Code hiển thị lcd 16x2

      6

1.Mô tả

Chắc chúng ta đã biết cần sử dụng LCD 16x2?Thật dễ dàng và đơn giản đúng không?Nhưng hãy thử có tác dụng như mình, thêm các hiệu ứng chữ để gia công nó nhộn nhịp hơn, thú vui hơn cho tất cả những người xem thì tốt hơn nhiều.Nào, cùng bắt đầu thôi!

2.Bạn đề xuất gì?

Bạn cần:

Một số dây breadboard

3.Cắm mạch

Các chúng ta cắm như dưới đây, như nhau bài Điều khiển LCD bởi pokeht.vn UNO của bạn Tôi yêu pokeht.vn.

Bạn đang xem: Code hiển thị lcd 16x2

4.Code

4.1.Blink 

Nhấp nháy chữ trên LCD:

//Thêm tủ sách LiquidCrystal - nó bao gồm sẵn vày vậy chúng ta không nên cài thêm gì cả#include //Khởi sinh sản với các chânLiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() lcd.begin(16, 2);//Thông báo đây là LCD 1602 lcd.print("Hello World!");//In ra chiếc chữ, chúng ta có thể chỉnh chữ lại tuỳ ý lcd.setCursor(0 , 1); lcd.print("pokeht.vn"); void loop() lcd.noDisplay();//Xoá screen hiển thịdelay(500);//chờ 0,5 giâylcd.Display();//Hiển thị trở lạidelay(500);Kết quả:

4.2.Tự đụng cuộn chữ

Chương trình tự dịch rời chữ ở chiếc thứ 1 trên LCD khi bắt đầu có kí tự ở chiếc thứ 2:

// Thêm thư viện#include //Khai báo các chân LCDLiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);void setup() // thông số kỹ thuật hàng với cột LCD lcd.begin(16, 2);void loop() { // Đưa bé trỏ về địa điểm (0,0): lcd.setCursor(0, 0); // In ra quý hiếm từ 0 - 9: for (int thisChar = 0; thisChar Kết quả:

*

4.3.Blink nhỏ trỏ

Chương trình chớp tắt bé trỏ cuối dòng:

// Thêm thư viện#include //Khai báo những chân LCDLiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);void setup() // thông số kỹ thuật hàng và cột: lcd.begin(16, 2); // In thông tin hello ra LCD. Lcd.print("hello, world!");void loop() // Tắt blink con trỏ lcd.noBlink(); delay(3000); // bật blink bé trỏ lcd.blink(); delay(3000);Kết quả:

*

4.4.Blink bé trỏ bên dưới dạng vệt gạch nối

Chương trình chớp tắt nhỏ trỏ cuối chiếc dưới dạng gạch ốp nối:

// Thêm thư viện#include //Khai báo các chân LCDLiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);void setup() // Khởi chế tạo LCD: lcd.begin(16, 2); // In thông báo trên LCD. Lcd.print("hello, world!");void loop() // Tắt bé trỏ: lcd.noCursor(); delay(500); // Hiện con trỏ: lcd.cursor(); delay(500);Kết quả:

*

4.5.Chạy chữ

Cho toàn bộ chữ chạy từ bỏ trái sang đề nghị và ngược lại.

// Thêm thư viện#include //Khai báo những chân LCDLiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);void setup() // thông số kỹ thuật LCD lcd.begin(16, 2); // In hello ra LCD.

Xem thêm: Tuyển Tập Các Bức Tranh Tô Màu Hộp Quà Xinh Xắn Cho Bé Học Tập Tô

Lcd.print("hello, world!"); delay(1000);void loop() { // Cuộn 13 địa chỉ sang trái for (int positionCounter = 0; positionCounter Kết quả:

*

4.6. In chữ cùng tự xuống dòng

Chương trình từ bỏ xuống cái khi vượt thừa số cam kết tự trong 1 dòng:

// Thêm thư viện#include // Khai báo 2 đổi mới lưu hàng cùng cột LCDconst int numRows = 2;const int numCols = 16;//Khai báo các chân LCDLiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);void setup() // thông số kỹ thuật LCD: lcd.begin(numCols, numRows);void loop(){ // Hiển thị ký tự trường đoản cú a - z: for (int thisLetter = "a"; thisLetter

Kết quả

*

4.7.Text Direction

Kiểm soát vị trí con trỏ, ví dụ như này tương xứng cho các ứng dụng điều khiển và tinh chỉnh chọn menu sử dụng nút bấm:

// Thêm thư viện#include //Khai báo những chân LCDLiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);int thisChar = "a";void setup() // cấu hình LCD: lcd.begin(16, 2); // bật con trỏ: lcd.cursor();void loop() // Đảo chiều trên "m": if (thisChar == "m") // Dịch yêu cầu cho ký kết tự tiếp đến lcd.rightToLeft(); // Đảo chiều liên tục tại "s": if (thisChar == "s") // Dịch trái cho cam kết tự tiếp đến lcd.leftToRight(); // reset trên "z": if (thisChar > "z") // Tới vị trí (0,0): lcd.home(); // bước đầu in a trên 0 thisChar = "a"; // In ký tự lcd.write(thisChar); // delay: delay(1000); // Tăng ký tự tiếp theo: thisChar++;Kết quả:

*

5. Mẫu kết

Mình đang chỉ các bạn cách sử dụng các hiệu ứng khác nhau, cơ phiên bản nhất của Text LCD 16x2.Chúc các bạn may mắn với những hiệu ứng này và ứng dụng được vào những project giỏi ho.