Các bài toán lớp 7

      3

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 là tài liệu vô cùng hữu dụng mà pokeht.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 7

Bài tập Toán 7 tổng thích hợp các thắc mắc Toán lớp 7 cơ phiên bản và cải thiện dành cho chúng ta học sinh tham khảo, trường đoản cú luyện tập nhằm mục tiêu củng chũm lại kiến thức, học xuất sắc môn Toán lớp 7. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm Tài liệu tự học tập môn Toán lớp 7. Chúc các bạn học tốt!

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong những đáp án sau:

Kết trái của biểu thức :

*

*

*


*

Bài 2: tra cứu X biết:

*

*

Bài 3: Kết quả của biểu thức :

*
 là:

*

*

*

Bài 4: Tìm X biết

*

*

c. |x-1,5|=2

*

e. |x-2|=x

f. |x-3,4|+|2,6-x|=0

Bài 5: So sánh: 224 và 316

Bài 6: tìm x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64

b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính:

*


Bài 8: Các tỉ lê thức lâp được từ bỏ đẳng thức: 12.20=15.16 là:

*

*

*

*

Bài 9: tìm tỉ số

*
, biết x, y thoả mãn:

*

Bài 11. Tìm sai trái trong lời giải sau và sửa lại địa điểm sai:

Bài 12: tìm kiếm x Q, biết:

a. X2 + 1 = 82

b. X2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. người mẹ bạn Minh giữ hộ tiền tiết kiệm 2 triệu đ theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, bà bầu Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi suất vay hàng mon của thể thức gửi tiết kiệm ngân sách này.

Bài 14. Theo vừa lòng đồng, nhì tổ chế tạo chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ 3:5. Hỏi mỗi tổ được chia từng nào nếu tổng số lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong mặt phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy các đồ thị của những hàm số:

a)y = - 2x;

b)y = 3x/2


c)y = -5x/2

Bài 17: chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau:

a) nhị góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) hai góc đều bằng nhau mà bình thường đỉnh thì đối đỉnh.

c) nếu như hai góc kề bù nhau thì nhị tia phân giác của bọn chúng vuông góc với nhau.

d) Nếu hai đường thẳng giảm một mặt đường thẳng thứ bố thì nhị góc so le trong bởi nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Trong góc AOB vẽ các tia OM với ON làm sao cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo những góc: AOM, BON.

b) triệu chứng minh: góc NOA = MOB

Bài 19. Chọn câu tuyên bố đúng trong những câu sau:

a) vào một tam giác, ko thể tất cả hai góc tù.

b) Góc ngoài của tam giác bắt buộc là góc tù.

c) nếu như cạnh đáy cùng góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân này bởi cạnh đáy và góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

d) nếu hai cạnh cùng một góc của tam giác này bằng hai cạnh với một góc của tam giác tê thì nhì tam giác đó bởi nhau.

Xem thêm: Banner Phụ Kiện Điện Thoại Tải Xuống Miễn Phí, Ốp Lưng Điện Thoại Cao Cấp

Bài 20. mang đến tam giác ABC cân nặng tại A. Điểm D ở trong cạnh AB, điểm E trực thuộc cạnh AC làm thế nào cho AD = AE. G ọi K là giao điểm của BE với CD. Chứng minh rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD bằng tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. đến tam giác ABC;

*
= 600, AB = 7cm, BC = 15cm.Trên cạnh BC lấy điểm D làm thế nào để cho
*
= 600. Call H là trung điểm của BD.

a.Tính độ dài HD

b.Tính độ nhiều năm AC.

c.Tam giác ABC có phải là tam giác vuông xuất xắc không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a cùng lập phương của b.

b. Hiệu những lập phương của a cùng b.

c. Lập phương của hiệu a cùng b.


Bài 23. Cho tam giác ABC vuông làm việc A, bao gồm AB = 5cm, BC = 13. Tía đường trung con đường AM, BN, CE giảm nhau trên O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích s tam giác BOC

Bài 24: mang lại tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. Call I là giao điểm các tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I đến các cạnh của tam giác.

Bài 25. Thu gọn các đa thức sau rồi kiếm tìm bậc của nhiều thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), cùng với a là hằng số.

Bài 26. Cho các đa thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 27: Tìm nhiều tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + ( 12x4– 15x2y + 2xy2 +7 ) = 0

Bài 28: Cho các đa thức :

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 29. Tìm một nghiệm của mỗi đa thức sau:a. F(x) = x3– x2 +x -1

b. G(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. H(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 30. Kiếm tìm nghiệm của các đa thức sau:

a. X2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. X3 + 27

Bài 31. Cho đa thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong những số sau: 1, -1, 5, -5 số nào là nghiệm của đa thức f(x)

Bài 32. đến hai nhiều thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 33. Mang đến đa thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. Biết 5a + b + 2c = 0. Chứng tỏ rằng Q(2).Q(-1) 0

b. Biết Q(x) = 0 với mọi x. Chứng tỏ rằng a = b = c = 0.

Bài 34. đến tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A, bao gồm AB = 5cm, BC = 13. Ba đường trung tuyến đường AM, BN, CE cắt nhau trên O.