Định lý đường phân giác trong tam giác

      181

Bài 3 : Định lí mặt đường phân giác vào tamgiác


 Bài 3

Định lí đường phân giác trong tam giác

–o0o–

Định lí đường phân giác :

Trong tam giác, mặt đường phân giác của một góc phân tách cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với nhị cạnh kề đoạn thẳng ấy.

Bạn đang xem: Định lý đường phân giác trong tam giác

Chú ý : định lí vẫn dúng cùng với tia phân giác của góc ngoài của tam giác.

===================Bài tập SGK :

Bài tập 17 SGK :

Cho tam giác ABC với đường trung con đường AM. Tia phân giác của góc AMB giảm canh AB tại D, Tia phân giác của góc AMC cắt canh AC tại E. Minh chứng DE // BC.

—————————————————————————————————–

BÀI 18 TRANG 68 :

cho tam giác ABC có AB= 5cm, AC = 6cm cùng BC =7cm. Tia phân giác của góc BAC giảm cạnh BC tại E. Tính EB và EC.

GIẢI.

Xét tam giác ABC, bao gồm : AE tia phân giác của góc BAC (gt)

=>

*
hay
*

Áp dụng tính chất dãy tỉ trọng thức :

*

=>EB =

*
=3,18cm.

Xem thêm: # Download Bản Đồ Tp Đà Nẵng Chi Tiết Mới Nhất 2021, Bản Đồ Tp Đà Nẵng Chi Tiết Mới Nhất 2021

=>EC =

*
=3,82cm.

=================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

BÀI 1 :

Cho tam giác ABC tất cả đường cao AH. Đường phân giác góc BAH cắt bảo hành tại E. Hotline M là trung điểm AB. đường thẳng ME giảm AH tại F. Minh chứng rằng :

CA = CECF // AE.

BÀI 2 :

=================================

BÀI TẬP NÂNG CAO DANH đến HỌC SINH GIỎI :

BÀI 1 :

Cho hình thoi ABCD. Trên tia đối tia CD lấy điểm E, điện thoại tư vấn F là giao điểm của AE với BC. đường thẳng song song AB kẻ từ bỏ F giảm BE trên P. Chứng minh CP là phân giác góc CBE.

BÀI 2 :

Cho hình bình hành ABCD. Phân giác góc A cắt đường chéo BD tại E cùng phân giác góc B cắt đường chéo AC trên F. Chứng tỏ : EF // AB.

BÀI 3 :

Cho tam giác ABC tất cả AB = 4cm, BC = 6cm, CA = 8cm. Con đường phân giác vào AD cùng BE cắt nhau trên I.