Awm tuyệt địa cầu sinh

      5
Follow Blog Email

Nhập địa chỉ cửa hàng email của doanh nghiệp để quan sát và theo dõi blog này và nhận thấy thông báo bài viết mới qua email.


1.Đây là trang về Boy x Boy, bạn đã được cảnh cáo. Những ai kì thị về sở thích này thì xin ấn quay trở lại luôn.

2. Tui không đồng ý chuyển Ver, send Word ...3. Đều là bạn dạng dịch chui, chưa được sự gật đầu của tác giả, toàn bộ đều phi yêu quý mại, nên đọc tại pokeht.vn vì nhiều lúc mình hoàn 1 bộ sẽ beta lại.

Blog cá nhân.Các bản dịch ở chỗ này mình chỉ bảo đảm đọc hiểu 50-50, ai không gọi được mời tìm nhà khác hoặc đọc phiên bản gốc tuyệt QT.Cảm ơn các bạn đã kẹ thăm. 


Bài viết mớiPhản hồi sát đây

*
Thảo Thảo vào Chương 1 : Trọng đăng tiên…
*
Toffifeed trong Phiên ngoại 4 : Trọng đăng tiê…
*
Toffifeed trong Chương 42 : Trọng đăng tiên…
*
Toffifeed vào Chương 11 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio trong Chương 57.2 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio trong Chương 55 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio vào Chương 49 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio vào Chương 48 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio trong Chương 34.1 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio vào Chương 33.1 : Trọng đăng tiên…
Hôm nay ngày mấy?