Chú đại bi tiếng việt 7 bien

      76

Thông thường khi nói đến trì chú đại bi hay các thần chú khác thì chúng ta nghĩ ngay đến Mật Tông. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các kinh sách của các chùa Bắc Tông, nhất là chùa tu theo Pháp môn Tịnh Độ, sau phần Tán Lư Hương, Đảnh Lễ đều có thêm bài Chú Đại Bi kèm theo. Chư Tổ ngày xưa, những bậc đã chứng đắc nhìn thấy và chứng thực được sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn của đại bi thần chú, nên đã đem vào trong kinh sách để Phật tử đọc và trì tụng hàng ngày ,vì ngoài những công năn diệt trừ ác thú, bảo hộ hành giả tu tập còn giúp cho hành giả giải trừ tật bệnh, tăng trưởng Đại Bi tâm……


Nguồn gốc chú đại bi

Chú Đại Bi được trích ra từ trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, toàn văn chú đại bi có 415 chữ, 84 câu. Thần chú này do Quán Thế Âm Bồ Tát đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, Bồ tát, các Thần và Vương. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục. Đại bi chú là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Hành giả trì, đọc, tụng đại bi thần chú thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết được sinh về Cực Lạc.

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng việt 7 bien

*
Bản chú đại bi tiếng Việt trong nghi thức tụng niệm phổ thông

Lời chú đại bi tiếng Việt

Bản chú đại bi trong nghi thức tụng niệm phổ thông

Bài chú đại bi này là lời kinh chú đại bi chuẩn được dịch từ Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt được sử dụng chính thức trong các các Kinh điển và nghi thức tụng niệm phổ thông tại Việt Nam và hải ngoại. Và cũng chính là bản chú đại bi trong video do thầy Trí Thoát tụng ở video bên dưới.


Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (lặp lại 3 lần khi trì biến cuối cùng)

84 câu chú đại bi chia theo từng câu cho dễ học

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ DaNam Mô A Rị DaBà Lô Yết Đế Thước Bát Ra DaBồ Đề Tát Đỏa Bà DaMa Ha Tát Đỏa Bà DaMa Ha Ca Lô Ni Ca DaÁnTát Bàn Ra Phạt DuệSố Đát Na Đát TỏaNam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị DaBà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà BàNam Mô Na Ra Cẩn TrìHê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa MếTát Bà A Tha Đậu Du BằngA Thệ DựngTát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà GiàMa Phạt Đạt ĐậuĐát Điệt ThaÁn A Bà Lô HêLô Ca ĐếCa Ra ĐếDi Hê RịMa Ha Bồ Đề Tát ĐỏaTát Bà Tát BàMa Ra Ma RaMa Hê Ma Hê Rị Đà DựngCu Lô Cu Lô Yết MôngĐộ Lô Độ Lô Phạt Xà Da ĐếMa Ha Phạt Xà Da ĐếĐà Ra Đà RaĐịa Rị NiThất Phật Ra DaGiá Ra Giá RaMạ Mạ Phạt Ma RaMục Đế LệY Hê Y HêThất Na Thất NaA Ra Sâm Phật Ra Xá LợiPhạt Sa Phạt SâmPhật Ra Xá DaHô Lô Hô Lô Ma RaHô Lô Hô Lô Hê RịTa Ra Ta RaTất Rị Tất RịTô Rô Tô RôBồ Đề Dạ Bồ Đề DạBồ Đà Dạ Bồ Đà DạDi Đế Rị DạNa Ra Cẩn TrìĐịa Rị Sắc Ni NaBa Dạ Ma NaTa Bà HaTất Đà DạTa Bà HaMa Ha Tất Đà DạTa Bà HaTất Đà Du NghệThất Bàn Ra DạTa Bà HaNa Ra Cẩn TrìTa Bà HaMa Ra Na RaTa Bà HaTất Ra Tăng A Mục Khê DaTa Bà HaTa Bà Ma Ha A Tất Đà DạTa Bà HaGiả Kiết Ra A Tất Đà DạTa Bà HaBa Đà Ma Yết Tất Đà DạTa Bà HaNa Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra DạTa Bà HaMa Bà Lợi Thắng Yết Ra DạTa Bà HaNam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ DaNam Mô A Rị DaBà Lô Yết ĐếThước Bàn Ra DạTa Bà HaÁn Tất Điện ĐôMạn Đà RaBạt Đà DạTa Bà Ha

(Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng)

Thầy Thích Trí Thoát tụng chú đại bi 7 biến có chữ


Quý vị cũng có thể tải về file mp3 để nghe trên điện thoại hoặc máy niệm Phật cho thuận tiện: chu-dại-bi.mp3

Những lợi ích khi đọc trì tụng chú đại bi

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, do ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài chú này có 84 câu, người trì tụng thần chú đại bi sẽ được 15 điều lành, không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại.

*
Lợi ích khi tụng chú đại bi được 15 điều lành và không bị 15 thứ hoạnh tử

Hành giả tụng thần chú đại bi được 15 điều lành

Sinh ra thường được gặp vua hiềnThường sinh vào nước an ổnThường gặp vận mayThường gặp được bạn tốtSáu căn đầy đủTâm đạo thuần thụcKhông phạm giới cấmBà con hòa thuận thương yêuCủa cải thức ăn thường được sung túcThường được người khác cung kính, giúp đỡCó của báu không bị cướp đoạtCầu gì đều được toại ýLong, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệĐược gặp Phật nghe phápNghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

Xem thêm: Cách Phối Đồ Với Giày Lười Nữ, 15 Tuyệt Đẹp Mọi Cô Gái Đều Nên Thử

Hành giả tụng chú đại bi không bị 15 thứ hoạnh tử

Chết vì đói khát khốn khổChết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đậpChết vì oan gia báo thùChết vì chiến trậnChết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hạiChết vì rắn độc, bò cạpChết trôi, chết cháyChết vì bị thuốc độcChết vì trùng độc làm hạiChết vì điên loạn mất tríChết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳmChết vì người ác trù ếmChết vì tà thần, ác quỷ làm hạiChết vì bệnh nặng bức báchChết vì tự tử.

Ngoài ra, theo kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền não tội chướng đều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.Đại Bi thần chú được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học dịch khác nhau về tên kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bản dịch Đại Bi thần chú của ngài Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bản dịch của ngài Kim Cương Trí có 113 câu, bản dịch của ngài Bất Không có 82 câu…


*

Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)

*
Bản chú đại bi tiếng Phạn Sanskrit

Đây là bản chú đại bi tiếng Phạn nguyên gốc bằng ngôn ngữ Sanskrit, để học cách tụng bài chú đại bi tiếng Phạn này, quý vị hoan hỷ xem video hướng dẫn: Hướng dẫn học Chú Đại Bi tiếng Phạn từng câu rất dễ học theo.

Namo ratnatràyàya.Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.Om sarva rabhaye sunadhàsya.Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.Tadyathà: om avaloki lokate karate.Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.Mahi hrdayam kuru kuru karman.Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir.Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.Basha basham prasàya hulu hulu mara.Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.Bhayamana svaha siddhaya svàhà.Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.Padma kastàya svaha.Nirakindi vagalàya svaha.Mavari śankaraya svāhā.Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Nguyện cho tất cả hành giả phát tâm đọc trì tụng đại bi thần chú được Chư Phật, Bồ Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ và ngày càng tinh tấn trên con đường tu hành. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.