Báo giá đèn led âm trần

      1

Báo giá đèn led chiếu sáng âm nai lưng downlight

Báo giá đèn led chiếu sáng âm nai lưng TOS

Giá led âm trằn TOS mặt trắng Đơn màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm trần TOS khía cạnh trắng 7w đối kháng màuD 90/120104.000
Đèn led âm nai lưng TOS khía cạnh trắng 9w đối chọi màuD 90/120120.000
Đèn led âm trần TOS khía cạnh trắng 12w đơn màuD 110/150162.000
Chip Led: Osram - ĐứcÁnh sáng: Trắng/Vàng/Trung tínhHiệu suất quang: 110Lm/wĐộ trả màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 39mmChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnMặt mica chống chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2 nămNPP và phân phối lẻ: pokeht.vn

Giá đèn led chiếu sáng âm trằn TOS khía cạnh trắng 3 màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm è cổ TOS khía cạnh trắng 7w 3 màuD 90/120116.000
Đèn led âm è TOS phương diện trắng 9w 3 màuD 90/120132.000
Đèn led âm è TOS phương diện trắng 12w 3 màuD 110/150186.000
Chip Led: Osram - ĐứcÁnh sáng: 3 màuHiệu suất quang: 110Lm/wĐộ trả màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 39mmChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnMặt mica phòng chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2 nămNPP và bán lẻ: pokeht.vn

Giá đèn led âm è cổ TOS Viền tiến thưởng Đơn màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm è TOS Viền vàng 7w 1-1 màuD 90/120104.000
Đèn led âm trần TOS Viền kim cương 9w 1-1 màuD 90/120120.000
Đèn led âm trần TOS Viền rubi 12w đối kháng màuD 110/150162.000
Chip Led: Osram - ĐứcÁnh sáng: Trắng/Vàng/Trung tínhHiệu suất quang: 110Lm/wĐộ hoàn màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 39mmChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnMặt mica phòng chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2 nămNPP và cung cấp lẻ: pokeht.vn

Giá đèn led âm nai lưng TOS Viền vàng 3 màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm è cổ TOS Viền kim cương 7w 3 màuD 90/120116.000
Đèn led âm è cổ TOS Viền đá quý 9w 3 màuD 90/120132.000
Đèn led âm trằn TOS Viền kim cương 12w 3 màuD 110/150186.000
Chip Led: Osram - ĐứcÁnh sáng: 3 màuHiệu suất quang: 110Lm/wĐộ trả màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 39mmChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnMặt mica chống chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2 nămNPP và bán lẻ: pokeht.vn

Giá led âm nai lưng TOS Viền bạc tình Đơn màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm trằn TOS Viền bạc 7w đối kháng màuD 90/120101.000
Đèn led âm trần TOS Viền bạc bẽo 9w solo màuD 90/120118.000
Đèn led âm trằn TOS Viền bạc tình 12w 1-1 màuD 110/150160.000
Chip Led: Osram - ĐứcÁnh sáng: Trắng/Vàng/Trung tínhHiệu suất quang: 110Lm/wĐộ hoàn màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 39mmChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnMặt mica chống chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2 nămNPP và bán lẻ: pokeht.vn

Giá đèn led âm trần TOS Viền bạc 3 màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm trằn TOS Viền bạc bẽo 7w 3 màuD 90/120113.000
Đèn led âm nai lưng TOS Viền bạc tình 9w 3 màuD 90/120130.000
Đèn led âm è cổ TOS Viền bội bạc 12w 3 màuD 110/150184.000
Chip Led: Osram - ĐứcÁnh sáng: 3 màuHiệu suất quang: 110Lm/wĐộ hoàn màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 39mmChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnMặt mica chống chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2 nămNPP và phân phối lẻ: pokeht.vn

Báo giá đèn led chiếu sáng âm è cổ đế mỏng

Giá đèn led âm trần đế mỏng manh viền trắng solo màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm è đế mỏng mảnh viền white 5w 1-1 màuD 76/11071.000
Đèn led âm nai lưng đế mỏng viền white 7w solo màuD 90/12085.000
Đèn led âm è cổ đế mỏng tanh viền trắng 9w đối kháng màuD 110/150126.000
Chip Led: EpistarÁnh sáng: Trắng/VàngHiệu suất quang: 90Lm/wĐộ hoàn màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 35mmChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnMặt mica phòng chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2 nămNPP và chào bán lẻ: pokeht.vn

Giá đèn led chiếu sáng âm è cổ đế mỏng viền trắng 3 màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm è cổ đế mỏng viền white 5w 3 màuD 76/11096.000
Đèn led âm trằn đế mỏng manh viền white 7w 3 màuD 90/120108.000
Đèn led âm nai lưng đế mỏng viền white 9w 3 màuD 110/150150.000
Chip Led: EpistarÁnh sáng: 3 màuHiệu suất quang: 90Lm/wĐộ hoàn màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 35mmChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnMặt mica chống chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2 nămNPP và bán lẻ: pokeht.vn

Giá đèn led chiếu sáng âm trần đế mỏng mảnh viền vàng solo màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm trằn đế mỏng viền quà 5w solo màuD 76/11075.000
Đèn led âm trần đế mỏng dính viền xoàn 7w đối kháng màuD 90/12083.000
Đèn led âm è cổ đế mỏng dính viền đá quý 9w 1-1 màuD 110/150129.000
Chip Led: EpistarÁnh sáng: Trắng/VàngHiệu suất quang: 90Lm/wĐộ hoàn màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 35mmChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnMặt mica phòng chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2 nămNPP và phân phối lẻ: pokeht.vn

Giá đèn led chiếu sáng âm è đế mỏng viền quà 3 màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm è cổ đế mỏng dính viền vàng 5w 3 màuD 76/110100.000
Đèn led âm nai lưng đế mỏng manh viền đá quý 7w 3 màuD 90/120109.000
Đèn led âm trần đế mỏng viền đá quý 9w 3 màuD 110/150152.000
Chip Led: EpistarÁnh sáng: 3 màuHiệu suất quang: 90Lm/wĐộ hoàn màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 35mmChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnMặt mica kháng chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2 nămNPP và chào bán lẻ: pokeht.vn

Báo giá đèn led chiếu sáng âm trần vô cùng mỏng

Giá đèn led chiếu sáng âm trần siêu mỏng tanh tròn đơn màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm è siêu mỏng tanh tròn 6w 1-1 màuD 105/12064.000
Đèn led âm è siêu mỏng manh tròn 9w solo màuD 130/15096.000
Đèn led âm è cổ siêu mỏng mảnh tròn 12w 1-1 màuD 150/170112.000
Đèn led âm è cổ siêu mỏng manh tròn 18w đối kháng màuD 205/220160.000
Đèn led âm nai lưng siêu mỏng dính tròn 24w đơn màuD 280/300190.000
Đèn led âm è cổ siêu mỏng manh tròn 48w đối kháng màuD 580/600950.000
Chip Led: EpistarÁnh sáng: Trắng/Vàng/Trung tínhHiệu suất quang: 90Lm/wĐộ trả màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 10mmChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnMặt mica phòng chóiXuất xứ: TLC nước ta / LotusBảo hành 2 nămNPP và cung cấp lẻ: pokeht.vn

Giá đèn led chiếu sáng âm trần siêu mỏng tanh tròn 3 màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm nai lưng siêu mỏng tròn 6w 3 màuD 105/12091.000
Đèn led âm nai lưng siêu mỏng dính tròn 9w 3 màuD 130/150112.000
Đèn led âm trần siêu mỏng manh tròn 12w 3 màuD 150/170140.000
Đèn led âm trần siêu mỏng tanh tròn 18w 3 màuD 205/220240.000
Đèn led âm trần siêu mỏng tanh tròn 24w 3 màuD 280/300290.000
Chip Led: EpistarÁnh sáng: 3 màuHiệu suất quang: 90Lm/wĐộ hoàn màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 10mmChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnMặt mica chống chóiXuất xứ: TLC việt nam / LotusBảo hành 2 nămNPP và bán lẻ: pokeht.vn

Giá đèn led âm trần siêu mỏng tanh vuông đơn màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm è cổ siêu mỏng tanh vuông 6w đối chọi màu105x105/120x12065.000
Đèn led âm nai lưng siêu mỏng vuông 9w solo màu130x130/ 150x15098.000
Đèn led âm è cổ siêu mỏng mảnh vuông 12w 1-1 màu150x150/ 170x170118.000
Đèn led âm nai lưng siêu mỏng manh vuông 18w đơn màu205x205/ 220x220166.000
Đèn led âm è siêu mỏng tanh vuông 24w 1-1 màu280x280/ 300x300196.000
Đèn led âm trần siêu mỏng manh vuông 48w solo màu600x600/ 620x620590.000
Chip Led: EpistarÁnh sáng: Trắng/Vàng/Trung tínhHiệu suất quang: 90Lm/wĐộ hoàn màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 10mmChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnMặt mica chống chóiXuất xứ: TLC vn / LotusBảo hành 2 nămNPP và cung cấp lẻ: pokeht.vn

Giá đèn led âm è siêu mỏng vuông 3 màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm trằn siêu mỏng mảnh vuông 6w 3 màu105x105/120x12092.000
Đèn led âm trằn siêu mỏng dính vuông 9w 3 màu130x130/ 150x150115.000
Đèn led âm trằn siêu mỏng tanh vuông 12w 3 màu150x150/ 170x170145.000
Đèn led âm è siêu mỏng tanh vuông 18w 3 màu205x205/ 220x220240.000
Đèn led âm nai lưng siêu mỏng dính vuông 24w 3 màu280x280/ 300x300295.000
Chip Led: EpistarÁnh sáng: 3 màuHiệu suất quang: 90Lm/wĐộ hoàn màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 10mmChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnMặt mica chống chóiXuất xứ: TLC nước ta / LotusBảo hành 2 nămNPP và chào bán lẻ: pokeht.vn

Báo giá led âm nai lưng Nano

Giá led âm è cổ Plast viền trắng 1-1 màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm trần Plast viền white 5w đối kháng màuD 76/11098.000
Đèn led âm nai lưng Plast viền white 7w đơn màuD 90/120109.000
Đèn led âm trằn Plast viền trắng 9w đối chọi màuD 110/150155.000
Chip Led: Osram - ĐứcÁnh sáng: Trắng/Vàng/Trung tínhHiệu suất quang: 100Lm/wĐộ trả màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 35mmChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnMặt mica kháng chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2.5 nămNPP và cung cấp lẻ: pokeht.vn

Giá đèn led âm è cổ Plast viền trắng 3 màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm trằn Plast viền trắng 5w 3 màuD 76/110113.000
Đèn led âm è cổ Plast viền trắng 7w 3 màuD 90/120127.000
Đèn led âm trần Plast viền trắng 9w 3 màuD 110/150187.000
Chip Led: Osram - ĐứcÁnh sáng: 3 màuHiệu suất quang: 100Lm/wĐộ trả màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 35mmChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnMặt mica kháng chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2.5 nămNPP và phân phối lẻ: pokeht.vn

Giá đèn led âm nai lưng Nano Gold viền vàng solo màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm nai lưng Nano Gold viền quà 5w đối kháng màuD 76/110110.000
Đèn led âm è cổ Nano Gold viền tiến thưởng 7w solo màuD 90/120125.000
Đèn led âm è Nano Gold viền xoàn 9w 1-1 màuD 110/150173.000
Chip Led: Osram - ĐứcÁnh sáng: Trắng/Vàng/Trung tínhHiệu suất quang: 100Lm/wĐộ hoàn màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 35mmChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnMặt mica chống chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2.5 nămNPP và chào bán lẻ: pokeht.vn

Giá đèn led chiếu sáng âm è cổ Nano Gold viền quà 3 màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm nai lưng Nano Gold viền vàng 5w 3 màuD 76/110124.000
Đèn led âm trần Nano Gold viền đá quý 7w 3 màuD 90/120149.000
Đèn led âm trần Nano Gold viền kim cương 9w 3 màuD 110/150200.000
Chip Led: Osram - ĐứcÁnh sáng: 3 màuHiệu suất quang: 100Lm/wĐộ trả màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 35mmChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnMặt mica chống chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2.5 nămNPP và bán lẻ: pokeht.vn

Giá Đèn Led âm trần Nano Platinum Viền Bạch kim solo màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm trằn Nano Platinum Viền Bạch kim 5w đơn màuD 76/110115.000
Đèn led âm nai lưng Nano Platinum Viền Bạch kim 7w đơn màuD 90/120149.000
Đèn led âm trần Nano Platinum Viền Bạch kim 9w 1-1 màuD 110/150178.000
Chip Led: Osram - ĐứcÁnh sáng: Trắng/Vàng/Trung tínhHiệu suất quang: 100Lm/wĐộ hoàn màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 35mmChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnMặt mica chống chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2.5 nămNPP và chào bán lẻ: pokeht.vn

Giá Đèn Led âm trần Nano Platinum Viền Bạch kim 3 màu

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led âm nai lưng Nano Platinum Viền Bạch kim 5w 3 màuD 76/110128.000
Đèn led âm nai lưng Nano Platinum Viền Bạch kim 7w 3 màuD 90/120155.000
Đèn led âm trằn Nano Platinum Viền Bạch kim 9w 3 màuD 110/150205.000
Chip Led: Osram - ĐứcÁnh sáng: 3 màuHiệu suất quang: 100Lm/wĐộ trả màu: >85 RaĐiện áp vào: 110-265VACChiều dày: 35mmChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnMặt mica chống chóiXuất xứ: TLC Việt NamBảo hành 2.5 nămNPP và bán lẻ: pokeht.vn

Báo giá led spotlight âm trần

Báo giá Đèn led spotlight vuông solo Mặt phẳng 1 màu sắc - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm nai lưng vuông đơn Mặt phẳng 7w 1 màu139.000
Đèn led spotlight âm è cổ vuông solo Mặt phẳng 9w 1 màu169.000
Đèn led spotlight âm è cổ vuông đối kháng Mặt phẳng 12w 1 màu179.000
Đèn led spotlight âm trằn vuông đối chọi Mặt phẳng 20w 1 màu249.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: ~ 95 RaGóc xoay: 30 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: D90mmKích thước mặt: 120x120mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: vn lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight vuông đối chọi Mặt phẳng 3 màu sắc - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trằn vuông đối kháng Mặt phẳng 7w 3 màu172.000
Đèn led spotlight âm trằn vuông 1-1 Mặt phẳng 9w 3 màu212.000
Đèn led spotlight âm trần vuông đối chọi Mặt phẳng 12w 3 màu232.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng sủa 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: ~ 95 RaGóc xoay: 30 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: D90mmKích thước mặt: 120x120mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi phương diện phẳng 1 color - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trần Đôi mặt phẳng 14w 1 màu256.000
Đèn led spotlight âm è Đôi khía cạnh phẳng 18w 1 màu306.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi khía cạnh phẳng 24w 1 màu326.000
Đèn led spotlight âm è Đôi khía cạnh phẳng 40w 1 màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 30 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm đa chiềuKích thước Lỗ khoét: 90x200mmKích thước mặt: 120x230mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: việt nam lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi mặt phẳng 3 màu sắc - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm è cổ Đôi mặt phẳng 14w 3 màu322.000
Đèn led spotlight âm trằn Đôi phương diện phẳng 18w 3 màu406.000
Đèn led spotlight âm trằn Đôi mặt phẳng 24w 3 màu426.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng sủa 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 30 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm đa chiềuKích thước Lỗ khoét: 90x200mmKích thước mặt: 120x230mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá bán Đèn led spotlight âm trần ba bóng khía cạnh phẳng 1 color - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trần ba bóng phương diện phẳng 21w 1 màu419.000
Đèn led spotlight âm trần bố bóng mặt phẳng 27w 1 màu476.000
Đèn led spotlight âm trần bố bóng phương diện phẳng 36w 1 màu506.000
Đèn led spotlight âm trần cha bóng khía cạnh phẳng 60w 1 màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 30 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 90x295mmKích thước mặt: 120x330mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: việt nam lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá Đèn led spotlight ba bóng mặt phẳng 3 màu - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trần bố bóng khía cạnh phẳng 21w 3 màu515.000
Đèn led spotlight âm trần bố bóng mặt phẳng 27w 3 màu618.000
Đèn led spotlight âm trần tía bóng khía cạnh phẳng 36w 3 màu638.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng sủa 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 30 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnĐế tản sức nóng nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: 90x295mmKích thước mặt: 120x330mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: vn lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá Đèn led spotlight vuông 1-1 Mặt phẳng Plus 1 color - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm nai lưng vuông đơn Mặt phẳng Plus 7w 1 màu146.000
Đèn led spotlight âm è cổ vuông đơn Mặt phẳng Plus 9w 1 màu166.000
Đèn led spotlight âm trằn vuông đơn Mặt phẳng Plus 12w 1 màu176.000
Đèn led spotlight âm è vuông đối kháng Mặt phẳng Plus 20w 1 màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 30 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản sức nóng nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: D90mmKích thước mặt: 120x120mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: vn lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá Đèn led spotlight vuông solo Mặt phẳng Plus 3 màu - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trần vuông 1-1 Mặt phẳng Plus 7w 3 màu179.000
Đèn led spotlight âm è vuông solo Mặt phẳng Plus 9w 3 màu210.000
Đèn led spotlight âm trằn vuông solo Mặt phẳng Plus 12w 3 màu220.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng sủa 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 30 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: D90mmKích thước mặt: 120x120mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight âm trằn Đôi khía cạnh phẳng Plus 1 màu sắc - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trằn Đôi mặt phẳng Plus 14w 1 màu272.000
Đèn led spotlight âm è Đôi khía cạnh phẳng Plus 18w 1 màu321.000
Đèn led spotlight âm è Đôi phương diện phẳng Plus 24w 1 màu331.000
Đèn led spotlight âm trằn Đôi phương diện phẳng Plus 40w 1 màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 30 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản sức nóng nhôm đa chiềuKích thước Lỗ khoét: 90x200mmKích thước mặt: 120x230mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá bán Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi phương diện phẳng Plus 3 màu - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm è cổ Đôi phương diện phẳng Plus 14w 3 màu336.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi mặt phẳng Plus 18w 3 màu409.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi phương diện phẳng Plus 24w 3 màu419.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 30 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm nhiều chiềuKích thước Lỗ khoét: 90x200mmKích thước mặt: 120x230mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight âm è Đôi khía cạnh phẳng Pro 1 color - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trần Đôi phương diện phẳng Pro 14w 1 màu440.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi khía cạnh phẳng Pro 18w 1 màu479.000
Đèn led spotlight âm è Đôi phương diện phẳng Pro 24w 1 màu499.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi mặt phẳng Pro 40w 1 màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, chỉnh nhiều hướngChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm đa chiềuKích thước Lỗ khoét: 100x200mmKích thước mặt: 120x220mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: vn lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight âm è cổ Đôi mặt phẳng Plus 3 color - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm è cổ Đôi khía cạnh phẳng Pro 14w 3 màu502.000
Đèn led spotlight âm trần Đôi mặt phẳng Pro 18w 3 màu566.000
Đèn led spotlight âm trằn Đôi khía cạnh phẳng Pro 24w 3 màu586.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng sủa 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, chỉnh đa hướngChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm đa chiềuKích thước Lỗ khoét: 100x200mmKích thước mặt: 120x220mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: việt nam lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight âm nai lưng vuông đơn Mặt lõm V1 Đơn màu - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm è cổ vuông đối chọi Mặt lõm 7w V1 Đơn màu220.000
Đèn led spotlight âm nai lưng vuông đối kháng Mặt lõm 9w V1 Đơn màu240.000
Đèn led spotlight âm trằn vuông đối chọi Mặt lõm 12w V1 Đơn màu250.000
Đèn led spotlight âm è vuông đối kháng Mặt lõm 20w V1 Đơn màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 100x100mmKích thước mặt: 120x120mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá bán Đèn led spotlight âm trằn vuông đối kháng Mặt lõm V1 Đổi màu - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trằn vuông 1-1 Mặt lõm 7w V1 Đổi màu252.000
Đèn led spotlight âm è cổ vuông solo Mặt lõm 9w V1 Đổi màu282.000
Đèn led spotlight âm nai lưng vuông đơn Mặt lõm 12w V1 Đổi màu292.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng sủa 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: 100x100mmKích thước mặt: 120x120mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi khía cạnh lõm V1 Đơn color - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi mặt lõm 14w V1 Đơn màu382.000
Đèn led spotlight âm trần Đôi khía cạnh lõm 18w V1 Đơn màu420.000
Đèn led spotlight âm trằn Đôi phương diện lõm 24w V1 Đơn màu440.000
Đèn led spotlight âm è cổ Đôi khía cạnh lõm 36w V1 Đơn màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 100x200mmKích thước mặt: 120x220mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: vn lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight âm trần Đôi mặt lõm V1 Đổi màu - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trần Đôi mặt lõm 14w V1 Đổi màu445.000
Đèn led spotlight âm è cổ Đôi phương diện lõm 18w V1 Đổi màu508.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi phương diện lõm 24w V1 Đổi màu528.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng sủa 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnĐế tản sức nóng nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: 100x200mmKích thước mặt: 120x220mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: vn lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá Đèn led spotlight âm trần tía bóng khía cạnh lõm V1 Đơn màu - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trần cha bóng mặt lõm 21w V1 Đơn màu522.000
Đèn led spotlight âm trần tía bóng phương diện lõm 27w V1 Đơn màu580.000
Đèn led spotlight âm trần cha bóng phương diện lõm 36w V1 Đơn màu610.000
Đèn led spotlight âm trần bố bóng phương diện lõm 60w V1 Đơn màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 100x300mmKích thước mặt: 120x325mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: vn lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight âm trần cha bóng phương diện lõm V1 Đổi màu - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trần bố bóng mặt lõm 21w V1 Đổi màu616.000
Đèn led spotlight âm trần bố bóng mặt lõm 27w V1 Đổi màu712.000
Đèn led spotlight âm trần ba bóng mặt lõm 36w V1 Đổi màu742.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: 100x300mmKích thước mặt: 120x325mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: việt nam lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá Đèn led spotlight âm trằn vuông solo Mặt lõm V2 Đơn color - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trằn vuông solo Mặt lõm 7w V2 Đơn màu228.000
Đèn led spotlight âm nai lưng vuông đơn Mặt lõm 9w V2 Đơn màu246.000
Đèn led spotlight âm è vuông đối chọi Mặt lõm 12w V2 Đơn màu256.000
Đèn led spotlight âm è vuông 1-1 Mặt lõm 20w V2 Đơn màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay nhiều chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản sức nóng nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 120x120mmKích thước mặt: 145x145mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: vn lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá bán Đèn led spotlight âm trần vuông 1-1 Mặt lõm V2 Đổi màu - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trằn vuông đối kháng Mặt lõm 7w V2 Đổi màu260.000
Đèn led spotlight âm trằn vuông đối kháng Mặt lõm 9w V2 Đổi màu291.000
Đèn led spotlight âm è cổ vuông solo Mặt lõm 12w V2 Đổi màu301.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay đa chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: 120x120mmKích thước mặt: 145x145mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá bán Đèn led spotlight âm trần Đôi khía cạnh lõm V2 Đơn màu - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm è cổ Đôi phương diện lõm 14w V2 Đơn màu396.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi phương diện lõm 18w V2 Đơn màu435.000
Đèn led spotlight âm trần Đôi mặt lõm 24w V2 Đơn màu455.000
Đèn led spotlight âm è cổ Đôi mặt lõm 40w V2 Đơn màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay nhiều chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 120x235mmKích thước mặt: 145x255mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: việt nam lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá Đèn led spotlight âm trằn Đôi phương diện lõm V2 Đổi màu - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm è cổ Đôi mặt lõm 14w V2 Đổi màu460.000
Đèn led spotlight âm trần Đôi phương diện lõm 18w V2 Đổi màu522.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi mặt lõm 24w V2 Đổi màu542.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay nhiều chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: 120x235mmKích thước mặt: 145x255mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight âm trần tía bóng mặt lõm V2 Đơn màu sắc - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trần ba bóng khía cạnh lõm 14w V2 Đơn màu542.000
Đèn led spotlight âm trần ba bóng mặt lõm 18w V2 Đơn màu601.000
Đèn led spotlight âm trần cha bóng phương diện lõm 24w V2 Đơn màu631.000
Đèn led spotlight âm trần ba bóng phương diện lõm 40w V2 Đơn màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay đa chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 120x350mmKích thước mặt: 145x370mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: việt nam lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá bán Đèn led spotlight âm trần Đôi mặt lõm V2 Đổi màu - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trần bố bóng mặt lõm 14w V2 Đổi màu640.000
Đèn led spotlight âm trần cha bóng phương diện lõm 18w V2 Đổi màu733.000
Đèn led spotlight âm trần tía bóng phương diện lõm 24w V2 Đổi màu763.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay nhiều chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 120x350mmKích thước mặt: 145x370mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: việt nam lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá bán Đèn led spotlight âm trằn vuông đơn Mặt lõm V3 Đơn màu sắc - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm è cổ vuông 1-1 Mặt lõm 7w V3 Đơn màu228.000
Đèn led spotlight âm è vuông đối kháng Mặt lõm 9w V3 Đơn màu246.000
Đèn led spotlight âm trần vuông đối kháng Mặt lõm 12w V3 Đơn màu256.000
Đèn led spotlight âm trằn vuông đơn Mặt lõm 20w V3 Đơn màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: 100x100mmKích thước mặt: 120x120mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: vn lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight âm è vuông 1-1 Mặt lõm V3 Đổi color - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm è vuông solo Mặt lõm 7w V3 Đổi màu260.000
Đèn led spotlight âm trần vuông đối kháng Mặt lõm 9w V3 Đổi màu291.000
Đèn led spotlight âm trần vuông 1-1 Mặt lõm 12w V3 Đổi màu301.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng sủa 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 100x100mmKích thước mặt: 120x120mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi mặt lõm V3 Đơn màu sắc - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trằn Đôi khía cạnh lõm 14w V3 Đơn màu396.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi mặt lõm 18w V3 Đơn màu435.000
Đèn led spotlight âm trần Đôi phương diện lõm 24w V3 Đơn màu455.000
Đèn led spotlight âm trần Đôi phương diện lõm 36w V3 Đơn màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: 100x200mmKích thước mặt: 120x220mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: việt nam lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá bán Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi mặt lõm V3 Đổi màu sắc - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm è Đôi khía cạnh lõm 14w V3 Đổi màu460.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Đôi khía cạnh lõm 18w V3 Đổi màu522.000
Đèn led spotlight âm è Đôi khía cạnh lõm 24w V3 Đổi màu542.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng sủa 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 100x200mmKích thước mặt: 120x220mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: vn lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá bán Đèn led spotlight âm trần tía bóng khía cạnh lõm V3 Đơn color - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trần tía bóng phương diện lõm 21w V3 Đơn màu522.000
Đèn led spotlight âm trần bố bóng khía cạnh lõm 27w V3 Đơn màu580.000
Đèn led spotlight âm trần tía bóng phương diện lõm 36w V3 Đơn màu610.000
Đèn led spotlight âm trần cha bóng mặt lõm 60w V3 Đơn màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản sức nóng nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: 100x300mmKích thước mặt: 120x325mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: việt nam lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá Đèn led spotlight âm trần cha bóng phương diện lõm V3 Đổi màu sắc - Full Option

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trần cha bóng mặt lõm 21w V3 Đổi màu616.000
Đèn led spotlight âm trần cha bóng mặt lõm 27w V3 Đổi màu712.000
Đèn led spotlight âm trần bố bóng mặt lõm 36w V3 Đổi màu742.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnĐế tản sức nóng nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: 100x300mmKích thước mặt: 120x325mmChiều dày: 50-70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: việt nam lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá bán Đèn led spotlight âm nai lưng Hộp vuông đối kháng V1 Đơn màu

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm è cổ Hộp vuông đối chọi 7w V1 Đơn màu242.000
Đèn led spotlight âm è cổ Hộp vuông solo 9w V1 Đơn màu262.000
Đèn led spotlight âm è Hộp vuông 1-1 12w V1 Đơn màu272.000
Đèn led spotlight âm è cổ Hộp vuông 1-1 20w V1 Đơn màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay đa chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnĐế tản sức nóng nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: 120x120mmKích thước mặt: 145x145mmChiều dày: 70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: vn lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight âm trằn Hộp vuông solo V1 Đổi màu

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trằn Hộp vuông solo 7w V1 Đổi màu275.000
Đèn led spotlight âm è cổ Hộp vuông đối chọi 9w V1 Đổi màu306.000
Đèn led spotlight âm trằn Hộp vuông đơn 12w V1 Đổi màu316.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng sủa 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay nhiều chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 120x120mmKích thước mặt: 145x145mmChiều dày: 70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight âm trằn Hộp song V1 Đơn màu

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm nai lưng Hộp song 14w V1 solo màu410.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Hộp đôi 18w V1 1-1 màu435.000
Đèn led spotlight âm è Hộp song 24w V1 1-1 màu455.000
Đèn led spotlight âm trằn Hộp đôi 40w V1 1-1 màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay đa chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 120x235mmKích thước mặt: 145x255mmChiều dày: 70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight âm è cổ Hộp song V1 Đơn màu

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trằn Hộp đôi 14w V1 solo màu475.000
Đèn led spotlight âm è cổ Hộp đôi 18w V1 đơn màu522.000
Đèn led spotlight âm è cổ Hộp song 24w V1 solo màu542.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay nhiều chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnĐế tản sức nóng nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 120x235mmKích thước mặt: 145x255mmChiều dày: 70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: việt nam lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá Đèn led spotlight âm è cổ Hộp bố bóng V1 Đơn màu

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm è cổ Hộp tía bóng 21w V1 solo màu601.000
Đèn led spotlight âm è Hộp cha bóng 27w V1 đối kháng màu659.000
Đèn led spotlight âm è Hộp ba bóng 36w V1 solo màu689.000
Đèn led spotlight âm trần Hộp bố bóng 60w V1 solo màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay đa chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnĐế tản sức nóng nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 120x350mmKích thước mặt: 145x370mmChiều dày: 70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: việt nam lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá bán Đèn led spotlight âm trần Hộp bố bóng V1 Đổi màu

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm è cổ Hộp cha bóng 21w V1 Đổi màu698.000
Đèn led spotlight âm è cổ Hộp cha bóng 27w V1 Đổi màu791.000
Đèn led spotlight âm è cổ Hộp bố bóng 36w V1 Đổi màu821.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay nhiều chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 120x350mmKích thước mặt: 145x370mmChiều dày: 70mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight âm trần Hộp Mini vuông đơn V2 Đơn màu

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm è cổ Hộp Mini vuông đối kháng 7w V2 Đơn màu242.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Hộp Mini vuông đối kháng 9w V2 Đơn màu262.000
Đèn led spotlight âm è cổ Hộp Mini vuông solo 12w V2 Đơn màu272.000
Đèn led spotlight âm è cổ Hộp Mini vuông 1-1 20w V2 Đơn màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay nhiều chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm tô tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 80x80 mmKích thước mặt: 105x105mmChiều dày: 80mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: vn lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá Đèn led spotlight âm è Hộp Mini vuông solo V2 Đổi màu

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm nai lưng Hộp Mini vuông 1-1 7w V2 Đổi màu275.000
Đèn led spotlight âm è Hộp Mini vuông đơn 9w V2 Đổi màu306.000
Đèn led spotlight âm trằn Hộp Mini vuông đối kháng 12w V2 Đổi màu316.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay đa chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 80x80 mmKích thước mặt: 105x105mmChiều dày: 80mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: vn lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá Đèn led spotlight âm è cổ Hộp Mini song V2 Đơn màu

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm nai lưng Hộp Mini song 14w V2 Đơn màu410.000
Đèn led spotlight âm trằn Hộp Mini đôi 18w V2 Đơn màu449.000
Đèn led spotlight âm trằn Hộp Mini song 24w V2 Đơn màu469.000
Đèn led spotlight âm è cổ Hộp Mini đôi 40w V2 Đơn màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay đa chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điệnĐế tản nhiệt độ nhôm nhiều chiềuKích thước lỗ khoét: 80x160 mmKích thước mặt: 105x80mmChiều dày: 80mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá chỉ Đèn led spotlight âm trần Hộp Mini đôi V2 Đổi màu

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trần Hộp Mini song 14w V2 Đổi màu475.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Hộp Mini đôi 18w V2 Đổi màu536.000
Đèn led spotlight âm trằn Hộp Mini song 24w V2 Đổi màu556.000
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng 3 màu: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số hoàn màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay nhiều chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, white viền black tùy chọnChất liệu: Nhôm đánh tĩnh điệnĐế tản nhiệt nhôm đa chiềuKích thước lỗ khoét: 80x160 mmKích thước mặt: 105x80mmChiều dày: 80mmTuổi thọ: 40.000 giờXuất xứ: nước ta lắp rápThương hiệu: HAGACOBảo Hành: 24 Tháng

Báo giá Đèn led spotlight âm trần Hộp Mini ba bóng V2 Đơn màu

Tên sản phẩmGiá bán
Đèn led spotlight âm trần Hộp Mini bố bóng 21w V2 Đơn màu572.000
Đèn led spotlight âm è Hộp Mini ba bóng 27w V2 Đơn màu630.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Hộp Mini bố bóng 36w V2 Đơn màu660.000
Đèn led spotlight âm nai lưng Hộp Mini tía bóng 60w V2 Đơn màuLiên hệ
Chip Led: Bridgelux - USAÁnh sáng: Trắng, Vàng, Trung tínhĐiện áp: 220V (Min 110, Max 265V)Hiệu suất quang: 120Lm/wChỉ số trả màu: > 90 RaGóc xoay: 60 độ, xoay nhiều chiềuChế độ chiếu: Chiếu rọi hoặc tán quangMặt đèn: Trắng, Đen, trắng viền đen tùy chọnChất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện