Các dạng phương trình lượng giác và cách giải

      41

Phương pháp giải phương trình lượng giác 11 qua các dạng bài tập cơ bản và nâng cao qua các bài tập gồm lời giải.

Trong chăm đề này có những phương trình lượng giác thường gặp, nâng cấp và đặc biệt.

Bạn đang xem: Các dạng phương trình lượng giác và cách giải

Các em chăm chú đọc kĩ từng dạng để áp dụng vào từng bài toán một biện pháp linh hoạt.

DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI SINX VÀ COSX

*

*

*

*

*

DẠNG 2.

Xem thêm: 7 Bài Rượu Thuốc Ông Uống Bà Khen, Ông Uống Bà Khen

PHƯƠNG TRÌNH THUẦN BẬC nhị VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*

DẠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC bố VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*

DẠNG 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*
*
*

DẠNG 5. PHƯƠNG TRÌNH DẠNG THUẬN NGHỊCH

*
*