Bridge the gap là gì

      5

Bridge the gap nghĩa là gì?

‘bridge the gap’: nghĩa tiếng Việt là rút ngắn khoảng cách, khắc chế chênh lệch, bao phủ chỗ trống, giảm sút khoảng cách…

*

Bạn hoàn toàn có thể tham khảo một vài ví dụ sau đây với các từ “Bridge the gap” cùng “the gap” nhé !

How can we bridge the gap between rich and poor?–>Làm cố nào chúng ta cũng có thể san bao phủ được hố ngăn cách giữa bạn giàu và tín đồ nghèo?How khổng lồ bridge the gap?–>Làm sao để giảm khoảng cách giữa các nhóm đối nghịch nhau?Sometimes he cracked a joke to lớn bridge the gap in the conversation.–>Thỉnh thoảng anh ấy nói chơi một đôi câu để lấp khoảng trống của cuộc nói chuyện.Try your best khổng lồ bridge the gap created by your petty quarrels and misunderstandings.–>Hãy cố gắng hết sức nhằm thu hẹp khoảng không được tạo thành bởi đông đảo cuộc gượng nhẹ vã bé dại nhặt cùng những hiểu lầm của bạn.How khổng lồ bridge the gap between developed and developing country in terms of science & technology?–>Làm chũm nào nhằm khắc phục khoảng cách giữa các nước đã phát triển và đang phát triển về khoa học và công nghệ?We are unable khổng lồ bridge the price gap.–>Chúng tôi cấp thiết khắc phục phần nhiều chênh lệch về giá chỉ cả.They ‘re not able to bridge the gap.–>Họ không có khả năng lấp một chỗ thấp thỏm hoặc một khoảng tầm trống/giảm khoảng cách giữa những nhóm đối nghịch nhau.We must bridge the gap between abour và management.–>Chúng ta phải giảm sút khoảng phương pháp giữa fan lao đụng và ban lãnh đạo.How can we bridge the gap between rich and poor?–>Làm gắng nào để có thể giảm được khoảng cách giữa tín đồ giàu và fan nghèo?How can we bridge the gap between rich & poor?–>Làm cố gắng nào giảm được khoảng cách giữa fan giàu và fan nghèo?How can we bridge the gap between rich và poor?–>Làm núm nào sút được khoảng cách giữa bạn giàu và fan nghèo?They attempted to bridge the gap between cities & rural areas.–>Họ đã cố gắng thu hẹp hố chia cách giữa thành thị cùng nông thôn.We have to bridge the gap between cities and rural areas.–>Chúng ta phải giảm sút khoảng giải pháp giữa thành thị và nông thôn.The hostel helps to lớn bridge the gap between prison & life on the outside.–>Khu cam kết túc xá đó giúp làm cầu nối giữa đơn vị tù và cuộc sống đời thường bên ngoài.Import & Export Collections bridge the gap between trading on Documentary Credit and open Account.–>Phương thức giao dịch thanh toán Nhờ Thu Xuất Nhập Khẩu tiêu giảm những không ổn giữa phương thức tín dụng Thư và cách làm Ghi Sổ.


Can it help narrow the gap?–>Nó hoàn toàn có thể giúp thu hẹp khoảng cách không?I want to lớn narrow the gap.–>Tôi hy vọng thu hẹp khoảng chừng cách.The gap sometimes can be very big.–>Chênh lệch/khoảng cách nhiều khi rất mập đấy.The gap between the social classes increased.–>Khoảng cách giữa những tầng lớp làng mạc hội tăng lên.He’s closing the gap on his rivals.–>Ông ta gần xua đuổi kịp các đối thủ.

Kết luận: pokeht.vn đã reviews và đem ví dụ minh họa cho các bạn hiểu nghĩa của các từ “bridge the gap“. Chúng ta cũng có thể comment ý kiến của mình hoặc đặt thêm các mẫu câu vào dưới nội dung bài viết này nhé ! Chúc chúng ta học tốt !