ebfu phim ngay tu1ea1i gia Chu1ea5t lu01b0u1ee3ng hu00ecnh u1ea3nh trung thu1ef1c vu00e0 mu00e0u su1eafc su1ed1ng u0111u1ed9ng vu1edbi u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4k","tags":<"position":"top-left","image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/bagde-right-top_200K.png","position":"bottom-left","image_url":"https://cdn.pokeht.vnmall.com/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2021/Badge/bagde-2x-dealdinh.png">,"promotion_text":"Mua Online giu1ea3m thu00eam u0111u1ebfn 800.000u0111">">